28
HOULUULU ae la o Davida i na luna a pau o ka Iseraela, i na luna ohana, a me na luna o na poe i hookauwa na ke alii ma na papa, me na lunatausani, me na lunahaneri, me na luna o na holoholona a me na waiwai a pau o ke alii, me kana mau keikikane, me na ilamuku, me na kanaka koikoi, a me na kanaka koa a pau, i Ierusalema.
Alaila ku ae la o Davida ke alii ma kona wawae, olelo mai la, E hoolohe mai, e na hoahanau o'u, a me o'u kanaka: iloko no o kuu naau ka hana i hale hoomaha no ka pahu berita o Iehova, a no ka paepae wawae o ko kakou Akua, a ua hoomakaukau no wau no ka hana ana.
Aka, olelo mai la ke Akua ia'u, Mai hana oe i hale no ko'u, inoa, no ka mea, he kanaka kaua oe, a ua hookahe oe i na koko.
Aka hoi, i koho mai o Iehova ke Akua o ka Iseraela ia'u imua o ka ohana a pau a ko'u makuakane i alii mau maluna o ka Iseraela: no ka mea, i koho mai oia i ka Iuda i alii; a i ka ohana a ko'u makuakane no ka ohana a Iuda; a iwaena o na keiki a kuu makuakane, i makemake oia ia'u e hoolilo i alii maluna o ka Iseraela a pau:
A na keikikane a'u a pau, (no ka mea, ua haawi mai ke Akua ia'u i na keikikane he nui,) ua wae mai oia i kuu keiki ia Solomona e noho ia maluna o ka nohoalii o ke aupuni o Iehova, maluna o ka Iseraela.
I mai la oia ia'u, O Solomona kau keiki, oia no ka mea nana e hana ko'u hale a me ko'u mau pahale: no ka mea, ua wae au ia ia i keiki na'u, a owau auanei kona makua.
Eia hoi, e hookupaa auanei au i kona aupuni a mau loa aku: ina e ikaika oia ke hana i ka'u mau kauoha, a me ko'u mau kanawai, e like me ia i keia la.
Ano hoi, imua o na maka o ka Iseraela a pau, o ke anainakanaka o Iehova, imua hoi o na pepeiao o ko kakou Akua, e malama oukou me ka imi aku i na kauoha a pau a Iehova a ko oukou Akua: i noho ai oukou ma keia aina maikai, a e waiho hoi ia i hooilina no na keiki mahope o oukou a mau loa aku.
 
O oe hoi, e Solomona kuu keiki, e ike oe i ke Akua o na kupuna ou, a e malama ia ia me ka naau pono, a me ka manao makemake: no ka mea, ke nana mai nei o Iehova i na naau a pau, a ke ike nei i na ano a pau o na manao: ina oe e imi aku ia ia, e loaa auanei oia ia oe: aka, i haalele oe ia ia, e kiola aku oia ia oe a mau loa aku.
10 E malama oe ano: no ka mea, ua wae mai o Iehova ia oe e hana i hale no ke keenakapu; e hooikaika oe, a e hana.
 
11 Alaila haawi mai la o Davida ia Solomona kana keiki, i ke kumu no ka lanai, a no na hale olaila, a no na waihonawaiwai olaila, a no na keena luna olaila, a no na keena waena, a no kahi o ka noho aloha,
12 A me ke kumu no na mea a pau ia ia na ka Uhane mai, no na pahale o ka hale o Iehova, a no na keena a pau e puni ana, no na waihonawaiwai o ka hale o ke Akua, a no na hale ahu i ka waiwai i hoolaaia:
13 A no na papa hoi o na kahuna, a o na Levi, a no ka hana ana a pau i ka oihana o ka hale o Iehova, a no na ipu o ka oihana iloko o ka hale o Iehova.
14 A haawi mai la ia i gula i kaupaonaia i mea gula, no na mea hana i na oihana a pau: a o na mea kala a pau ma ke kaupaona ana, no na mea hana i na oihana a pau:
15 I ka mea i kaupaonaia no na waihona kukui gula, a me na ipukukui gula o lakou; ma ke kaupaona no na waihonakukui a pau, a no na ipukukui o lakou: a no na waihona kukui kala ma ke kaupaona: no ka waihona kukui, a no na ipukukui ona, e like me ke ano o kela a me keia waihonakukui.
16 A i ke gula ma ke kaupaona ana no ka papa berena hoike, no kela papa a no keia papa: a he kala no na papa kala:
17 A i ke gula maoli no na lou manamana, no na bola a no na kiaha: a no na pa gula haawi mai la ia i ke gula i kaupaonaia no kela pa a keia pa: a me ke kala i kaupaonaia no kela pa kala a keia pa kala:
18 A no ke kuahu kuni mea ala i ke gula maemae ma ke kaupaona: a he gula no ke kumu o ke kaa o I na keruba, i hohola ae a uhi iho i ka pahu berita o Iehova.
19 O keia a pau ka Iehova i hoomaopopo mai ai ia'u i ke kakau ana, ma kona lima maluna iho o'u, o na hana a pau o keia kumu.
 
20 Olelo mai la o Davida ia Solomona kana keiki, E ikaika oe, a e koa hoi, a e hana: mai makau oe, aole hoi e pauaho; no ka mea, me oe pu no o Iehova ke Akua, o ko'u Akua: aole oia e hoohoka mai, aole hoi o haalele mai ia oe, a paa ia oe ka hana a pau no ka oihana o ka hale o Iehova.
21 Eia hoi o na papa o ka poe kahuna a me na Levi, [o lakou me oe] no na oihana a pau o ka hale o ke Akua: a me oe no na kanaka makemake makaukau a pau no na hana a pau, no kela hana keia hana a pau: a ma kau kauoha wale no hoi na luna a me na kanaka a pau.