6
A ILA ihea i hele ai ka'u mea i aloha'i, E ka mea maikai mawaena o na wahine? Mahea la i huli aku ai kau mea i aloha'i, I imi pu hoi kakou ia ia?
 
Ua iho ka'u mea i aloha'i ilalo o kona kihapai, I ka mala o na mea ala, E ai ana iloko o ke kihapai, A e ohi hoi i na lilia.
No ka'u mea i aloha'i owau, A o ka'u mea i aloha'i, no'u ia: E ai ana ia mawaena o na lilia.
 
Ua maikai oe, e ka'u mea i aloha'i, e like me Tireza, Ua nani hoi e like me Ierusalema; A he mea e makau ai e like me ka poe e amo ana i na hae.
E huli aku oe i kou mau maka mai o'u aku nei, No ka mea, ua lanakila laua maluna o'u. O kou lauoho, ua like ia me ka poe kao, E noho ana maluna o Giliada.
O kou mau niho, ua like ia me ka poe hipa, E pii mai ana mai ka auau ana mai; Ua hanau palua lakou a pau, Aohe mea pa mawaena o lakou a pau.
Me ka apana pomeraite, pela kou mau maka, Iloko o kou pale.
Aia na wahine alii he kanaono, Elua kanaha haiawahine, A o ka poe puupaa hoi, aole lakou e pau i ka heluia.
O ka'u manu nunu, ko'u mea maemae, hookahi no ia, He kamakahi ia na kona makuwahine, Oia wale no ka mea i alohaia e ka mea nana ia i hanau mai. Ua ike na kaikamahine ia ia, a hoomaikai aku la lakou; O na alii wahine a me na haiawahine hoi, Ua hoonani pu lakou ia ia.
 
10 Owai keia e nana mai ana e like me ka wehe ana o ke alaula? Ua konale ia e like me ka mahina, Ua maikai hoi ia e like me ka la, A he mea e makau ai e like me ka poe e amo ana i na hae.
11 Ua iho au ilalo o ke kihapai agoza, E nana i na mea uliuli o ke awawa, E ike hoi i ka ulu ana o ka waina, A me ka pua ana o ka pomeraite:
12 A emo ole, ua lilo aka ko'u uhane, E like me na kaa o Aminadiba.
 
13 E hoi, e hoi mai, e Sulamite, E hoi, e hoi mai i ike makou ia oe. Heaha ka oukou mea e ike ai ia Sulamite? E like me ko na poe kaua elua.