4
Quesusi que mütiuta'inüasie
(Mateu 4:1‑11; Maricuxi 1:12‑13)
Mericüsü, Quesusi 'Iyari Mütiyupatacü hünetü mana neyeyani Curutani hatuxameyarisie. 'Iyari Mütiyupata nivitüximecaitüni macumavesie 'uyeicacacu huta teviyari tucari. Cauyumarie ni'inüatanecaitüni, siparasü xüca 'axa tiuyurienique tüma, 'utaitü. Tixaü caticuaivetü yapaümexa tucari, cuini mieme catineuhacamücücaitüni. Hicü Cauyumarie müpaü tinitahüave, Tamüsü, 'ecü xüca Cacaüyari penu'ayatüni, 'icü tete müpaü quetineutahüavi, pa payuyeitüani. Quesusi müpaü tinita'eiya, 'Utüarica müpaü paine, Tevi xüca pa cuaca xeicüa, mücücü püca'ayeyurini. Cacaüyari que mutayü, niuquieya naitü peuyeveseta.
Hicü Cauyumarie vapai heivitüca, cuiepa memütama vacuie nai nixeisitüani xei nieriyaricü. Cauyumarie müpaü tinitahüave, Heiserie nepümasipitüaca 'icü naime hepaüsita, yunaitü visi memümatecühüavenicü nepümasipitüaca. 'Icü nai necaniyetuiriyarieni, heiserie nepexeiya nemiminicü que mü'ane münesinaque. 'Ecü 'ayumieme nenevieri xüca penesi'upitüani, 'icü naitü 'apini pürayani. Hicü Quesusi müpaü tinitahüave, Quenemie Cauyumarie. 'Utüarica müpaü paine,
Nenevieri pepipitüani Ti'aitame 'acacaüyari,
Mücü hücüame pepayexeiyani.
Hicü Cauyumarie neivitüni Querusareme. Vatuqui yecürita nenutivitüni. Müpaü tinitahüave, 'Ecü Cacaüyari xüca penu'ayatüni, vatipai queneucasuna. 10 'Utüarica müpaü paine,
Yuhesüa miemete
Niuqui tuayamete
Pütiva'aitüaca
'Ahepaüsita,
Memümasi'üviyacü.
11 Müpaü paineta 'utüarica,
Yumamacü mepümasituicani,
Capa tetesie pe'uti'ücamürecü.
12 Quesusi müpaü tinitahüave, Müpaü paineta, Pepüca'i'isipaneni Ti'aitame mü'acacaüyari.
13 Hicü Cauyumarie naimecü 'ita'inüataca neyani 'ariqueta 'ita'inüataque.
Quesusi que mütisutüa yu'uximayasica Carereyasie
(Mateu 4:12‑17; Maricuxi 1:14‑15)
14 Mericüsü Quesusi yu'utüma neyeyani Carereyapaitü, 'Iyari 'itürücariyacacu. Naisarie caniutamariva hepaüsitana. 15 Tinicu'üquitanecaitüni vatuquiteta. Yunaitü 'aixüa metenicuxatacaitüni hepaüsitana.
Quesusi que mütiuyuri Nasaretisie
(Mateu 13:53‑58; Maricuxi 6:1‑6)
16 Hicü Nasaretita ninuani mataverixüsie. Yuyeiyari cu'erivatü, tuquita neutahani 'uxipiya tucarisie. Nanucuqueni tititerüvaque. 17 Hicü xapa niuhuritüarieni Cacaüyari niuquieya maye'uxa, Quisariyaxi que müraca'utüa. 'Itaveraca nitaxeiya niuqui haque müpaü maine,
18 Ti'aitame 'Iyarieya caneniuviya
Caneniuhüritüani
Niuqui 'aixüa manuyüne
Nemüvacuxaxatüvanicü
Memümamave.
Caneneyenü'ani
Nemüvaranayexürienicü
Müme memüyuhiverie
Yu'iyarisie,
Yanemütivatahüavecü
Müme memanutaxüriya,
Quename me'utixünarie.
Yanemütivatahüavecüta
Müme memacücüpe,
Quename me'anutaneniere,
Nemüvaxünacü
Müme memüviyarietüca,
19 Nemüticuxatanicü,
Tucari 'aye'a
Ti'aitame müyuvaüriya
Vahesie mieme, ne'utaitü.
20 Hicü 'itacuicuieca xapa, 'iyetuirieca tiyuparevivame, mana nayerüni ti'üquitame 'uvenieyasie. Yunaitü tuquita memayetecai cui menixeiyacaitüni. 21 Hicü nisutüani müpaü tivacuxaxatüvatü, 'Icü tucarisie naye'ani 'icü 'utüarica que maine, xe'i'eniecacu xeme. 22 Yunaitü metenihecüatacaitüni me'i'enieca. Menihüxiyacaitüni niuqui visi manuyüne tetana mayeneicacaicü. Müpaü meniutiyuanecaitüni, Camüsü, 'icü Cuse catinu'aya. 23 'Ana müpaü tinivacühüaveni, Xüari 'icü niuquiyaricü xepünetecühüave, Tiyu'uhayemavame 'acu, sipasü 'acümana quena'anayehüva. Que temüte'u'enana Caperünaume que müreyü, 'enata 'aquiecarisie yaxeicüa quetineyurieneni, xepünetecühüaveni va'atü. 24 Müpaü niutayüni, Niuqui caniseüyeni que nemütixecühüave, tixaxatame pücanaqui'eriva yuquiecarisie. 25 Yuri nepaine, 'Ixaheri cuieyarisie yumüiretü viyurasixi meniu'uvacaitüni quepaucua 'Eriyaxi 'amuyeicacai, quepaucua muyuavisie müreunami haica viyari heimana 'ataxeime meseri, quepaucua haca mutave naisarie cuiepa. 26 Müme vahesüa püca'utanü'arie 'Eriyaxi ni xeimesüa, Siruni cuieyarisie püta niutanü'arieni Sarepüta müracutevasie viyurasüa. 27 Mücü meta, yumüiretü 'ameniu'uvacaitüni 'Ixaheri cuieyarisie cuiniyacü meca'itiyatücaitü quepaucua 'Eriseu 'amuyeicacai tixaxatametütü. Ni xevitü tüma püca'u'itiya mana quiecatari, Siriyatanaca püta caniu'itiyani Nahamani titevatü.
28 Hicü me'i'enieca que müticuxatacai, meniuyeha'ani yunaitü tuquita memayetecai. 29 Me'anucu'uca, vaquiecari yemurisie manierecü quiecari yeta 'ai heima meneihana mana meheicahüanique. 30 'Iya vahixüata heutayuneca caneyani.
Cacaüyari müca'itiya que mütiviyacai tevi
(Maricuxi 1:21‑28)
31 Mericüsü quiecarisie ninuani Caperünaume müracutevasie Carereya cuieyarisie. Mana 'uxipiya tucarisie tiniva'üquitüacaitüni. 32 Müme menihüxiyacaitüni 'üquisicayacü, heiserie hexeiyatü mütaniucacaicü.
33 Hicü tuquita nayecateitüni tevi cacaüyari müca'itiya 'iviyacacu. 34 Carima niutahiva müpaü 'utaitü, 'Ai, que petati'uximatüa Quesusi Nasaretitanaca. Petasica'unaque cari pepunua. Ne nepümasimate que pemüpaicü. Cari 'ecü pepühücü Cacaüyarisie mieme pemupasie. 35 Hicü Quesusi nitatieni müpaü 'utaitü, Hicü cayuvatü, queneuxüna. 'Iya cacaüyari 'ita'uimüraca tevi vahixüapa, nixüna caticuinitüaca. 36 Yunaitü meniutimamani. Meteyucuxaxatüvatü müpaü meniutiyuanecaitüni, Que 'aneme niuqui pexeiya. Heiserie hexeiyatü nivarutate'ani cacaüyarixi memüca'itiyatüca türücariya hexeiyatü, menivatixünani. 37 Naisarie quiecari 'aurie canicuxaxasivacaitüni, Quesusi que mütiyurienecai.
Quesusi que mürenayehüa Pecuru varücaüya
Mateu 8.14‑15; Maricuxi 1.29‑31)
38 Mericüsü tuquita vayeyaca Simuni quie ninuani. Hicü hüiya yeme niviyacaitüni Simuni varücaüya. Menitavavirieni miparevienicü. 39 'Auriena 'utaqueca, nitatieni hüiya. Hicü hüiya nihayeva. Yapaucua 'anucuqueca nivarutiparevietüyani.
Que mütivaranayexüri 'acayunecu
(Mateu 8:16‑17; Maricuxi 1:32‑34)
40 Hicü tau 'acayunecu, yunaitü memüvarexeiyacai tecuicuicate müireme cuiniyacü memütecucuyecai hesüana mecaniva'atüani. Yuxexuime vahesie 'utimeca nivaranayexürieni. 41 Cacaüyarixi 'axa memü'anene canivaruta'aitüani memüvatixünacü yumüireme memütevacuinitüacai. Müme meniutihivacaitüni müpaü me'utiyuatü, 'Ecü Cacaüyari pecaninu'ayatüni. Quesusi varutate'aca cacaüyarixi, pücavapitüacai memütiniunicü memimaicaicü quename Cürisitu hücütücai heiserie mupitüarie.
Quesusi que müticuyeicacai Carereya cuieyarisie, ticuxatatü
(Maricuxi 1:35‑39)
42 Hicü 'ucatarecu neyani macumavesie. Teüteri yumüiretü menicuvautüvecaitüni. Me'itaxeiyaca vaüriyarica menipitüacaitüni mücavacu'eirienicü. 43 Mücü masi müpaü tinivarutahüave, Neuyeveca hipame quiecaritesie niuqui 'aixüa manuyüne nemücuxatanicü, que mütiyüni Cacaüyari ti'aitacacu, peuyevese nemüticuxatanicü. 'Ayumieme nepeyenü'arie. 44 Cureya cuieyarisie tuquiteta catinicuxatanecaitüni.