3
Xu chakámlábtsik kʼal a Dios
Ka chuꞌutsik xan tu kʼanidháb kʼal an Tátaꞌláb, ke asta u bijyáb tu chakámláb kʼal Jajáꞌ. Jaxtám, xi yabtsik u belom, yab tu exlál; pos yabtsik bél in exlámal na Dios. Kidháblábtsik xi kʼán tʼajat, wawáꞌ u chakámlábich kʼal na Dios ani yabél u xalkʼantsidh xan ti neꞌech ku kʼale tayíl. Por i choꞌóbich ke tam na Jesukristo ka xalkʼan, neꞌech weye ki junu jelti Jajáꞌ, pos neꞌech ki chuꞌu xan ti jeye Jajáꞌ tʼajat. Ejtal xitaꞌ nin koꞌol jechéꞌ an aytsixtaláb ba na Kristo, exomich in tʼokwal tinbáꞌ, anchanꞌ xan ti Jajáꞌ tʼokat.
Ejtal xitaꞌ in walál, in chʼikat tʼajtsalich tin takʼixtal na Dios, pos max ki walaꞌ, i chʼikat tʼajálich an takʼixtaláb. A choꞌóbichtsik ke na Jesukristo tsiꞌnek ban kʼayꞌlá abal ti ku wixkʼintsi an ti walastalábil ani Jajáꞌ yab in koꞌol ni jun i walastaláb. Ejtal xi kʼwajatichtsik kʼal na Jesukristo, yabich in tʼajál an walastaláb; por ejtal xin tʼajáltsik an walastaláb, yabél in chuꞌúmal nibal in exlámal. Tsʼitsik chakam, yab ka walkaꞌ xitaꞌ ti ki kʼambiy; xitaꞌ in tʼajál xowaꞌ lujat, lujat jeye jajáꞌ, jelt xan ti na Jesukristo lujat. Por xitaꞌ in tʼajál i walastaláb, jachanꞌ jaꞌich xi teykómte kʼal an lej atʼax, pos an lej atʼax, jaꞌich jun i walablom asta tam ti na Dios yabél xataꞌ in tʼajám. Jaꞌich kʼal jechéꞌ tin kwenta ti tsích nin Chakámil na Dios abal kin pakwtsi xowaꞌ in tʼajámal an lej atʼax.
Ejtal xu chakámlábich kʼal a Dios, yabich in tʼajál i walastaláb, pos xu kidhtalábich kʼal na Dios, kʼwajatich kʼal Jajáꞌ. Yabich yejat kin tʼajál i walastaláb kom u chakámlábich kʼal na Dios. 10 Tejwaꞌ xitaꞌ jáꞌ nu chakámláb kʼal na Dios ani tejwaꞌ jeye xitaꞌ jáꞌ nu chakámláb kʼal an lej atʼax; ejtal xitaꞌ yab in tʼajál xowaꞌ lujat o yab in kʼanidhál nin at kidháb, yab u chakámláb kʼal a Dios.
Ku kʼánídháxin jún ani jún
11 An tsubaxtaláb xa achʼámaltsik tam ta tujutsik ta belom, jaꞌich jechéꞌ: ku kʼánídháxin jún ani jún. 12 Yab yejat ki tʼajaꞌ jelti na Kaín, xu kidhtaláb kʼal an lej atʼax ani in chemdhaꞌ nin kidháb. ¿Ani jantʼókʼi tin chemdhaꞌ? Pos jaꞌich abal xowaꞌ in tʼajál na Kaín, yab alwaꞌ ani xowaꞌ in tʼajál nin kidháb, lujat.
13 Kidháblábtsik, yab ki laban max i atʼnal kʼal xi yab u belom. 14 Wawáꞌ i choꞌóbich abal i jilámalich ti kúx an chemlá ani i bajúmalich ki kóꞌoy an xeꞌchintaláb xi yab in koꞌol in okʼontal, pos i kʼanidhálich ni at kidhábtsik. Xitaꞌ yab in kʼanidhál nin at kidháb, kʼwajat jelti max chemnek. 15 Ejtal xin atʼáltsik nin at kidháb, in junwal jelti jun i chemdhax; ani a choꞌóbtsik ke ni jun i chemdhax, yab neꞌech kin ejto kin kóꞌoy an xeꞌchintaláb xi yab in koꞌol in okʼontal. 16 Kʼal jechéꞌ ti exlál an kʼanidhaxtaláb xi tu kóꞌontsal na Kristo, pos Jajáꞌ in pidhnaꞌ tinbáꞌ ka chemdhá kʼal wawáꞌ ti kwenta; anchanꞌ weye wawáꞌ, yejat ki pidhnaꞌ tibáꞌ ku chemdhá kʼal tin kwenta ni at kidhábtsik. 17 Por xitaꞌ in koꞌol xowaꞌ yejat techéꞌ ti kʼayꞌlá ani kin chuꞌu nin at kidháb in yéntsal xataꞌ ani yab kin kóꞌontsi ti yajnantsixtaláb, ¿jan ti neꞌech kin xalkʼaꞌ ke tsubax lejtal tu kʼanidhax jelt xan tu kʼanidhax na Dios? 18 Tsʼitsik chakámiltsik, max u kʼanidhax, yab yejat ki ulukʼi; yejat ku kʼánídháxin in tsubtalkʼi ani ki xalkʼaꞌ kʼal xowaꞌ i tʼajál.
Ki choꞌóbnaꞌ abal u kʼwajatich kʼal na Dios
19 Enchéꞌ ti exlál abal u kʼwajatich lejtal ban tsubaxtaláb ani i choꞌóbich abal u kʼwajat kʼal na Dios. 20 Pos max i achʼál ti itsích ke yab u kʼwajat alwaꞌ, na Dios más Jaꞌ púlek ke ni itsích ani Jajáꞌ, in choꞌób ejtal. 21 Kidháblábtsik xi kʼán tʼajat, max i achʼál ti itsích abal u kʼwajat alwaꞌ, ki choꞌóbnaꞌ abal u kʼwajat alwaꞌ kʼal na Dios. 22 Jajáꞌ neꞌech ti ku pidhaꞌ ejtal xowaꞌ ki kontsi kom i tʼajál xowaꞌ in ulal nin takʼixtal ani abal i tʼajál jeye xowaꞌ Jajáꞌ in léꞌ. 23 Jechéꞌ jaꞌich xowaꞌ Jajáꞌ tu utsál ki tʼajaꞌ: Ki belaꞌ nin Chakámil Jesukristo ani ku kʼánídháxin jún ani jún jelt xan ti Jajáꞌ tu utsámal. 24 Xitaꞌ in tʼajál xan tin ulal nin takʼixtal, kʼwajat kʼal na Dios ani na Dios kʼwajat kʼal jajáꞌ. I choꞌób ke na Dios kʼwajat kʼal wawáꞌ abal nin Tʼokat Ejattal xi tu pidhámal, kʼwajat kʼal wawáꞌ.