10
Pedro Cornelio uáiduafue
Afe Cesarea jófuemo Cornéliona maméidɨmɨe ite. Afémɨe fuiríraɨnɨ áillogüelli illaɨma. Afe áillogüelli mámecɨ Italiano. Afémɨe naa dama ie comɨ́nɨri Juzíñamuimo comecɨ fácajano caɨmare úrite. Afe llezica Juzíñamuimo ñue jacɨ́ruioide. Daje izói aillo úcubena judíuaɨmo fecáfɨrede íaɨoɨ canóllena. Iemo Juzíñamuimo nágarui úrifɨrede. Ie mei daarui jitoma ana ítemo nɨcáɨrilla izói cɨode. Afe nɨcaɨ anado Juzíñamui abɨ ímɨe uáfodo cɨ́ode. Afe abɨ ímɨe jofo Cornelio illánomo jaide; jáillano íena daɨde:
—¡Cornelio! —daɨde.
Cornelio afe Juzíñamui abɨ ímɨemo jacɨ́ruioicana érocaillano jɨcánote:
—Ocuíraɨma, ¿bie mɨnɨca?
Iemona abɨ ímɨe íena daɨde:
—O jɨcánua Juzíñamui jae jeire ote. Daje izói jitáidɨno o cánuafuiaɨna jeire ote. Mei jira Jope jófuemo ɨíñɨaɨ ore, Simón jɨ́ɨrizaillena. Afémɨe jɨáɨfodo mameina Pedro. Afe Pedro jɨáɨ Simón igoraɨ ɨ́dɨaɨ jinítaraɨma. Afémɨe jofo monáillai fuédamo ite. Afe Simón Pedro o fɨnóllɨfue omo llóite, —daɨí daɨde.
Afe íemo úrite Juzíñamui abɨ ímɨe jáidemo, Cornelio mena táɨjɨtagamɨe jɨ́ɨrite. Ie mei ie abɨ ímɨiaɨmona daa ñúefuemo ɨ́ɨnofɨrede fuiríraɨma jɨ́ɨrite. Nana Juzíñamui abɨ ímɨe íemo llogafue llua meífomo Jópemo íaɨoɨna orede.
Afe jítɨramoidɨruimo, naɨ afémacɨ iodo jailla llezica, Jópemo áɨnozidiaɨoɨmo, Pedro jaɨ́cɨri illa llezica jofo emodo ibánimo Juzíñamuimo úrizaide. 10 Aillo jufínaillamona güíacade. Mei íadɨ naɨ güille íaɨoɨ fɨ́nua llezica, nɨcáɨrilla izoide cɨode. 11 Afe nɨcaɨ anado mona túijicaillana cɨode. Afénomona áillue ɨniroi izóidena nágafene zicaɨ ɨ́coɨnoga ana énɨemo agüínana cɨode. 12 Afe agüínega ɨníroimo naga táɨide rɨ́llenɨaɨ ite, jaiónɨaɨ féedɨnuiaɨ dɨga. 13 Iemona daa uai dáɨnana cacade:
—Pedro, náidacaillano fatá rɨɨ, —daɨde.
14 Jira Pedro uai ote:
—Jɨɨ, Ocuíraɨma, rɨ́ñeitɨcue. Bácaca rɨ́llena jaca rɨñédɨcue. Daje izói ɨáɨrede rɨ́llena rɨñédɨcue naa rairuica rɨlle dɨga, —daɨde.
15 Afe uai nane dánomo íena daɨde:
—Naga Juzíñamui doga izói fɨnoca rɨ́lleza ɨáɨre maméñeno iri, —daɨde.
16 Afefue dacaiñoámani íemo íficaide. Ie meífomo afe ɨniroi meine abɨdo monamo jaide. 17 Naɨ Pedro afe nɨcáɨrillafuemo comecɨ facáoide. “Afe cue cɨónafue nɨe izói daɨíacade,” dáɨdemo, Cornéliomona orécamɨiaɨ nazemo náidazaɨbitiaɨoɨ. Simón jofo jɨcánotiaɨoɨ. 18 Dúcɨillano aillo uaido jɨcánotiaɨoɨ:
—¿Simóndɨmɨe bicomo ite? Afémɨe jɨáɨfodo mameina Pedro, —daɨdíaɨoɨ. 19 Naɨ Pedro nɨcáɨrillamo comecɨ facáoidemo, Ñuera Joreño íena daɨde:
—Cacai, damɨeámani o jenódiaɨoɨ. 20 Náidacaillano ana billano jɨzire úriñeno íaɨoɨdo jai, mei cue omo orécamɨiaɨza, —daɨde.
21 Mei jira Pedro jofo emódobanimona ana billano Cornelio orécamacɨ, nazemo náidaidɨnona daɨde:
—Cue omoɨ jenócamɨedɨcue. ¿Nɨbái mei bitɨ́omoɨ? —daɨde.
22 Jira afémacɨ uai otíaɨoɨ:
—Ɨllaɨma Cornelio caɨ ória jira bitɨcaɨ. Afémɨe ñúefuena nitácamɨe. Afémɨe Juzíñamuimo ñue jacɨ́ruioide. Nana judíuaɨ íena ñue llɨ́ɨnotiaɨoɨ. Iena ɨere izíruitiaɨoɨ. Juzíñamui abɨ ímɨe íena daɨde: “Jópemo comɨnɨ oreri Pedro uáidollena, afe mei o jofomo Pedro bílleza.” Jira o uáɨbitɨcaɨ. Dɨnomo Cornelio íena o daɨíacallɨfuena cácaite, —daɨdíaɨoɨ.
23 Ie jira Pedro jofo íaɨoɨna ote. Afe naɨo ie dɨga fɨébidiaɨoɨ. Afe jɨáɨruido Pedro afémacɨ dɨga jaide. Afe llezica Jópemo ite ámatɨaɨmona íena nabáioicaidiaɨoɨ.
24 Afe jɨáɨruido Cesaréamo dúcɨdiaɨoɨ. Dɨnomo Cornelio íaɨoɨna úiñote. Afénomo bíllena ie llogámacɨ ie comɨ́nɨmona, ie gaɨga nabáiñɨaɨmona dáanomo gaɨrídiaɨoɨ. 25 Afécomo Pedro dúcɨa llezica, Cornelio jino íena llɨ́ɨnuaɨbite. Jino billano Pedro anamo dújude, ie cáɨmadollena. 26 Mei íadɨ Pedro íena náidacaitano íena daɨde:
—Náidacai. Cue o izói énɨe ímɨedɨcue, —daɨde.
27 Naɨ afémɨe dɨga úrioina llezica, jofo jaide. Jáillano aillo gaɨrídɨnona cɨ́oizaide. 28 Jira Pedro daɨde:
—Jae onódɨomoɨ, judío ímɨe ie ɨ́ɨnuafuiaɨdo jɨáɨzie ímɨe dɨga nabáirinide. Daje izói ie jofomo jaille rairuírede. Mei íadɨ Juzíñamui jae cuena llófuete. Buna jɨáɨmana comécɨna ɨáɨredɨmɨe daɨínide. Daje izói rofócɨredɨmɨe jɨáɨmana daɨínide. 29 Ie jira orécamɨiaɨ cue jɨ́ɨrilla llezica nɨe izói daɨíñeno jarire bitɨ́cueza. Mei jira nɨbái mei cue uáidotɨoza onóacadɨcue, —daɨde.
30 Ie jira Cornelio uai ote:
—Jae nagaámarui jáidemo, afe bie daje hóramo, benó cue jofomo güiñeno itɨcue. Aféruimo jitoma ja ana ítemo Juzíñamuimo comecɨ faɨtɨcue. Comecɨ faɨano quenírede ɨnícuiro jɨtáoidɨmɨe cuemo cɨ́ocaide. 31 Afémɨe cuena daɨde: “Cornelio, o jɨcánogafuiaɨna Juzíñamui cacade. Afe llezica jitáiredɨnomo o cánuafuiaɨmo Juzíñamui comécɨide. 32 Jope jófuemo ore Simón uájillena. Afémɨe jɨáɨfodo mameina Pedro. Afémɨe jɨáɨe Simón jofomo biruido ite. Jɨáɨe Simón igoraɨ ɨ́dɨaɨ jinítaraɨma. Ie jofo monaillai fuédamo ite. Pedro dúcɨa o dɨga úrizaite,” daɨde. 33 Daɨí raɨre ona jenótatɨcue. Jira o bille ñuera. Birui nana benomo Juzíñamui uiécomo itɨcaɨ. Nana Juzíñamui omo llotátagauai caɨmo o daɨíllena cacáacadɨcaɨ, —daɨde.
Pedro Cornelio jofomo llófueteza
34 Jira Pedro ja úrillano daɨde:
—Ja birui Juzíñamui jɨáɨmana daa úradotatañedeza onódɨcue. 35 Mei íadɨ nɨzíemo itɨno íeri jácɨcaillano ñúefuedo úritɨnona Juzíñamui íaɨoɨna llɨ́ɨnofɨrede. 36 Israel cómogɨmacɨmo Juzíñamui úrite. Jesucrístodo comecɨ caɨmare uái illafue íaɨoɨmo llote. Afémɨe nana naɨraɨ Ocuíraɨma. 37 Nana judío énɨemo comuídɨfuena ñue onódɨomoɨ. Juan Bautista jino lluájilla mei, comɨnɨ báutizailla meífodo afefue Galiléamo como fuéñe taɨneca. 38 Nazaret ímɨe Jesumo Ñuera Joreño rɨ́ino Juzíñamui ígaza onódɨomoɨ. Afe Jesús ñúefue fɨnócana jáillana onódɨomoɨ. Afe izói nana Taɨfe rɨ́ino anamo duere zefuídɨnona ie jíllotafuiaɨna onódɨomoɨ. Aféfuiaɨna daɨí fɨnode Juzíñamui ie dɨga jáicana jira. 39 Nana Jesús judío énɨemo fɨnócafuiaɨ uai nabáiraɨmacɨdɨcaɨ. Daje izói Jerusalén jófuemo ie fɨnócafuiaɨ uai nabáiraɨmacɨdɨcaɨ. Ie méifomo cruzmo íena coráɨano íena tɨtádiaɨoɨ. 40 Mei íadɨ Juzíñamui daruiámani íllamona abɨdo íena cáatate. Ie mei afémɨena caɨmo cɨ́ocaitade. 41 Nana comɨ́nɨdo cɨ́ocaitañede mei íadɨ danɨ caɨmo cɨ́ocaide, Juzíñamui uícomo nɨzeca uai nabáiraɨmacɨdɨcaɨza. Afe mei afémɨe tɨ́illanomona meine abɨdo cáanamona ie meífomo, afémɨe dɨga güitɨcaɨ; ie dɨga jiródɨcaɨ. 42 Afémɨe Jesucristo rafue jino comɨ́nɨmo caɨna llotátate. Afe izói jɨáɨfue caɨna ua nabáiritade. Afefue daɨde: “Juzíñamui afe Jesús tɨ́idɨno cáadɨno dɨga íaɨoɨ fɨénidɨfuiaɨ jɨcánoitɨmɨena ocuide. Caɨ aféfuemo uaina nabáitagamacɨdɨcaɨ.” 43 Daje izói jaiai nɨnómona nana uai lloraɨnɨ Jesudo úritiaɨoɨ. Daɨdíaɨoɨ: “Nana afémɨemo ɨ́ɨnotɨno íaɨoɨ ɨáɨredɨfuemona ie mámecɨdo ñue dóficaitiaɨoɨ,” daɨdíaɨoɨ, —daɨde.
Judíuaɨñedɨno Ñuera Joreño como fueñe úicaigaiaɨoɨ
44 Naɨ Pedro úrioina llezica, ie úrillauaimo cacáreidɨmacɨmo Ñuera Joreño nana íaɨoɨmo ana bite. 45 Jira Pédrodo bite ɨ́ɨnote judíuaɨ fáɨgacaidiaɨoɨ. Ñuera Joreño judíuaɨñedɨnomo daje izói úicaigafueri fáɨgacaidiaɨoɨ. 46 Jae jɨáɨzie uáillaɨdo íaɨoɨ úrillana cacádiaɨoɨ. Afe llezica Juzíñamuimo íaɨoɨ ióbioinana cacádiaɨoɨ. 47 Mei jira Pedro daɨde:
—¿Birui bu mei ráiruille bimacɨ báutizallena; mei daa caɨ izói Ñuera Joreño úicaigaiaɨoɨ? —daɨde.
48 Iemona Jesucristo mámecɨdo íaɨoɨ báutizazɨgaiaɨoɨ. Ie meífodo Pédromo izire jɨcádiaɨoɨ: “Nano nɨ́garui caɨ dɨga iri,” daɨdíaɨoɨ. Daɨí íena jeruídiaɨoɨ, nano nɨ́garui íaɨoɨ dɨga íllena.