4
Quesusi que mütiuta'inüasie
(Maricuxi 1:12‑13; Rucaxi 4:1‑13)
Hicüsüari 'Iyari caneivitüni Quesusi macumavesiepai. Mana Cauyumarie ni'inüatamücücaitüni, siparasü xüca 'axa tiuyurieni, haitü.
Huta teviyari tucari huta teviyari tücari 'uyuhaquieca, caneuhacamücücaitüni Quesusi. Hicü Cauyumarie nuaca 'ita'inüataque müpaü tinitahüave, Tamüsü, 'ecü Cacaüyari xüca penu'ayatüni, müpaü quetineutahüavi 'icü tetexi, pa mayuyeitüanicü. Mücü müpaü tinita'eiya, 'Utüarica müpaü paine,
Tevi xüca pa cuaca xeicüa,
Mücücü püca'ayeyurini.
Cacaüyari que mutayü,
Niuquieya naitü peuyeveseta
Mayeyurinicü tevi.
Hicü Cauyumarie Querusareme neivitüni Cacaüyari quiecarienapaitü. Vatuqui yecürita nenutivitüni. Müpaü tinitahüave, 'Ecü Cacaüyari xüca penu'ayatüni, vatipai queneucasuna. 'Utüarica müpaü paine,
Yuhesüa miemete niuqui tuayamete
Pütiva'aitüaca 'ahepaüsita.
Yumamacü mepümasituicani
Capa tetesie pe'uti'ücamürecü.
Quesusi müpaü tinita'eiya, Müpaü paineta 'utüarica, Pepüca'i'isipaneni Ti'aitame mü'acacaüyari, haitü.
Hicü tavari Cauyumarie neivitüni yemuri cui manutitevasie. Cuiepa memütama vacuie xexuime nixeiyasitüani visi mü'ane. Müpaü tinitahüave, Nepümasimini 'icü naime, xüca nenevieri penesi'upitüani pe'utitunumaqueme. 10 Quesusi müpaü tinitahüave, Quenemie Cauyumarie. 'Utüarica müpaü paine,
Nenevieri pecanipitüaca Ti'aitame
Mü'acacaüyari hücüame.
Mücü hücüa pecanayexeiyacamücü.
11 Hicü Cauyumarie nicu'eirieni neyani, niuqui tuayamete me'u'axüaca menipareviecaitüni.
Quesusi que mütisutüa ti'uximayatü Carereya cuieyarisie
(Maricuxi 1:14‑15; Rucaxi 4:14‑15)
12 Mericüsü tiutamarieca quename Vani heviyarie, Carereyapai neyani Quesusi. 13 Nasaretisie 'uyupataca, Caperünaume henuaca haracuna tesita maniere, mana nayerüni Savuruni Nepütari vacuieyari müracutevasie. 14 Müpaü tinaye'ani tita mütixasivacai quepaucua tixaxatame Quisariyaxi müpaü mutayü,
15 Savuruni cuieyari
Nepütari cuieyari,
Haracuna mananiere
Curutani 'anutaüye meta,
Carereya haque memetitei müme memücatateüterima,
16 Teüteri yüvipa memütitecai
Müme hecüariya meniuxeiya cui müxavatü.
Müme 'etüripa memütitecai
Haque memücuiximecai,
Müme vahesie mieme
Hecüarivivame cananatineni.
17 Mericüsü 'ana Quesusi nisutüani ticuxatatü, müpaü 'utaitü, Xequeteneuhayeva que xemüteyuriecai. Canayehuraniri, que mü'ane taheima müti'aita cuitü canisutüamücü 'ena ti'aitatü.
Quesüteveiyamete Quesusi que mütivarutahüavixü yunaucame
(Maricuxi 1:16‑20; Rucaxi 5:1‑11)
18 Hicüsüari haracuna tesita 'uyemietü Carereya cuieyarisie, nivaruxeiya yuhutame yu'ivamacame. Xevitü Simunitütü Pecuru catinitevacaitüni, 'ivaya meta 'Atürexi. Mana taxaya meneutavivivacaitüni haracunasie, memüquesüteveiyametetücaicü müme. 19 Hicü müpaü tinivarutahüave, Cümü, nehesie xequeteneviyani. Teüteri xevacuxexeürivame necanixe'ayeitüamücü, quesüte xemütevaruxexeürivapaü hicü. 20 Müme yapaucua yutaxaya me'ucu'eirieca hesiena meteniuviya.
21 Mericüsü 'uma 'uyemietü hipame nivaruxeiya yuhutame yu'ivamacame, Cacuvu Vani, Severeu nivemama. Canuvasie meniyetecaitüni Severeumatü va'uquiyarimatü yuvipi memanesiquitüatü. Hicü nivaruta'inieni hesiena memüteviyanicü. 22 Cuitü me'icu'eirieca canuva, yu'uquiyari me'ucu'eirieca, hesiena meteniuviya.
Quesusi que mütiva'üquitüacai yumüireme
(Rucaxi 6:17‑19)
23 Mericüsü naisarie Carereya cuieyarisie caniuyeicacaitüni, ti'üquitatü vatuquiteta, ticuxatatü niuqui 'aixüa manuyünecü, que müti'ane Cacaüyari ti'aitametücacu ticuxatatü, varanayexürüvatü teüteri naime cuiniyacü naime veranariyacü. 24 Naisarie Siriya cuieyarisie tiniutamariva que mütiyurienecai. Meni'atüirivacaitüni yunaime 'axa memü'itüariecai, müireme cuiniya müvaviyacai, müiremecü memü'uximatüariecai, müme cacaüyarixi 'axa memü'anene memüvaviyacai, quierixiecate, huriecate. Nivaranayexürüvacaitüni. 25 Cui yumüiretü meneiveiyacaitüni, Carereyasie Tamamata Quiecaritesie Querusaremesie Cureyasie Curutani 'anutaüyesie meheyecüneca.