8
A HIKI hou mai la ka olelo a Iehova o na kaua, i mai la,
Penei ka Iehova o na kaua e olelo mai nei, I lili no au ia Ziona me ka manao nui, A i lili hoi au nona me ka inaina nui.
Ke olelo mai nei Iehova penei, Ua hoi mai nei au i Ziona, a e noho auanei au iwaena o Ierusalema; A e kapaia o Ierusalema, he kulanakauhale no ka oiaio, A o ka mauna o Iehova o na kaua, he mauna hoano.
Ke olelo mai nei o Iehova o na kaua, Ma ia hope e noho na elemakule a me na luwahine ma na kuamoo o Ierusalema, A e lawe kela kanaka keia kanaka i kona kookoo ma kona lima no ka nui o na la;
A e paapu na kuamoo o ua kulanakauhale nei i na keikikane, A me na kaikamahine e paani ana ma na alanui ona.
Ke olelo mai nei o Iehova o na kaua penei, Ina he paakiki keia imua o keia koena kanaka i kela manawa, He mea paakiki hoi anei ia imua o'u? Wahi a Iehova o na kaua.
Ke olelo mai nei o Iehova o na kaua, Aia hoi, e hoopakele auanei au i o'u poe kanaka, Mai ka aina hikina mai, a mai ka aina komohana mai:
A e alakai mai au ia lakou, e noho lakou iwaena o Ierusalema: E lilo mai no lakou i kanaka no'u, A owau auanei ko lakou Akua ma ka oiaio a ma ka pono.
 
Ke olelo mai nei o Iehova o na kaua penei, E hooikaika i ka oukou mau lima, E ka poe lohe i keia mau la ia mau olelo, Ma ka waha o na kaula, O ka poe e noho ana i ka wa i hookumuia'i ka hale o Iehova o na kaua, I kukuluia'i ka luakini.
10 No ka mea, mamua o ia mau la, Aole i loaa i ke kanaka ka uku, Aole hoi he uku no ka holoholona; Aole hoi i maluhia ka mea i hele aku iwaho a i hoi mai iloko, no ka enemi; No ka mea, hookuee aku la au i na kanaka a pau i ko lakou mau hoalauna.
11 Aka, i neia manawa, aole au e hana aku i keia koena kanaka, E like me ka'u i na la mamua, wahi a Iehova o na kaua.
12 No ka mea, e maluhia ka hua kanu, A e hua mai ke kumuwaina i kona hua, A e hooulu mai hoi ka honua i kana mea ulu, A e haawi mai hoi ka lani i kona hau, A e haawi auanei au i keia mau mea a pau no keia koena kanaka.
13 No ka mea, me oukou i hoinoia iwaena o ko na aina e, E ka ohana a Iuda, a me ka ohana a Iseraela, Pela no au e hoola ai ia oukou, a e hoopomaikai ia oukou; Mai makau oukou, e hooikaika hoi i ko oukou mau lima.
 
14 No ka mea, penei ka olelo ana mai a Iehova o na kaua, Me ka'u i manao ai e hoopai aku i ko oukou hewa, I ka wa o ko oukou mau makua i hoonaukiuki mai ai ia'u, wahi a Iehova o na kaua, Aole hoi au i hoololi hou i ka manao;
15 Pela hoi, manao iho au i neia mau la, E lokomaikai aku ia Ierusalema, A i ka ohana a Iuda; mai makau oukou.
 
16 Eia na mea a oukou e hana'i; E olelo oiaio aku kela kanaka keia kanaka i kona hoalauna; A e hookolokolo ma ka oiaio, a ma ka mea e malu ai iloko o na ipuka o oukou.
17 Mai manao ino aku kekahi o oukou i kona hoalauna maloko o ko oukou naau: Mai makemake hoi i ka hoike wahahee ana: No ka mea, o keia mau mea o pau ka'u e inaina nei, wahi a Iehova.
 
18 Hiki mai la hoi ka olelo a Iehova i o'u nei, i ana mai,
19 Penei ka Iehova a na kaua e olelo nei, O ka hookeai ana o ka malama aha, me ka hookeai ana o ka alima. Me ka hookeai ana o ka ahiku, a me ka hookeai ana o ka umi, E lilo ia i mea olioli a me ka hauoli, A i mau ahaaina olioli i ka ohana a Iuda; Nolaila e makemake oukou i ka oiaio a me ke kuikahi
 
20 Penei ka olelo ana a Iehova o na kaua, Ma ia hope aku no, E hele mai ai na kanaka, A me na kamaaina o na kulanakauhale he nui;
21 A e hele aku na kamaaina o kekahi wahi i kekahi, me ka i aku, E haele pu kakou e pule imua o Iehova, A e imi aku ia Iehova o na kaua: Owau hoi kekahi e hele.
22 A e hele mai na kanaka he nui loa, A me na lahuikanaka ikaika, E imi ia Iehova o na kaua ma Ierusalema, A e pule imua o Iehova.
23 Penei ka olelo ana mai o Iehova o na kana, ia manawa, E lalau mai na kanaka he umi no na lahuikanaka o na olelo a pau, E lalau mai auanei lakou i ke kapa o ke kanaka Iudaio, Me ka i ana mai, E hele pu makou me oe; No ka mea, ua lohe makou, me oe pu no ke Akua.