7
Queyupaümetü memuseyumarie
Mericüsü 'ana niuqui tuayamete nenivaruxeiya yunaucame. Taserieta ta'utata tahixüapa tasutüa meti'utü meninenacaitüni 'eca, naisarie müca'uyeicanicü cuiepa haramarasie naime cüyesie. Hicü xeime neniuxeiya niuqui tuayame tau manatineica 'utimiecame, Cacaüyari mayeniere seyuya 'acuetü. Hicü carima nivarutahivieni niuqui tuayamete yunaucame, müme müpaü memütepitüariecai 'axa memiyurienicü cuie haramara. Müpaü niutayüni, Mexicuxi 'axa xepüca'iyurieni cuie haramara naime cüye, tecavati'inüaritüavavecacu tacacaüyari te'uximayatametemama vacanata. Hicü 'inüarite nenetimani, que memüteyupaümecai memuti'inüaritüarie. Xei sienituyari miriyari heimana huta teviyari miriyari heimana nauca miriyari meyupaümetü mecaniu'inüaritüarieni 'Ixaheri xiüyarimama. Xexuitü nuivarite mepuxuavecai. Cura nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari mecaniu'inüaritüarieni, Xuveni nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari, Cari nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari, 'Aseri nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari, Nepütari nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari, Manasexi nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari, Simiyuni nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari, Revi nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari, 'Isacari nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari, Savuruni nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari, Cuse nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari, Venicamini nuivarieyasie miemete tamamata heimana huta miriyari mecaniu'inüaritüarieni.
Meyumüiretü memanacatuxacai
Mericüsü 'ana neneutaniere. Camüsü teüteri mecaniyumüirecaitüni, tevi pücayüvecai müvaruti'inüatacü. Yunaime teüteriyari vahesüa mecanimiemetetücaitüni, yunaime nuivarite vahesüa mepümiemetetücai, naisarie cuiepa mepüquiecataritücai, naime niuquicü meputiniucacai. Mana meniti'ucaitüni 'uveni hüxie Muxa hüxie me'anacatuxatü, tacü me'a'ütü yumamasie. 10 Carima müpaü meniutiyuanecaitüni, Catiniyuvicueisitüvametüni tacacaüyari 'uvenisie maca, Muxa meta. 11 Yunaitü niuqui tuayamete mana meniti'ucaitüni 'uveni 'aurie, 'uquiravesixi va'aurie, yunaucatü memayeneniere va'aurie. Hicü meniutihüxima'uni 'uveni hüxie. Nenevieri mecanipitüani Cacaüyari 12 müpaü me'utiyuatü, Niuqui canise'ini.
Visi queticühüavarüvani
'Aixüa quecuxaxasivani
Timaivetü quemarivani
Pamüpariyusi quepitüarieca
Ve'eme quexasivani
Türücaüyetü yüvetü quexasivani
Tacacaüyari yuheyemecü.
Müpaü xeicüa cani'aneni.
13 Mericüsü xevitü müme 'uquirasi müpaü canetiniutahüave, 'Ime memanacatuxa quehate. Haque mepeyecü. 14 Ne müpaü netinicühüaveni, Neuxei, masi 'ecü yapepütimate. 'Iya nerahüave, 'Ime mecanihümetüni memu'axüa vaücava me'uximatüarieca. Meniti'ecua yu'ixuriqui, menitituriya Muxa Nunusi mumieriecü. 15 'Ayumieme Cacaüyari 'uvenieya hüxie meniti'uni.
Tucaricü tücaricü
Hesiena mieme meteni'uximayaca tuquitana.
Que mü'ane 'uvenisie maca
Püvateütani va'üviyatü.
16 'Uxa'atüni varie
Mepücaheuhacacuicuni,
Mepücaheuharicuni.
Tau pücavaxürimütüaca,
Xüri pücava'uximatüaca.
17 'Uveni manuve 'aurie
Mücü Muxa mana 'uvetü
Mücü püva'üviyani
Muxasi vahüvemepaü yüanetü.
Püvacuvitüneni
Naisarie haixa mücuneniere
Mana meharetü mepayeyuyurini.
Cacaüyari naime va'ucai
Cana'itiexüamücü vahüxita.