24
Félix uiécomo Pablo abɨ rɨ́iduafue
Jubécuiro dɨ́garui illa meífodo lletáriraɨnɨ illaɨma Ananías Cesaréamo bite. Afémɨedo dárie éinamacɨ bitíaɨoɨ. Dáruido, caifóidɨllaɨma uiécomo raɨre úritɨmɨe bite. Afémɨe mámecɨ Tértulo. Nana afémacɨ caifóidɨllaɨma Félix uícomo Páblomo jɨtácafuiaɨ nítaɨbitiaɨoɨ. Pablo íaɨoɨ átɨa llezica, Tértulo íemo jɨ́idɨfue rɨire nítade. Félixna daɨde:
—Caɨ izíruiga caifóidɨllaɨma, ori ióbiacadɨcaɨ. Ñue záillafue caɨmo ite; íemo caɨmare llɨ́ɨcaillafuemo itɨcaɨ. O fɨbíllafuedo nana ñue ocuícacaɨ. Nana bífuiaɨri nágagobiaɨdo ióbioidɨcaɨ. Félix o ɨere jamánomo fɨ́gomɨedɨo. Mei íadɨ are o cue áɨfedoñeilleza caɨ úrillamo o cacáreillena omo izire jɨcádɨcue. Bímɨe fɨénide duico billa izói bíllana cɨódɨcaɨ. Naga énɨiaɨdo llócaide judíuaɨ oni énenorie bozíetaillena. Afémɨe Nazaret ímɨe Jesumo ɨ́ɨnotɨno ɨfódɨmɨe. Ɨcoɨmo caɨ Juzíñamuimo gaɨríraco ero bácajide. Ie llaɨtádɨcaɨ ñue afémɨemo caɨ ocuina uai daɨna izói jɨcánollena. Mei íadɨ llaɨzɨ́raɨnɨ illaɨma Lisias aféfuemona caɨna rairuide. Iemona caɨ anámona íena rɨ́ifuedo oni baɨrode. Afe emódomo caɨna daɨde: “Bie cómemo bifue jɨtádɨno odo bírediaɨoɨ.” Dama o afémɨemo jɨcánorena, nana íemo caɨ jɨtácafue uáfueiteza. Daɨí áfena uáfuena onóitɨo, —daɨde.
Afénomo jaide judíuaɨ nana aféfuiaɨna uáfuiaɨ daɨdíaɨoɨ. 10 Jira Pablo úrillena caifóidɨllaɨma ónoɨdo llote. Jira Pablo daɨde:
—O uícori cue abɨ rɨ́iduafue jino caɨmare llóitɨcue. Jaiai dɨga fɨmona bie naɨraɨ o jɨcánoraɨmana o íllana onódɨcueza. 11 Ja doce dɨ́garui íllamona Jerusalemo Juzíñamuimo áɨnozillano íemo caɨmare úrillena dúcɨdɨcue. Aféfuena dama o jɨcánorena, ñue o ónoillena. 12 Bumo rɨire cue úrillana cacáñediaɨoɨ. Daje izói Juzíñamui gaɨríracomo comɨ́nɨna fɨeni faɨllíñaitañedɨcue. Iemo jɨáɨ Juzíñamui llófueriracomo daje izói júfidogafuiaɨ fɨnótañedɨcue. Daje izói naɨraɨ jófuedo nɨ́fuena lloñédɨcue. 13 Nana bimacɨ cuena nitácafuiaɨna bu áfena uafue daɨínina. 14 Mei íadɨ dafue jino llóitɨcue. Judíuaɨ fɨeni mameca fɨénidɨodo jáidɨcue. Afe como Jesús lloga iodo cue jáillamona caɨ uzútɨaɨ Moo Juzíñamuimo táɨjɨdɨcue. Mei nana cuega ocuica uáillaɨna ɨ́ɨnotɨcueza. Afe daje izói nana uai jino lloraɨnɨ Cuegánicuaɨmo ite uáillaɨna ɨ́ɨnotɨcue. 15 Iaɨoɨ Juzíñamuimo úiñoinafue daɨde: “Tɨ́idɨno ñúemacɨ fɨénidɨmacɨ dɨga meine abɨdo cáaitiaɨoɨ.” 16 Ie jira Juzíñamui uiécomo nɨ́fuenidɨmɨena cue íllena jaca nágarui cue comecɨ ñue fɨnófɨredɨcue. Afe izói comɨnɨ uícomo nɨ́fuenidɨmɨena íacadɨcue.
17 ‘Ja dɨga fɨmona jɨáɨnuiaɨmo cue maca meífomo, meine cue énɨemo Juzíñamuimo fia fecaca úcube izáɨbitɨcue. Afe izói dúeredɨmacɨmo dúecaillano úcubena fécaɨbitɨcue. 18 Afe daɨí cue feca llezica, cue comécɨmo ite ɨ́aɨfuiaɨ cue múiñuafuemo nɨ́cɨdotɨcue. Daɨí cue comecɨ nɨ́cɨdua meífodo afe úcube cue fecalle llezica, dárie Asia énɨe judíuaɨ Juzíñamuimo gaɨríracomo cuena baitíaɨoɨ. Afénomo naɨ comɨ́nɨna fɨgo iñena llezica itɨcue. Afénomo ite comɨ́nɨna jaca buna faɨllíñaitañedɨcue. 19 Afénomo cuena cɨódɨno benomo cuemo jɨ́taɨbirediaɨoɨ, cuemo nɨfue íaɨoɨ nitáadɨ. 20 Mei jɨáɨfodo naui judíuaɨ Nahí Rɨ́illaɨnɨ uiécomo cue illa llezica fɨénidɨfue cuemo naui íaɨoɨ báiadɨ, benomo ite aféfuena cacádɨno mai jino lloiri. 21 Aféruillaɨdo íaɨoɨ cɨ́gɨri cue illa llezica dafue rɨire íaɨoɨmo llotɨcue. Daɨdɨcue: “Ja birui cuemo jɨcánotɨomoɨ tɨ́idɨmacɨ meine abɨdo cáaillɨfuemo cue ɨ́ɨnua jira.” Dɨno Pablo úrite.
22 Félix Pablo daɨí dáɨnana cacáillano, aféfuena dɨnó fɨénocaide. Afe Jesucrístomo dɨbénemo itɨno fɨnócafuiaɨna Félix ñue fɨbídɨmɨe. Ie jira aféfuena dɨnó fɨénocaide. Fɨénocaillano daɨde:
—Fui llaɨzɨ́raɨnɨ illaɨma Lisias dúcɨadɨ bie ómoɨmo itɨfue afémɨe cuemo ñue jino llóite, —daɨde.
23 Iemona Félix, jabóidɨllaɨmana ocuíde Páblona naɨ zuitátañellena. Mei íadɨ ie comɨnɨ ie uáiduaɨbillena rairuíñede. Afe izói ie íaɨoɨ cánuaɨbillena jeruíñede. Afe daɨí Félix Pablo fɨgo rɨire llavétañede.
24 Afemona afe mei dɨ́garui íllamona, Félix meine dúcɨde ie aɨ Drusila dɨga. Afengo judío ingo. Félix Pablo jɨ́ɨritade Jesucrístomo ɨ́ɨnuafuedo úrillena. 25 Afe ɨ́ɨnuafuedo úrilla llezica Pablo ñue jaɨ́cɨna jáillɨfuedo úrite. Afe daje izói ñue comɨnɨ íllena abɨ rairuínafuiaɨ llote. Ie émodomo íiraɨruimo comɨnɨ jɨcánollɨfue jino llote. Aféfuiaɨna cacáillano, Félix jacɨ́naite. Jacɨ́naillano daɨde:
—Mai birui jai, uire cue jitáillɨruido nane ona jɨ́ɨritɨcueza, —daɨde.
26 Afe jɨáɨfue Félix, Pablo ie zuitalle úcube fecalle úiñote. Ie jira dɨga ícaiño Félix íena jɨ́ɨjɨɨride ie dɨga úrillena. 27 Mena fɨmona daɨí íhidiaɨoɨ. Afe mei Félix ie illáɨmana illano fáɨcanocaide. Ie meífomo Porcio Festo illáɨmana jóonetiaɨoɨ. Félix judíuaɨ uícori ñue íacanamona llavécamɨe Páblona zuitáñeno oni jaide.