6
Axi belom c’al a Cristo ani pel i t’ayat t’ojnal in cua’al in uchbil quin alhua’ c’ac’na’ in amu. Antsana’ yab ne’ets ca tilibnanchat im bij a Dios ani yab ne’ets ca tilibnanchat in cahuintal a Dios jahua’ i exobchal. Max in amu pel i belom ca más c’ac’na ani ca más t’ojonchat. Yab expith huecatsq’ui ca c’ac’na tin ebal abal pel i at belom ani pel i at ebchalab c’al a Cristo an amu ani an t’ojnal. Ca junax tabatnáxin. Ja’its axe’ an cau axi ca exobchixnanchi an ebchalabchic.
Culbel axi xe’ets jant’ini’ in le’ a Dios
Hua’ats talchic i inicchic axi ne’ets quin le’na’ ti exobchix c’al i q’uibts’oth cau yab calthach tin t’ocat cahuintal i Ajatic Jesucristo ani yab juncuth c’al an xe’tsintalab axi c’al a Dios. In c’athat t’ajalchic ani tocat macu’ in tsalap. Cum yab alhua’ in tsalap, tocat in le’ quin hueutsixna’ an cau. C’al in exobchixtal expith u ts’i’quinal i pa’ixnomtalab ani i hueutsixtalab ani i quithab cahuilixtalab. C’al nix u t’ajchinal an inic yabats quin co’oy in ichich thacat c’al in at inic. Tocat u t’ajchinal ca lej pejéxin. Lej q’uibts’oth in tsalap nixe’ xi exobchix, ani yab in exlal an chubaxtalab. In q’uibts’oth tsalpayalchic max quin timc’oyq’ui axi xe’ets c’al a Dios, tam lej tabat ne’ets ca tolminchat c’al i tumin. Ni hue’ yab quit ts’at’ey c’al jaja’chic. Chubax pel i lej alhua’talab cu xe’tsin c’al a Dios ani yab jant’o qui c’a’inchi, tocat cu culbel c’al jahuats jaja’ tucu pitha’. Jant’ini’ tu hua’tsinenec naptal, antsana’ ne’ets cu tsemets junil naptal. Jaxtam cu c’uajiy culbel max i cua’al an c’apnel ani an toltom. Ax in lej c’a’inchal an tumin u lej nixoc’nab abal ca hualbin. U huic’at co’oyab in ichich c’al yan i le’nomtalab c’al tu cuete’ tontobel ani tu othnab, ani jats c’al tu jum putat q’uibethab jaja’chic. 10 U ibinthanchab tin ichich axi c’athpich c’anithom c’al i tumin yan i le’nomtalab axi yab alhua’. Hua’ats jita’chic in c’athpich c’a’inchamalits an tumin, ma pilmejits yabats in aynanchal an chubaxtalab ani lej t’e’pithanchithits in ichich c’al yan i yajchictalab.
Quin luba’ axi belom quin t’aja’ jahua’ bolith
11 Cum tata’ Timoteo it lej belom c’al a Dios yab ca hualca’ ta ba’ ca t’aja’ patal axe’ jahua’ nan tu olchi axi yab alhua’. Ca luba’ ca t’ajaye jahua’ bolith ani ca t’aja’ jahua’ a Dios in le’. Ca junini’ bela’ a Cristo ani ca ne’tha’ a ichich tsa’at. 12 Aba ani’ hua’ats yan jant’o c’al tit tomolnab, bel ca lej junini’ bela’ a Cristo. Ca bats’u patal an lablinchixtalab ax in le’ a Dios ti pitha’, cum it it ejatlithits abal ets’ey ani jats ti bijiyamalits a Dios ca bats’u. A olchamalits yan i inicchic abal it belomits ani it it ejatlith abal ets’ey c’al a Cristo, ani chubax ja’its anits antsana’. 13 A Jesucristo jaye in olchamalits an chubaxtalab a Poncio Pilato tam ti c’uajatac tin tamet. Ani xohue’ tim bij jaja’ ani tim bij a Dios axi ejatlix c’al patal jahua’ hua’ats, nan tu uchbiyal tata’ Timoteo c’al axe’ xi cau. 14 Ca tala’ putu c’al an uchbixtalabchic jahua’ nan tu huat’banchamal. Max quit xe’tsin t’ocat ani ca putu c’al axe’ xi uchbixtalabchic, yab ne’ets quit elchin jant’o c’al ta quit jolbiyat c’al a at inic. Jats ca lej luba’ ca putu ma tam ta ca chich junil i Ajatic Jesucristo. 15 Cum a Dios in q’uejab pejamalits jayq’ui’ ne’ets ca chich an Ajatic, chubax ne’ets ca chich tam quim bajuhuits an hora. Ja’its a Dios axi expith ets’ey lej putat alhua’ ani in lej cua’al in tsap. Ja’its jaja’ an lej Ts’ale c’al patal an ts’alechic ani ja’its jaja’ an Ajatic c’al patal an inicchic. 16 Ja’its expith jaja’ in lej ey ni jayq’ui’ yab tsemel. U c’uajil al i tajax xan ti ni jita’ yab in ejtohual ca otsits. Ni jayq’ui’ yab tsu’ume a Dios c’al i inic ani xohue’ yab u ejtohuab ca tsu’tat. Ja’its jaja’ qui c’ac’na’ cum in lej cua’al in tsap abal ets’ey. Amén.
17 Ca ucha’ ax in cua’al lej yan jant’o teje’ tsabal yab quin c’athatna’ tim ba’ ani yab quin tsapna’ axi yan an c’alab teje’ tsabal, cum ne’ets ca taley. Tocat quin tsapna’ a Dios ax in ey ejat abal ets’ey. Ja’its jaja’ ax tu lej ts’ejhualiyal patal jant’o qui q’uijithna’ teje’ tsabal. 18 Quin eyentha’chic axi yan in cua’al quin t’aja’ alhua’ ani quin t’ajchi yan i alhua’talab in at inicchic. C’al in lej culbetal quin t’aja’ ti ts’ejhualix jaye c’al in at inic. 19 Antsana’ ne’ets quin co’oy yan i c’alab lej alhua’ c’al a Dios tihua’ ti eb. Ne’ets quim bats’u an lej chubax lablinchixtalab ax in le’ a Dios quim pitha’ axi it ejatlith abal ets’ey.
In uchbil a Timoteo
20 Nan tu uchal Timoteo, ca lej t’ayat co’oy ta ichich an chubaxtalab jahua’ a Dios ti pithamal. Yab ca bina’ a xutsun c’al i jolat t’ilab axi expith in ts’ejcabil an inic, ni c’al in cahuintal i inicchic axi in tsalpayal abal lej exlom c’al i luputh cau, ani yab chubax an cau. 21 Hua’ats talchic i inicchic im binamalits in xutsun c’al nixe’ xi cau, ani pilmenequits yabats in aynanchal an chubaxtalab.
A Dios ti lubach co’onchi a ichich c’al in alhua’ inictal. Amén.