4
NO ka mea, aia hoi! ke hele mai la ka la e enaena ana me he umu ahi la, Ilaila o ka poe hookiekie a pau, A me ka poe hana ino, he mauu lakou: A e hoopau ua la la e hiki mai ana ia lakou, Wahi a Iehova o na kaua, A e waiho ole ia i aa no lakou, aole hoi lala.
 
Aka, no oukou ka poe weliweli i ko'u inoa, E puka mai ana ka La o ka pono, Me ka mea hoola iloko o kona mau eheu; A e hele aku oukou, a e lele olioli, E like me na bipi keiki i kupaluia.
A e hehi iho oukou i ka poe aia; A e lilo lakou i lehu malalo iho o ko oukou mau wawae, I ka la a'u e hana'i i keia, wahi a Iehova o na kaua.
 
E hoomanao oukou i ke kanawai o Mose, O kuu kauwa, a'u i haawi aku ai ia ia ma Horeba, A i ka Iseraela a pau, me na kauoha, a me na olelo hoopono.
 
Aia hoi, e hoouna aku au ia Elia ke kaula io oukou la, Mamua mai o ka hiki ana o ua la nui weliweli la o Iehova.
A e hoohuli ae oia i ka naau o na makua i na keiki, A me ka naau o na keiki i na makua, O hele aku paha auanei au, A hahau i ka honua i ka hoino ana. KA HOPENA O KE KAUOHA KAHIKO.