4
Jant’ini’ tu c’ac’nab a Dios ti eb
Taley u tsu’u ejtil max hua’ats jun i hui’leb japith ti eb. Ani tin tauna’ nixe’ xi ángel axi c’a’al tin tauna’, u ats’anchi in cahuintal lej cahuith ejtil tam u juchuyab i trompeta. Tin ucha’ antse’:
―Quit c’athiy teje’ ti eb, nan ne’ets tu tejhua’methanchi jahua’ lej chubax ne’ets ca t’ajane talbel ti eb ani ti tsabal.
Tamna’ nan u ichich lej co’oyab c’al an Espiritu Santo, ani u tsu’u ti eb a Dios quetel tin ts’alat coytal. U tsu’u alabel jaja’ leyoyol ejtil i alabel t’ujub im bij jaspe ani ejtil i alabel t’ujub im bij cornalina ax u eynal ti c’uajbaxtalab. Tin tonith nixe’ xi coytalab u tsu’u ejtil jun i pits’al lej tajajal ani maq’uiq’uil ejtil i alabel t’ujub im bij esmeralda ax u eynal jaye ti c’uajbaxtalab. Tin tonith nixe’ xi lej ts’alat coytalab hua’ats quetel jun inic c’al tse’ i yejtselchic al jaye i ts’alat coytalab. Thac toltomith, ani tin oc’ in cua’al i corona ax pel i oro. Ts’ejel nixe’ al an lej ts’alat coytalab u tsu’u ejtil u calts’um an ley lej maq’uiq’uil. U ats’a’ jahua’ tsapic ejtil tam u petnal an mamlab. Tin tamet nixe’ xi lej ts’alat coytalab hua’ats ejtil max buc i tajablab lej juljul an c’amal, ani ja’its xi buc i espirituchic c’uajat c’al a Dios. Tin tamet nixe’ xi lej ts’alat coytalab u tsu’u jaye ejtil i pulic lejem jant’ini’ max pel i lam.
Tin tonith xi lej ts’alat coytalab c’uajat tse’ i ejattalab in cua’al tin tamet ani tin cux hualim in tsu’uxtal hual. An oc’oxlab ejtil i tsoj ani an tsabchilab ejtil i tsacam toro. An oxchilab in cua’al in hual ejtil i inic ani an tse’chilab pel ejtil i t’iu axi xe’ets jumumul. Ti junchic axi tse’lam in cua’al acacchic in ocob ejtil in ocob i ts’itsin, ani tim puhuel in ocob tin eblimtal ani tin alcom in cua’al hualim ejtil in tsu’uxtal hual. Q’uicha ani acal yab in palc’anchal quin c’ac’na a Dios. In ulu:
Lej c’athpich t’ocat am pulic Dios Pay’lom ti eb ax in cua’al in tsap quin t’aja’ patal jahuats quin le’na’.
Ja’its jaja’ in ey ets’ey ejat. Ma ti jayq’ui’, ani ma xohue’, ani ma ets’ey ejat.
Nixe’ xi tse’lam i ejattalab in c’ac’nal a Dios, im binal i c’ac’namal yan c’al jaja’. Im puhuethanchal im bij, cum ja’its jaja’ axi ejat abal ets’ey ani in ey ni jayq’ui’ yab u tsemel. 10 Ani nixe’ xi jun inic c’al tse’ i yejtselchic in tuthuhual in c’ualal tin tamet a Dios axi quetel tin lej ts’alat coytal. In c’ac’nal a Dios ax in ey ejat abal ets’ey, ani in jilchal nixe’ xi coronachic tin acan jaja’ axi quetel tin lej ts’alat coytal. Jaja’chic in uchal a Dios:
11 Huahua’ tu c’ac’nanchal a bij pulic Dios Pay’lom ti eb, cum tata’its expith in tomnal quit c’ac’nanchat a bij.
I puhuethanchal ani i ajtinchal a bij cum a cua’al a tsap abal ca t’aja’ patal jahua’ ca le’na’.
A tala’ ts’ejcamal patal jahua’ hua’ats cum pel a culbetal ca ts’ejca’, ani jaxtam i puhuethanchal a bij.