2
'Iyari Mütiyupata que mütinua
Mericüsü 'ixüarari 'atahutarieca semanasie mieme 'aye'acu yunaitü mepüyuxeüriecai yameteyurienique 'uxeicüa. Yapaucua taheima mieme 'ecapaü 'anetü niuyuani türücaüyetü carima 'uyemietü. Mücü yuariya putahünixü quita memüvayetecaisie. Taipaü 'aneneme mepuxei yuxexuime vahesie 'a'ucame. Yunaime püvaruvi 'Iyari Mütiyupata. Mepisutüa me'utiniutü niuquitecü, 'Iyari que mütivapitüacai memütiniunicü.
Mericüsü Querusareme mepütitecai Huriyusixi Cacaüyari memayexeiyacai yunaime nuivarite vahesüa memümiemetetücai naisari muyuavitüa. Quepaucua yuariya muyua yunaitü mepuyuxeüri, mepüxamuriyacai yuxexuitü yuniuquicü memüva'eniecaicü me'utiniucame. Mepü'iyarixiecai mepühüxiyacai müpaü me'utiyuatü, Neuxei, 'icü yunaitü memutiniuca mecatecarereyatari. Quetütüri 'icü teteva'enie taxexuitü taniuquicü memutiniuca que temüte'ununuivaxü. Parutiyatari, Meriyatari, 'Eramitatari, Mesuputamiyasie temütama, Cureyasie Caparusiyasie Punitusie 'Asiyasie 10 Püriquiyasie Pamüpiriyasie 'Equipitusie 'Apüricasie Sirene temütama, Xumatari memü'ivatatüve, 11 Huriyusixi, hipatü Huriyusixi memacü, Cüretatari, 'Araviyatari, tanaitü tepüva'enie me'utiniucame taniuquicü, que mütimarive Cacaüyari me'utiyuaneme. 12 Yunaitü meni'iyarixiecaitüni, 'asimepücatemaicai quetütü mütiyüanecai, yuxexuitü müpaü meteyücühüavetü, Que tititari 'icü. 13 Hipatü mevananaimatü müpaü meniutiyuanecaitüni, Mepuhuxa xeicüa vinu macacacü.
Pecuru que müticuxatacai heiva
14 Hicü Pecuru 'anucuqueca tamamata heimana xevime vahamatü, carima niutaniuni, müpaü tinivarutahüave, Neuxei Huriyusixi, yunaitü Querusareme xemütama. Xequetenemaica 'icü, xequeneneu'enie que nemütayüni. 15 'Ime mepücatarüve xeme xemütecu'erivapaü, 'esiva xeicüa tucari püxüca. 16 Masi 'icü canihücütüni tita mütixasivacai, tixaxatame Cuheri ya'utainecacu,
17 Müpaü paine Cacaüyari, tucari 'aye'ayu quepaucua mütaparirümeni, müpaü pütiyüni.
Ne'iyari nepütatuani teüteri yunaime vahesie.
Xenivema nehesie mieme mepütaniuni 'uquisi 'ucari,
Xetemari hecüta heinüsipaü 'aneneme mepüxeiyani,
Xe'uquiravesixi cusipa mepüteheinüni.
18 Yuricü müme nemütiva'aitüa 'uquisi 'ucari vahesie
Ne'iyari nepütatuani 'iya tucarisie,
Nehesie mieme mepütaniuni.
19 Nepüvahüxiyasitüani vaheima muyuavisie,
Hetüanata cuiepa 'inüari nepütiyurieni vaücava,
Xuriya, tai, 'aüxi cüsi nücame 'inüariyari.
20 Tau yüvitü canayeimücü,
Meserita xuriya payani.
'Arique 'upamie Ti'aitame mücü tucarisie marivemesie xavatümesie.
21 'Anarique yunaitü memihüaveni que mü'ane Ti'aitame mühücü,
Müme mepütavicueisitüarieni.
22 Neuxei 'Ixaherisixi, 'icü neniuqui xequene'enieca. Cacaüyari xesata pitahecüataxü Quesusi Nasaretitanaca marivemecü tiyurienetü türücaüyemecü, 'inüari tiyurienetü, 'iyacü que mütiuyuri Cacaüyari xesata que xemütemate xeme. 23 Cacaüyari müpaü tiyücühüavetü, matüaripai müpaü timaitü, nicayeni müyetuiyanicü. 'Inüari sanamete xetevaruta'aitüaca xeniviya, vamamacü cüyesie xe'icavieca xecanimieni. 24 Cacaüyari nenucuquetüani 'ixünaca que mürehüiyacai müquitü. 'Iya pücayüvecai müquitü muyuhayevacü. 25 Raviri müpaü paine hepaüsitana,
Ti'aitame nepüxeiyacai yuheyemecü nehüxie,
Neserieta mutivecü nepücacuyuani.
26 Ne'iyarisie 'ayumieme nepünetemavi,
Nenetemavietü nepütaniuni nenenicü.
Sepa necaxari 'amuca,
Mexi neta'icueva yuri nepüti'erie
27 Quename ne'iyari peca'ucu'eirieni müquime.
Que mü'ane pemupataxü 'ahesie mieme pepüca'ipitüaca mütapüne.
28 Pepünesi'utamaricasitüa nemayeyurinicü.
Temavierica pepünesipitüaca vaücava, nehamatü pe'uyeicatü.
29 Neuxei 'ivamarixi. 'Aixüa cani'aneni heiseriemecü mütixecuxaxatüvanicü tatevari Raviri hepaüsita. Caniumüni 'iya, tiucateuqui, macateuquesie mana tiuca cuxi tasata hicüque. 30 Tixaxatame hücütütü catinimaicaitüni quename Cacaüyari 'üyühüritüa heiseriemecü müpaü 'utaitü, xevitü Ravirisie müyeyaniquecai heiserie püpitüarieniquecai Cürisitutütü, picayeniquecai 'uvenieya müra'aitasie haitü. 31 Matüaripai 'ixeiyatü müpaü caniutayüni, Cürisitu que müranucuque ticuxatatü, müpaü 'utaitü,
'Iyarieya püca'ucu'eirivaxü müquitü,
Vaiyarieya püca'utapünixü.
32 Mericüsü Cacaüyari penucuquetüa 'iya Quesusi. Tame tanaitü tepühüme temunenierixü temitahecüata. 33 'Anutivitüquieca Cacaüyari serieta, nitanaqui'erieni tita 'uquiyarieya mütitahüavixü mütipitüaniquecai, 'Iyari Mütiyupata hücütüme. Mücü niutatuani que xemüte'ixeiya que xemüte'i'enie. 34 Mücü Raviritütü püca'anutitüa muyuavisie, siepüre müpaü paine,
Ti'aitame müpaü tinitahüave 'iya müneti'aitüva,
Neserieta mexicuxi quenacani
35 Müme memümasi'aca'unie nemüva'atüani 'ahetüa.
36 Heiseriemecü 'ipaü xequetenemaica yunaitü 'Ixaheri quie quiecatari. Cacaüyari Ti'aitame payeitüa 'icü Quesusi, heiserie canipitüani que mü'ane xemumi curuxisie.
37 Mericüsü me'u'enanaca yu'iyarisie mepühiveritüariecai. Müpaü metenivarutahüave Pecuru hipame nü'arisixita, 38 Que teteyurieni ta'ivama. Pecuru müpaü tinivarutahüave, Xequeteneuhayeva que xemüteyurie, yuxexuitü xepüca'üyarieni Quesusi Cürisitu xehüavetü. Tita 'axa xemüte'uyuri, xepüteheuyehüviyarieni. Xepütemiquieni 'Iyari Mütiyupata. 39 'Icü que mutayü que mütiyurieni niuquieya xehesie pümieme, xetüriyama vahesie timiemeta, yunaime teva miemete vahesie timiemeta, müme müvata'inieni Ti'aitame tacacaüyari vahesie timiemeta. 40 Hipame müireme niuquicü püvarutahecüasitüiyaxü, nivavaviriecaitüni müpaü 'utaitü, Xequeneyutavicueisitüa hicü miemete 'axa memüte'u'iyari vasata. 41 Hicü müme niuquieya memutanaqui'eri meniuca'üyarieni. Mepüvarutinüi mücü tucarisie teüteri haica miriyari yacütütü. 42 Yamepü'ayumiemetetücai tita nü'arisixi memüte'üquitacai me'enietü meyuparevietü me'ititaratü pa meyunenevietü.
Que memüte'u'uvacai müme matüari Cürisitusie memüteviyacai
43 Hicü yuxexuitü yu'iyarisie meheumamatü menacüne. Vaücava mamarivavame 'inüari meteniyuriecaitüni nü'arisixi. 44 Yunaitü yuri memüte'uta'eri meniyuteütacaitüni yunaitü meyuxevitü, 'axeicüa mepeixeiyacai naime. 45 Yucuie yupinite mepüte'utua, mepüvapitüacai yuxexuitü que memüteheiyehüacai. 46 Tucaricü yamepü'ayumiemetetücai mepüyuxeüriecai tuqui curaruyarita. Mepititaracai pa qui meuti'uta, yu'inüa meputicuai meyutemamavietü 'aixüa mete'u'iyaritü. 47 Meputiniucacai Cacaüyari hepaüsita 'aixüa me'utiyuatü. Yunaitü teüteri 'aixüa mepütecu'erivacai vahepaüsita. Tucaricü Ti'aitame püvaxeüriecai müme memütavicueisitüarieximecai vaxeviriyatü.