7
An ts’alabchixtalab tin cuenta an tomquintalab
Nan ne’ets tu toc’tsiychic tin cuenta an cau ax tin abchi an u ti jayq’ui’. Lej chubax alhua’ max an inic yab ca tomquin. Aba ani’ alhua’ yab ca tomquin, bel in tomnal an inic ani an uxum ca tomquin cum hua’ats yan jita’ in le’ ti uxumbe ani ti inicbe. Max tomquithits an inic quim putu c’al in uchbil c’al in tomquil ani an uxum jaye quim putu c’al in tomquil. In inictal an tomquith uxum yab pel in cuete’ c’al, pel in c’al jaye in tomquil. Jaye in inictal an tomquith inic yab pel in cuete’ c’al, pel in c’al in tomquil. Yab ca hualca’ ta ba’ c’al an culbejintalab max a junax pejamalits an q’uij quit olonchic. Talbel quit junax culbechic junil, i canats max quit nixoc’na c’al a Satanás quit hualbin c’al q’ue’at tam yab a alhua’ teycom a inictal.
Jahua’ nan tu uchalchic tin cuenta an tomquintalab pel u cuete’ tsalap ani yab pel i uchbith cau ax tim pitha’ an Ajatic. U le’ac max patal an inicchic ca c’uajiy cuetem ejtil nana’. Bel a Dios im pithal an inicchic ti junchic im pithob max ca tomquin o max yab ca tomquin.
An inicchic axi cuetem ani an tsemchith uxum axi cuetem u uchalacchic abal alhua’ max ca jilc’on cuetem ejtil nana’. Bel ca tomquinchic max yab in ejtohual quin alhua’ teyna’ in le’nomtal abal in le’ ti tomquinal. Alhua’ ca tomquin ani yab ca uc’tsin c’al nixe’ xi le’nomtalab.
10 U cua’al i cau jaye ax tim pitha’ an Ajatic, yab ja u cuete’ cahuintal. An tomquith uxum yab quin jilcacay in tomquil. 11 Bel max quin jilcacay, tam ca c’uajiy cuetem ani max i, tam ca huichiy c’al in tomquil. Ani jaye an tomquith inic yab quin jilcacay in tomquil.
12 Junaque i cau u le’ tu ucha’chic axi pel u cuete’ cahuintal yab im pithach c’al an Ajatic. Max i ebchalab c’al a Cristo tomquithits c’al i uxum axi yab im belal a Cristo, yab quin jilcacay biyat max an uxum in cua’al in culbetal ca c’uajiye c’al jaja’. 13 Aniye max i uxum im belal a Cristo ani tomquith c’al i inic axi yab im belal, yab quin jilcacay biyat max an inic in cua’al in culbetal ca c’uajiye c’al jaja’. 14 Yab quin jilcacay, cum an tomquith inic axi yab im belal a Cristo ejtil max u huejlanchabac in ejattal c’al a Dios jaye, cum juncunenequits c’al i uxum axi belom ani huejlanchithits in ejattal c’al a Dios. Aniye an tomquith uxum axi yab im belal a Cristo ejtil max u huejlanchabac in ejattal c’al a Dios jaye, cum juncunenequits c’al i inic axi belom ani huejlanchithits in ejattal c’al a Dios. Jaye ejtil max u huejlanchabac in ejattal in tsacamilchic, cum yab pel in c’al axi yab im belalchic a Cristo. 15 Expith max i tomquilab axi yab im belal a Cristo in lej le’ quin jilcacay in tomquil ax im belal, quin jilcacay. Ani an tomquilab ax im belal a Cristo yab ca co’oyat c’al i tsaplab, cum pel in culbetal a Dios ca c’uajiy tomquith c’al in ichich jun ejet. 16 Max it tomquith uxum ani a belal a Cristo hualam max ne’ets ca ejtou ca tolminchi a tomquil quim bela’ a Cristo ani antsana’ ca jec’ontha jaye. Ani tata’ axi it tomquith inic ani a belal a Cristo hualam max ne’ets ca ejtou ca tolminchi a tomquil quim bela’ a Cristo ani antsana’ ca jec’ontha jaye.
17 Ti junchic am belom quin t’aja’ jant’inits ti pithach c’al an Ajatic ani jant’inits ti lejbanchamejits quim baju c’al a Dios tam in it belamalits. Antsana’ u uchbiyalchic quin t’aja’ an ebchalabchic ax tim patal an tamcunel ebchalab abal ju’tamq’ui. 18 Max tam tin it belamal an Ajatic cojchithits in inictal ejtil tam u t’ajchinal an Israelchic, antsana’its ca jilc’on. Max yab cojchithits in inictal tam quim bela’, antsana’its ca jilc’on. 19 Yab jant’o exbath max it cojchinenequits a inictal o max yab it cojchinenec, expith lej exbath max ca t’ajchi in culbetal a Dios. 20 Jahuats pel in ey an inic tam tin it bela’its an Ajatic, antsana’ quin eyna’ in ey. 21 Yab ca t’e’pixna’ a ey max pelits it c’unat t’ojnal c’al a amu tam ta it bela’. Expith max a amu in le’ ti hualca’, tam bel quit c’alets. 22 Aba ma ani’ pele it c’unat t’ojnal c’al a amu, bel it hualcanthanchamejits a ejattal abal quit eyentha c’al an Ajatic ma tam ta it bela’its an Ajatic. Ani max yab pel it c’unat t’ojnal c’al a amu, bel xohue’ it c’unat t’ojnal c’al a Cristo. 23 Cum it jalbith ts’a’iyamejits c’al a Dios yab ca hualca’ a ejattal ti thabalnanchi a at inic. 24 Ebchalabchic, quit c’uajiy c’al a Dios ani ta junchictal ca eynaye a ey axi pel a ey ma tam ta it bela’its an Ajatic.
25 Aba ani’ yab u bats’umal i cau c’al an Ajatic cu uchbiy axi yab tomquithchic, bel ne’ets tu olchichic jahua’ u cua’al tu tsalap tin cuenta jaja’chic. Cum pel i alhua’ inic an Ajatic tim pithamalits u tsalap ax a ejtohual ca thacatna’. 26 Nan tu tsalap in tomnal max yab ca tomquin axi cuetemchic, cum xo’ hua’ats lej yan i yajchictalab ti al an hualab c’ay’lal. 27 Max it tomquithits’ yab ca jilcacay a tomquil. Max yabaye it tomquith yab ca aliy jita’ c’al quit tomquin. 28 Bel max it cuitol ani quit tomquin yab pel i hualabtalab, aniye jaye max it ts’ic’ach ani quit tomquin yab pel i hualabtalab. Expith tu uchalchic abal axi tomquithchic ne’ets quin huat’a’ más yajchic, ani u le’ac max yab antsana’ ca huat’a’chic.
29 U lej le’ tu ucha’chic jaye abal hue’its ne’ets ca taley an q’uij q’uicha. Jaxtam ebchalabchic, aba ani’ it tomquith inic yab ca huat’ath tsalapnanchi jahua’ in le’ a tomquil. 30 Cum u lej c’unelits an q’uij q’uicha, max it t’e’pith yabats ca huat’ath tsalapna’ a t’e’pithtal. Max it ajibalchic yabats ca huat’ath tsalapna’ an q’uijithtalab. Max a ts’a’iyamal jant’o yab ca huat’ath tsalapna’, cum yab expith tata’ it thabal c’al a ts’ay’bil. 31 Jitats in lej lubal quin tabatna’ jahua’ teje’ tsabal yab quin huat’ath tsalapna’, cum jahua’ i tsu’tal teje’ tsabal u talelits.
32 U lej le’ac max yab ti huat’ath t’e’pinthanchi a tsalap jahua’ hua’ats teje’ tsabal. An cuetem inic más in ejtohual quin lej tsalapnanchi in t’ojlabil an Ajatic ani más in ejtohual quin t’ajchi in culbetal an Ajatic. 33 An tomquith inic más in tsalapnal jahua’ teje’ tsabal ani quin t’aja’ jahua’ u le’nanchab quin t’aja’ c’al in tomquil. 34 Pil in tsalap an tomquith uxum ani pil in tsalap an uxum axi yab tomquith. Axi yab tomquith más in ejtohual quin tsalapnanchi in t’ojlabil an Ajatic ani más in ejtohual quin jum putat bina’ in inictal ani in ichich ca eyenthachic c’al a Dios. An tomquith uxum más in tsalapnal jahua’ teje’ tsabal ani quin t’aja’ jahua’ u le’nanchab quin t’aja’ c’al in tomquil.
35 Nan tu uchalchic axe’ xi cau expith abal tu tolmiychic, yab ja abal tu c’anchalq’ui. Expith u lej le’ac max ca t’aja’ jahua’ in tomnal axi pel in c’al an Ajatic ani ca t’ayat co’oy a ichich binanathits c’al jaja’, ani yab quit xaybinchatchic a tsalap c’al jahua’ teje’ tsabal.
36 Max a cua’al a ts’ic’achil ax in cua’al hue’ yan i tamub, ani max a tsalpayal in tomnal ca tomquin, jila’ ca tomquin. Yab pel i hualabtalab. 37 Max a cua’al a ts’ic’achil ani a junini’ tsalpayamalits yab alhua’ ca tomquin, alhua’ max yab ca hualca’ ca tomquin. 38 In t’ajal más alhua’ jitats yab quim bina’ in ts’ic’achil ca tomquin, ani in t’ajal hue’ alhua’ jitats quim bina’ in ts’ic’achil ca tomquin.
39 An tomquith uxum in cua’al in uchbil c’al an ts’ejcath cau ca c’uajiy c’al in tomquil tam biyat ejate in tomquil. Tam ca tsemets in tomquil, ma tamna’its in ejtohual ca tomquin c’al q’ue’at i inic max im belal jaja’ jaye an Ajatic. 40 Nan tu tsalap ne’ets ca c’uajiy más culbel max yabats ca tomquin junil. Antsana’ u tsalpayal, ani u belal abal jununul u tsalap c’al an Espíritu Santo ax tin c’uajchiyal tu ichich.