3
Tevi mümamavaquicai
(Mateu 12:9‑14; Rucaxi 6:6‑11)
Mericüsü tavari tuquita neutahani. Tevi mümamavaquicai muva nayecateitüni. Müme menihupiecaitüni, Capenayehüani 'uxipiya tucarisie meteyücühüavetü, me'ixanetacutü. Hicü Quesusi müpaü tinitahüave tevi mümamavaquicai, Quenanucuquexi, hixüapa queneutaquexi. Müpaü tinivaruta'ivaviya Quesusi, 'Uxipiya tucarisie tipitüarie 'aixüa mütiyurienicü, püpitüarie nusu 'axa mütiyurienicü. Tipitüarie mütiyutavicueisitüanicü, püpitüarie nusu mütiyumienicü. Mümesü cayuvatü meniumacaitüni. Hicü yuhaxüama varuxeiyaca, yuhiverietü memüsese'icaicü yu'iyarisie, müpaü tinitahüave tevi, 'Amama queneutasera. 'Iya nitasera, 'aixüa 'anetü nayani. Hicü Pareseusixi mevayecüneca, müme Herurexisie memüteviyacai vahamatü meniuyu'enieni hepaüsitana, que memüte'imieniquecai.
Teüteri que memüteyucuxeürie haracuna tesita
Hicü Quesusi teyü'üquitüvametemama yunaitü haracunapai menecüne. Yumüiretü teüteri meniveiyacaitüni Carereyatari, Cureyatari, Querusaremetari, 'Irumeyatari, Curutani 'anutaüyetari, Tiru 'aurie Siruni 'aurie quiecatari. Yuvaücavatü me'u'enanaca nai que mütiyurienecai, hesüana mecaniu'axüani. Hicü nivaruta'aitüani teyü'üquitüvamete hura memehanacü canuva hesiena mieme, capa me'isaipünacü, memüyumüirecaicü teüteri. 10 Yumüireme nivaranayexürüvacaitüni. 'Ayumieme yunaitü cuiniya memexeiyacai mesaipünetü hesüana meni'axecaitüni me'imayüanique. 'Ayumieme canuva niuta'aita. 11 Cacaüyarixi memüca'itiyatüca me'ixeiyatü, hüxiena meniucaxürüvecaitüni, müpaü mete'uhivatü, 'Ecü Cacaüyari pecaninu'ayatüni. 12 'Iya heiseriemecü nivahüritüacaitüni memüca'ihecüatanicü que müpaicütücai.
Tamamata heimana yuhutame que mütivaranuyexei nü'arisixi
(Mateu 10:1‑4; Rucaxi 6:12‑16)
13 Hicü neutiyune hürisie. Müme müvaranuyexei nivaruta'inieni hesiena memüteviyanicü. Me'ayecüneca teüteri vasata, hesiena meteniuviya. 14 Tamamata heimana yuhutame nivaranuyeteüxüa. 'Arique nivatanü'axüaniquecaitüni memütecuxatanicü, hamatüana memu'uvanicü, 15 heiserie nivapitüaniquecaitüni memüvaranayexürüvanicü tecuicuicate, memüvarayenü'axüanicüta cacaüyarixi 'axa memü'anene. 16 Simuni püxevitütücai, Quesusi mitaterüvaxü Pecuru, 17 hipatüta, Cacuvu Severeu nu'aya, Vani Cacuvu 'ivaya, Quesusi mütivarutaterüvaxü Puhanerüquesi, taniuquicü Türarücamete paine, 18 'Atürexi, Piripe, Parüturume, Mateu, Tumaxi, Cacuvu 'Aripeu nu'aya, Tareu, Simuni mücananisitatücai, 19 Cura 'Isicariutitanaca 'arique Quesusi müyetua.
Que mü'ane 'axa 'utaitü misevixima 'Iyari Mütiyupata
(Mateu 12:22‑32; Rucaxi 11:14‑23; 12:10)
Hicü quita meneutahaxüani. 20 Tavari yuvaücavatü teüteri me'u'axüacu müme mepüyutatexie metecuanique. 21 Hicü maremama me'u'enanaca, meniu'axüani memenuhanacü. Müpaü meteniyücühüavecaitüni, 'Asipücatimate que mütiyuriene.
22 Mücü meta, hipatü 'inüaricü memüte'üquitametetücai, Querusaremesie memeyecü, müpaü meniutiyuanecaitüni, Peheresepuri pinü'ü. Cacaüyarixi 'axa memü'anene va'uquiyarisie mütivayacü, 'ayumieme püvarayenü'a cacaüyarixi, meniutiyuanecaitünita. 23 Hicüsüari yu'aurie varutacuevieca, 'üxasicü müpaü tinivaruta'üquitüani, Cauyumarie que tiyüve mayuyenü'anicü yücümana. 24 Yaxeicüata, xeime cuieyarisie quiecatari xüca hixüata meyusana, xüca me'ayuca'unieca, mücü vacuviyexunu pücayüveni 'emüreutevinicü. 25 Xeime quie miemete hixüata xüca meyusana, xüca me'ayuca'unieca, mepücayüvaveni 'ememüteheutevinicü. 26 Cauyumarie xüca yuca'unarümenique, türücariyaya hixüata xüca yusanaque, 'emüreutevinicü pücayüveniqueyu. Pütaxüximeniqueyu püta.
27 Tevi pücayüve meutahanicü mütürücaüye quita, piniteya mütinavanicü, me xüca ca'ihüanique mütürücaüye meri. 'Ihüame, pütinavani tita mütixuave quitana.
28 'Icü niuqui caniseüyeni que nemütixecühüave, naime 'axa memüteyurie teüteri, mepüyüvave memüteheuyehüviyarienicü, naime 'axa memutiyuane. 29 Masi que mü'ane 'axa 'utaitü misevixima Cacaüyari 'Iyarieya Mütiyupata, mücü hasuacu pücareuyehüviyarieni mücücü. Hesiena masi catiniuhüivani, yuheyemecü 'emuvecü tita 'axa mütiuyuri. 30 'Ipaü niutayüni, müme müpaü memutiyuanecaicü, Cacaüyari müca'itiya ninüca.
Quesusi 'ivamama varusieya
(Mateu 12:46‑50; Rucaxi 8:19‑21)
31 Hicü varusieya 'ivamama yunaitü mecaniu'axüani. Tacua meti'utü metenitanü'airieni yu'aurie me'icuevietü. 32 Teüteri yumüiretü menayetecaitüni hamatüana. Müpaü metenitahüave, Neuxei, 'avarusi 'a'ivama mepümasiha'ivava tacuapaitü. 33 Mücü müpaü tinivarutahüave, Quehateri nevarusi ne'ivama. 34 Varanuxeiyatüyaca 'auriena mematecai, müpaü niutayüni, Camü nevarusi ne'ivama. 35 Que mü'ane yamütiyuriene que mütinaque Cacaüyari, mücü canine'ivatüni caninevarusitüni.