SANTIAGO ORETAGA RABE
1
Uaiduacɨno
Caɨmacɨ, omoɨmo cartana oredɨcue. Santiagodɨcue. Cue mamecɨ jɨaɨcɨdɨ Jacobo. ¿Nɨgacɨno? ¿Nɨe isoidomoɨ? Jusiñamui jitailla rafuena cue fɨnuamona, bie rafuena llofuecabitɨcue. Caɨ Nama Jesucristo facaina jɨaɨ llofuecabitɨcue. Caɨ doce naɨraɨaɨmo omoɨ duillamona, omoɨ jai judaɨsilla jira, omoɨmo cue uaina oredɨcue.
Ramo omoɨ jiriadedɨ, omoɨ comecɨaɨna maɨrita
Amatɨaɨ, dɨga ie ramo omoɨ jiriadedɨ, eo iobilla. Ramo omoɨ jiriadedɨ, Jusiñamui uaina raise omoɨ ɨɨnuana uiñoitomoɨ. Iemona omoɨ comecɨaɨ maɨrillemona, ɨɨnocana omoɨ jaitomoɨ. Biena omoɨ uiñua jira, iobilla. Maɨricana omoɨ comecɨaɨ jaia, omoɨ comecɨaɨdɨ marebicaite. Marebicaillamona, omoɨ comecɨaɨmo buena fɨebicaiñeite. Nana Jusiñamui llogacɨnuaɨna ja muidomo ɨɨnoitomoɨ; iadedɨ omoɨmo rafue ia, nɨese nɨbaɨana omoɨ uiñoñenia, Jusiñamuimo jɨca. Ie mei omoɨmo naimɨedɨ abɨ uiñoracɨnona iite. Jusiñamuidɨ nana naimɨemo llotɨnomo iena caidɨñeno icabilla jira, omoɨmo iena jɨaɨ iite; iadedɨ omoɨ jɨcaia, uai ɨɨnuanona jɨca. Omoɨ comecɨaɨ ɨɨnoñenia, jɨcañeno. Comecɨna ɨɨnoñedɨmɨedɨ aɨfɨ betaja jorai isoide. Naimɨe comecɨ naganomo ite. Naimɨedɨ Jusiñamuimona ra feiñollemo taɨnona sedaite. Naie isoidɨmɨedɨ nana naimɨe illa dɨnori ie comecɨ naganomo iite.
Naimɨe ramo jiriadedɨ, Jusiñamuimona naimɨe jamai bue isoiñena jira, duerede creyente iobilla; 10 iadedɨ ramo jirillamona ie ucubena naimɨe faɨfia, Jusiñamuimona naimɨe ucubedɨ ieñena jira, ucuberede creyente iobilla. Safia isoi, naimɨe ɨco safenaite. 11 Jitoma a ia, eo ecasillamona, safia safenaite. Lliride. Ie mei jai ebinide. Jai iñede. Ie isoi ucuberedɨmɨe safenaite, naimɨe maɨjɨanona. Ie mei naimɨe ucube bene jamai fɨebite; ia Jusiñamui dɨga naimɨe jaca illamona, naimɨe jaca iobite.
Nana mare rafue Jusiñamuimona feiñotɨcaɨ
12 Ramo jiritɨmɨedɨ ie comecɨ maɨria, caɨmare iite. Jai naimɨe facacɨfilla mei, naimɨe comecɨ maɨrilla mei, Jusiñamuidɨ naimɨena caɨmare itataite. Jusiñamui jai llote: “Cuena isiruitɨnona cue illanomo jaca itataitɨcue”. 13 O ramo bu faɨa, lloñeno: “Jusiñamuidɨ cuena ramo faɨte”. Maraiñede rafue dɨbeimo naimɨe iñena jira, naimɨedɨ buna ramo jaca faɨñede. 14 Caɨ comecɨmo naie jitaillacɨno illa jira, ramo faɨa uai ɨɨnotɨcaɨ. Naie facaiseconi caɨmona ebirena jirari, iena fɨnoacadɨcaɨ. 15 Caɨ jitailla jira, jeacɨnona fɨnodɨcaɨ. Jeacɨnona fɨnocabillanona jaillano, faɨfitɨcaɨ. 16 Ero, cue isiruiga amatɨaɨ, Jusiñamui omoɨna ramo faɨtatañena jira, naimɨemona da mare rafue billa jira, danɨ omoɨ abɨna jɨfueñeno. 17 Nana mare rafue caɨ Moomona feiñotɨcaɨ. Naimɨedɨ monamo ite llɨgaiñoranɨaɨna jaie fɨnode. Naie radɨ nagarui daje isoi llɨgaiñoñede; iadedɨ naimɨe daje isoiñede. Naimɨe comecɨ jacanano danoconi nagarui ite. 18 Naimɨe jitailla jira, ie uai lluano, naimɨe caɨna ie uruiaɨna itatate. Ie uruiaɨmona nano doforanɨdɨcaɨ.
¿Nɨe isoide rafuena fɨnoacadɨcaɨ?
19 Cue isiruiga amatɨaɨ, Jusiñamui rafuemo raise cacarei. Ie mei naie uaina uaitañeno. Jɨaɨ raɨre icɨriñeno. 20 Icɨrillamona, Jusiñamuidɨ caɨ marena jitailla isoi, buna jaca marebicaiñede. 21 Ie jira nana maraiñedɨcɨnona oni faɨnonocai. Jusiñamui uai omoɨ comecɨmo fecuise abɨ ɨedoñeno nagarui feiñocana omoɨ jai. Naimɨe ie uai omoɨ comecɨmo jai itatate, iduaɨ enɨruemo caɨ rilla isoi. Iduaɨ sɨcuamona, llɨsilladɨ ite. Jusiñamui uai caɨ comecɨaɨmo itabillamona, caɨna jillotarede. 22 Cacajamona iena ɨɨnocana jai. Cacajanona iena omoɨ ɨɨnoñenia, danɨ abɨna jɨfuetomoɨ. 23 Bu naie uaina cacajamona ɨɨnoñenia, naimɨedɨ acaranimo eruaɨdɨmɨe isoide. 24 Ie uiecona eruaɨde. Naimɨe jailla meinoconi, ie eruaɨlla ie uiecona jai raɨre feitate. 25 Jusiñamui llogacɨnona bu eo facajia, iena feitañede. Iena ɨɨnote. Naie uaidɨ jearedɨcɨno ie fɨnuamona naimɨena marena itatate. Jusiñamui uaina naimɨe feitañena jira, iena ɨɨnua jira, naimɨe comecɨ caɨmare ite.
26 “Jusiñamuina sedadɨcue” raillanona ie comecɨna facadɨmɨedɨ jeare ñaɨa, maraiñeno ñaɨa, dama naimɨe abɨna jɨfuete. Jusiñamuina taɨno sedade. 27 Caɨ Moo Jusiñamuina bu marena raise sedaacania, dɨga rafuena fɨnoite: Naimɨedɨ moonidɨnona canoite. Fecɨñuaɨna canoite, imacɨ sure illa facaiseconi. Jeacɨnona jɨaɨ fɨnoacaiñeite. Jusiñamui dɨbeimo iñedɨno isoi iacaiñeite. Jusiñamui naimɨe iese sedajia, Jusiñamuimona eo mare.