Mele a Solomona
1
KE MELE
KE Mele o na mele, na Solomona no ia,
 
E honi mai ia'u i na honi o kona waha; No ka mea, ua oi aku kou aloha i ka waina.
No ke ala o kou mea poni maikai, Ua like kou inoa me ka aila ala i nininiia; No ia mea, ua aloha mai na kaikamahine ia oe.
E ume mai ia'u, e hahai makou mamuli ou. Ua hookomo mai ke alii ia'u iloko o kona keena; E hauoli makou, a e olioli hoi ia oe; E hoomanao makou i kou aloha mamua o ka waina; Ua aloha aku ka poe pono ia oe.
 
Ua eleele au, ua maikai no nae, E na kaikamahine o Ierusalema; E like me na halelewa o Kedara, E like hoi me na paku lole o Solomona.
Mai nana mai oukou ia'u, no ka mea, ua eleele au, No ka nana ana mai o ka la ia'u. Ua huhu mai ia'u na keiki a ko'u makuwahine, Ua hoolilo mai lakou ia'u i mea kiai i na malawaina; Aka hoi, o ka'u malawaina, aole au i malama.
 
E hai mai ia'u, e ka mea a ko'u uhane i aloha'i, Aila ihea oe i hanai mai. Mahea la oe i hoomaha ai i ke awakea? No ke aha la wau i lilo ai, Me ho wahine la i uhiia, Ma na poe hipa a kou mau hoanoho?
 
Ina, aole oe i ike, E ka mea maikai mawaena o na wahine, E hele oe ma na kapuwai o ka poe hipa, E hanai i kau poe kao keiki, Ma kahi kokoke i na halelewa o ka poe kahuhipa.
 
Ua hoohalike au ia oe, e ka'u mea i aloha'i, Me he lio wahine la iloko o na kaa o Parao.
10 Ua hoonaniia kou papalina i na kaula momi, A o kou a-i i na lei maikai.
 
11 E hana makou nou i na kaula gula, A me na kaula hoi i paukuia i ke kala.
 
12 I ka noho pu ana o ke alii me kona poe, Ua moani aku la ko'u mea ala.
13 O ka'u mea i aloha'i, he pua mura no ia na'u, E moe iho la ia mawaena o ko'u poli.
14 O ka'u mea i aloha'i, he lala kupero ia na'u, No ka malawaina mai o Enegedi.
 
15 Aia hoi, he nani kou, e ka'u mea i aloha'i, He nani kou, he mau maka manu nunu kou.
 
16 Aia hoi, he nani kou, e ka'u mea i aloha'i, he maikai hoi; Ua omaomao no hoi ko kaua wahi moe.
17 Na kaola o ko kaua hale, he laau kedera ia, A me ko kaua mau oa, he laau fira.