2
Müpaü nepütinemaicai 'ana, 'aixüa pücayüniqueyu xüca tavari nenuanique xehesüa nexeheiveritüatü, netinecühüavetü. Xüca nexeheiveritüacaque xeme, quepaicü pünesitemavieritüaniqueyu ne. Nexeheiveritüacacu que xenetetemavieritüaniqueyu. 'Ayumieme xapa müpaü nepütiu'utüa, capa nenuayu menesi'uheiveritüanicü müme meuyevese masi memünesitatemavieritüanicü püta. 'Ipaü yuri nepüti'erie yunaime xehepaüsita, xüca nenetemavieca ne xemeta xepüyutemamavieca yunaitü. Cui ne'uximatüarietü 'ana, nesaipünarietü ne'iyarisie müpaü netinixe'u'utüirieni vaüca ne'utasuatü. Peru xemüheiveritüariecacü yanepücatiu'utüa, masi müpaü xemütemaicacü vaüca que nemütixenaqui'erie yanepütiu'utüa.
Papuru que müreiyehüviri tevi 'axa mütiyurienecai
Xevitü que mütiyurienecai pücanesi'uheiveritüa ne, masi neca'anuhaitüamütü nepaine siquere 'esiva püxeheiveritüa xeme yunaime. Mücüsie catiniunaque que xemüte'itatacuritüacai xe'uyu'enieca. 'Ayumieme xepüyüvave masi xemüteheiyehüvirienicü hicü, xepüyüvave xeminütüanicü mücü tevi, capa 'utaxütüarienicü yuheiverietü 'anayuhayevamecü. 'Ayumieme vaüriyarica necanixepitüaca xemihecüasitüiyanicü que xemüte'inaqui'erie. 'Ayumieme müpaü nepütixe'u'utüirie, yanemütimaicacü nexe'inüatame xüca naime hepaüsita yaxetecahuni. 10 Que mü'ane xemüteheuyehüviri, neta yaxeicüa nepüreiyehüviri. Que nemüreiyehüviri, sepa hesiena nemücatihüpacai ne, nexeha'erivatü yanepüreiyehüviri Cürisitu nesixeiyacacu, 11 capa Cauyumarie tasicuamanacü. 'Aixüa tepütemate que mütiyuruva 'iya.
Que mütiyu'iyaritüacai Papuru, Türuhasisie 'uyeicatü
12 Mericüsü, Türuhasi necaninuani niuqui 'aixüa manuyüne Cürisitu hepaüsita para nemüticuxatanicü, peru quitenie sepa müreuyepiyacai nehesie mieme Ti'aitamesie que nemütiviya nemüticuxatanicü, 13 nepüca'uxipiecai ne'iyarisie, nemücaheitaxeiyavecaicü ne'iva Titu. Nevarutateutüaca masi necaneyeyani Maseruniya cuieyarisiepai.
Que mütatihecüatüa Cürisitusie teteviyacacu
14 Masi Cacaüyari pamüpariyusi quepitüarieca. Mücü yuheyemecü pütasihecüatüa Cürisitusie que temüteviya, teüteri vahüxie tasicuvitünetü yu'utüma. Tacümana naisarie müpaü catinihecüatani visi que mü'itüarie Cürisitu xüca maica. 15 Tame 'inüari tecanihümetüni 'ücua visi mu'üapaü Cacaüyari que mütatixeiya, temi'eritüacü Cürisitu que müti'ane. Mümeta memütavicueisitüariexime que memütatexeiya, memücuixime meta que memütatexeiya tecani'inüaritüni. 16 Memücuixime vacü tepumüqui'üa temüva'eritüacü que memütecuini, peru müme memütavicueisitüariexime vacü tepütucari'üa temüva'eritüacü que memüte'ayeyuyurini. Mericüte, quepaicü piquema 'icü naime. 17 Tame yumüireme vahepaü tepüca'anene. Harerusixi vahepaü tepücatetacuamana Cacaüyari niuquieya tecuxatatü. Masi 'aixüa tetehecüasietü, Cacaüyari que mütareyenü'a, Cacaüyari tasixeiyacacu teyüatü, Cürisitusie teteviyatü müpaü tetenicuxatani.