7
Jesús, jaiai Melquisedec illa izói comɨ́nɨdo Juzíñamuimo úriraɨma
Afe Melquisedec Salem jofue illaɨma. Afe llezica afémɨe comɨnɨ dɨbéfodo jamánomoide daade Juzíñamuimo úrifɨredɨmɨe. Jaiai illáruimo Abraham jɨáɨe afénɨemo ite illáɨnɨna anáfenuaide. Iaɨoɨna anáfenuano Abraham meine bítemo, afe Melquisedec io anamo Abrahamo dúcɨzaide. Dúcɨillano Melquisedec, Abraham abɨ ñue fɨnóllena Juzíñamuimo jɨcade. Afe llezica Abraham nana ie baɨroca ñuera ráanɨaɨmona, Juzíñamui íena eneno mameca ráanɨaɨna, Melquisedécɨmo raiñóñeno fia fecade. Melquisedec nanoide daɨna mámecɨ “Comécɨna jaɨ́cɨnaidɨllaɨma” fueñe daɨíacade. Ie mei afémɨe nane jɨáɨcɨ ote: “Salem Illaɨma.” Afecɨ “Comɨnɨ comécɨna caɨmare uái itátatɨllaɨma,” daɨíacade. Afe Melquisedec moo mámecɨ jaca onónide, naa ie ei mámecɨ dɨga. Daje izói ie emódoidɨgɨma jɨáɨ ónoñega. Daje izói afémɨe jocóinarui ónoñega, ie tɨ́illarui dɨga. Iemona afémɨena comɨnɨ “Zíiñona itɨ́mɨe” daɨde. Afe Melquisedec comɨnɨ cɨ́gɨri illáfuedo Juzíñamui Jitó zíiñona caɨ dɨbéfodo úriraɨmana illáfuena caɨna fɨdɨ́tate.
4-5 Mai bífuemo ñue omoɨ comécɨri, Melquisedécɨmo ite jamánomoidɨfuena omoɨ onóillena. Ua Melquisedec, caɨ nanoide jáiairagɨma Abraham baɨmo jamánomoidɨmɨe. Mei Abraham ie baɨroca ráamona Melquisedécɨmo fecádeza.
Abraham enaize Jacob doce dɨ́gade jitórede. Iemo afe jitónɨaɨ cɨ́gɨmona Leví comuídeza. Afémɨe comɨnɨ dɨbéfodo Juzíñamuimo úrillena Juzíñamui nɨzeda ogámɨe. Ie jira nana judíuaɨ Juzíñamuimo úriraɨnɨ Leví úicoidɨgɨmamona comuítagaiaɨoɨ. Afe Juzíñamui nɨzeca Leví náɨraɨna, Juzíñamui Moisés ocuica uaido daɨde: “Nana jɨáɨe judíuaɨ naɨraɨ imácɨmona Juzíñamuimo dúide ráanɨaɨna óredɨomoɨ,” daɨde. Ua Leví náɨraɨmo ɨbárede, nana jɨáɨe Israel naɨraɨ daa Abrahámona comuídɨno íadɨ. Ie jira Leví comɨnɨ nana afe Juzíñamuimo dúide ráanɨaɨna llɨ́ɨnofɨrediaɨoɨ. Mei íadɨ afe Melquisedec, Leví naɨraɨ izíe íeñede. Mei íadɨ afémɨe áfena llɨ́ɨnoñeniadɨ afe Melquisedec, Leví emódoidɨgɨma Abrahámona Juzíñamuimo dúide ráanɨaɨna uáfuena llɨ́ɨnote. Iemona Melquisedec Leví baɨmo jamánomoidɨmɨeza onódɨcaɨ.
Afe ráanɨaɨ ie llɨ́ɨnua llezica, Melquisedec Abrahamo úrite. Abraham Juzíñamui íemo ñue fɨnóllɨfue, uiécodo fɨdɨ́tagamɨe. Iemo ja birui Melquisedec afémɨe ñue ézɨcɨano daɨde: “Juzíñamui ona ñue cánoiteza,” daɨde. ¿Nɨbémɨe mei jamánomoidɨmɨena? ¿Ezɨcɨtɨmɨe mei nɨbaɨ ézɨcɨgamɨe? Ua, ézɨcɨtɨmɨe baɨmo jamánomoina. Afefue buna jáanoñega. Nane jɨáɨfue llóitɨcue. Caɨ cɨ́gɨmona eneno nɨzeca Leví comɨnɨ, Juzíñamui íena nano mameca ráanɨaɨna llɨ́ɨnofɨredɨno. Mei íadɨ afémacɨ fia comɨ́nɨza tɨífɨrediaɨoɨ. Mei jɨáɨfodo afe jɨáɨe llɨ́ɨnotɨmɨe Melquisedécɨna mámecɨredɨmɨe Juzíñamui Cuegáuai daɨna izói, tɨ́iñeno caade izóidɨmɨe. Ie jira Melquisedec jamánomo báɨmoidɨmɨe. Leví imacɨ naɨ Melquisedec jofófeneidɨno. Iemo jɨáɨfue Levido daɨírede. Leví Abraham erófene igɨma. Mei íadɨ afe Juzíñamui íena eneno mameca raana llɨ́ɨnofɨredɨmɨe jaiai uícodo Melquisedécɨmo ie uzuma Abrahamdo Juzíñamuimo dúide raana ɨbade. Daɨí Leví comɨnɨ, jaiai uiécodo Juzíñamuimo dúide raana Melquisedécɨmo ɨbádiaɨoɨ. 10 Mei Leví naɨ jocóñena llezica ie comuíllɨno naɨ Abrahamo íteza. Ua Melquisedec ja Abrahamo dúcɨnaruimo, Leví jocóillɨno naɨ jaca ie nanoide uzúmamo ite. 11 Israel náɨraɨmona eneno nɨzécazie Leví comɨnɨ. Aféziemona nɨzeca nanoide Juzíñamuimo úriraɨma Aarón. Afémɨe naa ie erófene igɨ́maɨri comɨ́nɨdo Juzíñamuimo úriraɨnɨ. Ie jira afe úriraɨnɨdo Israel naɨraɨ Juzíñamui ocuilla uáillaɨna llogáiaɨoɨ. Mei íadɨ nana afe Juzíñamuimo úriraɨnɨ fɨnócafuiaɨ comɨnɨ ua zíiñona jílloillena fɨgo jínoiñede. Comɨnɨ comécɨna Juzíñamui jítaina izói nahí jaɨ́cɨna jóoitañede. Aarón naa ie erófene igɨ́maɨri fɨnócafuiaɨ fɨgo jínoñena jira, jɨáɨe afémɨe izóiñede baɨmo jamánomoidɨmɨena jitáidɨcaɨ, afémacɨ méifomo jóonellena. Ua Melquisedec zíiñona illa izóidɨmɨena jítaidɨcaɨ. (Ie jira afe Aarón comɨnɨ meifo méidoitɨmɨena Juzíñamui jae jino náɨraɨmo cɨ́otate. Afémɨe mámecɨ Jesucristo. Ua Aarón comɨnɨ méifomo jóonegamɨe Melquisedec izóidɨmɨe Jesús; afémɨe Aarón dɨbéfomo jaɨnáiñede.) 12 Jae afe jaiai uícomo ite Juzíñamuimo úriraɨnɨ nana dáanomo jɨáɨena íaɨoɨ méidua llezica, afe Moisés íaɨoɨmo ocuica uaillaɨ daje izói jɨáɨfodo méidorede. 13 Juzíñamui Cuegáuai daɨí daɨnámɨe caɨ Ocuíraɨma Jesucristo. Afe como jóonega Juzíñamuimo caɨdo úriraɨma Jesús, Leví naɨraɨ ímɨeñede. Jɨáɨziemona comuídɨmɨe. Ie naɨraɨ ímɨiaɨna jaca nɨzéñega, Juzíñamuimo comɨ́nɨdo úrillena. Ua comɨnɨ fia fecaca tóɨca rɨ́llenɨaɨ naa ráanɨaɨ dɨga Juzíñamuimo izájillena, nɨ́zeñegaiaɨoɨ. 14 Ñue onóigaza caɨ Ocuíraɨma Jesús Judá náɨraɨmona comuídɨmɨe. Moisés afe náɨraɨmo Juzíñamuimo úriraɨnɨna íllena, jaca lloñede.
15 Afe jɨáɨe como jóonega comɨ́nɨdo Juzíñamuimo úriraɨma Jesús, jino cɨóillamona, bífuiaɨna jino uáfodo baɨmo onódɨcaɨ; mei dama afémɨe Melquisedec izóinaza. 16 Bímɨe dama ie ñue zíiñona ífɨrenamona comɨ́nɨdo Juzíñamuimo úriraɨmana jaide. Mei jɨáɨfodo Leví náɨraɨmona jaiai nɨzeca Juzíñamuimo úriraɨnɨ ocuica uai dáɨnado úriraɨnɨna jáidiaɨoɨ. Afe uai nɨɨe náɨraɨmona nɨzéllena llote. 17 Mei íadɨ como jóonegamɨe Jesuna Juzíñamui ñue rɨírede nabáitaja uaido daɨde:
“Melquisedec izói jaca nɨnomo Juzíñamuimo comɨ́nɨdo zíiñona úriraɨmana ja birui itɨ́oza,” daɨde.
18 Iemona afe uícodo ite ocuica uai jae oni caitaca, mei afe uai rɨínideza. Iemo jɨáɨ, aféuai comɨnɨ comecɨ nahí duáfuena fɨgo jínotanideza. 19 Afe Moisés ocuica uai buna comécɨna nahí jaɨ́cɨna fɨnóñede. Mei jɨáɨfodo jɨáɨe aféuai baɨmo, ñuera caɨ jíllotaite úiñoigamɨe Jesucristo jae caɨmo cɨ́otaga. Afémɨedo Juzíñamuimo áɨnozifɨredɨcaɨ, uáfodo Juzíñamuimo caɨ úrillena.
20 Afe Jesucristo Juzíñamui rɨire nabáirede uaido jóonega. 21 Ie uícodo Juzíñamuimo úriraɨnɨna jáidɨno, rɨírede uaido jóoneñegaiaɨoɨ. Mei íadɨ Jesús comɨ́nɨdo Juzíñamuimo úriraɨmana jáillaruimo, Juzíñamui rɨire nabaica uaido ja daɨí mameca. Mei Juzíñamui ie Cuegáuaimo Jesudo úrite, daɨde:
“Cue Juzíñamuidɨcue. Bifue rɨire cue nabaica uaido daɨdɨcue. Cue comecɨ faca uai jaca jɨáɨuaina méidoñeitɨcue.
O zíiñona comɨ́nɨdo Juzíñamuimo úriraɨmana itɨo;
Ua Melquisedec izóidɨmɨedɨo,” daɨde.
22 Ie jira Jesucristo, Juzíñamui jamánomo ñuera caɨmo comue fɨnóllɨfue caɨna ñue onótate. Ua Jesucristo aféfuemo ɨere uafue daɨde. Afe fɨnóllɨfue Moisés lloga nanoide fɨnóllɨfue baɨmo ñuera. 23 Jesucristo uícoidɨruillaɨmo ite Leví náɨraɨmona nɨzeca Juzíñamuimo úriraɨnɨ ua aillo ite; mei íaɨoɨ tɨ́coɨzifɨrenamona jaca jɨáɨmɨena méidofɨregaiaɨoɨ. 24 Mei íadɨ Jesús caɨ dɨbéfodo Juzíñamuimo úrillana, jaca jɨáɨmɨena méidonide; mei afémɨe jaca nɨnomo zíiñona itɨ́mɨeza. 25 Iemona Jesús nana íedo Juzíñamuimo úrizaɨbitɨnona, jaca nɨnomo jaɨ́cɨna ñue jíllotarede, mei afe Jesús, íaɨoɨri Juzíñamuimo zíiñona úriraɨmana íllaza.
26 Ua, afémɨe izoide Juzíñamuimo comɨ́nɨdo úritɨllaɨmana jaiai nɨnómona jitáidɨcaɨ. Ñue caɨ jílloillɨfue afémɨe caɨmo ñue zúitaitɨmɨe, mei afémɨe nahí ñuera nɨ́fuenidɨmɨeza. Afe llezica afémɨe nana fɨénidɨmacɨ ɨ́aɨfuemona oni eneno rairuícamɨe. Ie mei afémɨe mona ero úcuaɨ illa caifomo, Juzíñamui nahí illánomo uigámɨe. 27 Jaiai uícomo ite Juzíñamuimo úritɨllaɨnɨ nágaruillaɨdo tóɨca rɨ́llenɨaɨna fatá Juzíñamuimo izájifɨrediaɨoɨ. Nano fueñe danɨ íaɨoɨmo ite ɨ́aɨfue ɨ́coɨnia áfenɨaɨna izájidiaɨoɨ. Afe mei comɨ́nɨmo ite ɨ́aɨfue ɨ́coɨnia áfenɨaɨna izájifɨrediaɨoɨ. Mei íadɨ Jesús afe izói fɨ́nuana jitáiñede. Afémɨe dácaiño nana comɨnɨ ɨ́aɨfue ɨ́coɨnia dama ie abɨ Juzíñamuimo fecade. Ua cruzmo ie duere zefuida tɨ́illado abɨ fecade. 28 Afe Cristo uiécodo lloga ocuíllafuedo llotɨno, jɨáɨe jamai fɨgo nahí jaɨ́cɨna fɨnótañede comɨ́nɨmona Juzíñamuimo úritɨllaɨnɨna mamédiaɨoɨ. Mei jɨáɨfodo, afémacɨ méifomo jóonega úritɨllaɨma Jesucristo, Juzíñamui ñue rɨire nabaica uaido jóonega. Afémɨe jaca nɨnomo nahí jaɨ́cɨnaitaga Juzíñamui Jitó.