2
A PULE aku la o Iona ia Iehova i kona Akua mai ka opu aku o ka ia, a i aku la,
Ua kahea aku au, mai ko'u wahi pilikia, ia Iehova, a hoolohe mai ia ia'u. Mai ka opu o ka po i kahea aku ai au, a hoolohe mai oe i kuu leo.
No ka mea, ua kiola aku oe ia'u i ka hohonu, iwaenakonu o ke kai; Ua hoopuniia au e ke kai; O kou mau nalu a pau, a me kou mau ale, ua kaa iho la ia maluna o'u.
Alaila, i iho la au, Ua hooleiia'ku au mai kou alo aku, Aka, e nana hou aku au i kou luakini hoano.
Ua hoopuni na wai ia'u, a i ke ola, Ua hoopuni ka hohonu ia'u; Ua kaeiia ko'u poo i ka limu.
Iho iho la au ilalo i na kumu o na mauna; Ua poai mau ia au e ka honua, a me kona mau kaola, Aka, ua lawe mai oe i kuu ola mai ka lua mai, e Iehova kuu Akua.
I ka wa i maule ai kuu uhane iloko o'u, hoomanao iho la au ia Iehova; A hele ae la ka'u pule i ou la i kou luakini hoano.
O na mea malama i na mea lapuwale, ua haalele lakou i ko lakou pomaikai.
Aka, e mohai aku au ia oe me ka leo hoomaikai; E hooko aku au i ka mea a'u i hoohiki ai. No Iehova mai ke ola.
 
10 A olelo mai o Iehova i ka ia, a luai aku ia ia Iona i ka aina maloo.