4
Muyuavisie nenevieri que memüte'ipitüa Cacaüyari
Mericüsü mücü ne'uxeiyaca, tavari neneutaniere, mana nenixeiya quitenie reuyepiyacame muyuavisie. Que mü'ane nemu'eni matüaripaitü cuxinetapaü ti'eniüriücüme nehamatü ticuxatame, mücü müpaü canetiniutahüave, 'Uva quenatiye'a. Nepümasixeiyasitüani que mütiyüni 'arique vaüriyarica. Yapaucua 'Iyari pünesi'uvi. Mericüsü ti'aitame 'uvenieya mana puvecai muyuavisie. Xevitü 'uvenisie nacateitüni. Que mü'ane mana macatei que mütiyuxexeiyacai, casüpe teteyaripaü curunarina teteyaripaü tiniyuxexeiyacaitüni. Cuvivi 'uveni 'aurie punierecai 'esümerarüta teteyaripaü tiyuxexeiyatü. 'Uveni 'aurie niti'ucaitüni 'uvenite xei teviyari heimana naucatü. 'Uvenitesie 'uquiravesixi menatecaitüni xei teviyari heimana yunaucatü me'anacatuxatü, yumu'usie huru mumayari me'anamanatü. Mücü 'uveni manuvecaisie mana nivayemerücacaitüni neyeyuanecaitüni neyetürarücacaitüni. Cüxeme mana canicutatavecaitüni 'uveni hüxie 'atahutatü. Cüxemete Cacaüyari 'iyariteya canihücütüni 'atahutatü. 'Uveni hüxie haramarapaü tiyuxexeiyatü pucumacai xicüripaü 'anetü tete manuyehecüapaü tiyuxexeiyatü.
'Uveni 'aurie naisarie mana meniu'uvacaitüni memayeneniere yunaucatü, mehahüxitücaitü yuhüxie yuvarita naisarie. Mexüacame mayepaü pütiyuxexeiyacai, hutarieca 'utüana mieme puixipaü pütiyuxexeiyacai, hairieca mieme tevipaü paye'anecai, naurieca mieme verica mütaviximepaü pütiyuxexeiyacai. Mücü yunaucatü memayeneniere yuxexuitü 'ataxeime 'anayari mecanexeiyacaitüni, naisarie yuxetüapaitü menahüxitücateitüni. Tucaricü tücaricü mepüca'uxipivavecai müpaü me'utiyuatü,
Canipasieca, canipasieca, canipasieca
Ti'aitame mücacaüyari nai mütürücaüye,
Que mü'ane 'amuyeicacai,
Que mü'ane 'amuyeica,
Que mü'ane 'umamie.
Quepaucua müpaü memutiyuaneni müme memayeneniere, 'Aixüa quecuxaxasivani, ve'emetütü quemarivani, pamüpariyusi quepitüarieca que mü'ane 'uvenisie maca, que mü'ane mayeniere yuheyemecü, me'utiyuatü, 10 'uquiravesixita xei teviyari heimana yunaucatü mepütihüxima'uni que mü'ane 'uvenisie maca hüxie. Nenevieri menipitüaca que mü'ane mayeniere yuheyemecü, yumumate meneucamanani 'uvenieya hüxie müpaü me'utiyuatü,
11 Tati'aitüvame
Tacacaüyari 'acu,
'Aixüa pepütiuca'iyari
'Ahesie mütinaquenicü
'Aixüa pemücuxaxasivanicü
Ve'eme pemümarivanicü
Petürücaüyetü pemümarivanicü.
'Ecü nai pepütiunetüa.
Müpaü mümatinaquecü
'Apütiuve naitü,
'Ayumieme pütiunetüarie.