10
E NOI aku oukou ia Iehova i ka ua i ka manawa ua hope; E hana mai o Iehova i ka uila, A e haawi mai ia lakou i ka ua nui, I kela kanaka i keia kanaka i ka laauikiai o ke kula.
No ka mea, ua olelo lapuwale na kii, A ua wanana na kaula i ka mea wahahee, A ua hoike mai i na moeuhane hoopunipuni; He mea ole ko lakou hooluolu ana; Nolaila auwana aku la lakou e like me na ohana hipa; Ua popilikia lakou, no ka mea, aohe kahuhipa.
Hoaia aku la kuu inaina i na kahuhipa, A e hoopai auanei au i ka poe kao Kane. No ka mea, na Iehova o na kaua e ike mai i kona ohana, i ka ohana a Iuda; A e hoolike ia lakou me kona lio maikai iloko o ke kaua.
Mailoko ae ona ka pohaku kumu kihi, Mailoko ae ona ka makia, Mailoko ae ona ke kakaka kaua; Mailoko pu aku no hoi ona i hele mai ai na mea hookoikoi a pau.
 
A e like auanei lakou me na koa, E hehi iho ana i ka nenelu o na alanui iloko o ke kaua: A e hookaua aku lakou, No ka mea, me lakou pu o Iehova, A e hoohokaia ka poe hoohololio.
A e hooku paa no au i ka ohana a Iuda, A e hoola au i ka ohana a Iosepa, A e hoihoi hou mai au ia lakou e hoonoho ia lakou, no ka mea, ua aloha au ia lakou; A e like auanei lakou me ka poe a'u i hoohemo ole ai; No ka mea, owau no Iehova o ko lakou Akua, a e hoolohe auanei au ia lakou.
A e like ko Eperaima me ke kanaka koa, A e olioli ko lakou naau, e like me ka mea inu waina: E nana aku ka lakou poe keiki, me ka olioli, A e hauoli ko lakou naau ia Iehova.
E pio aku no au ia lakou, a e houluulu au ia lakou, No ka mea, e hoola auanei au ia lakou; A e mahuahua auanei lakou, me ka lakou i mahuahua'i mamua.
E lulu aku hoi au ia lakou iwaena o na lahuikanaka, Aka, e hoomanao mai lakou ia'u ma na aina mamao aku; A e ola lakou me ka lakou poe keiki, a e huli hou mai.
10 E alakai hou au ia lakou mai ka aina o Aigupita mai, A e houluulu ia lakou mai Asuria mai, A e alakai au ia lakou i ka aina o Gileada a o Lebanona, Aole hoi e lawa ka aina no lakou.
11 A e hele aku ia mawaena o ke kai me ka pilikia, Aka, e hahau ia i na ale o ke kai, A e hoomaloo ia i na wahi hohonu a pau o ka muliwai; E hoohioloia ke kiekie o Asuria, A e laweia'ku ke kookoomoi o Aigupita.
12 A e hooikaika aku au ia lakou ma o Iehova la, A ma kona inoa lakou e hele ai, wahi a Iehova.