10
Toɨca llaudaɨaɨ sedaraɨma rafue
1-2 Jesús dane llofuete:
—Cue rafuena omoɨ raise uiñollena, toɨca llaudaɨaɨna ñaɨtɨcue. Llaudaɨaɨ jino uicabilla isoi, llaɨgafomo nasedo fo jaidɨmɨedɨ naie llaudaɨaɨ sedaraɨma; ia jinofebei dɨnena bitɨmɨedɨ fɨɨriraɨma. Llaɨgafo llaudaɨaɨ sedaraɨma fo jaillena, nase sedaraɨmadɨ nase econote. Llaudaɨaɨ naimɨe uaina uiñotɨmacɨ. Imacɨ mamecɨaɨdo uaiduamona, llaɨgafomona jino bitɨmacɨ. Nana ie llaudaɨaɨ jino bia, naimacɨna ɨfode. Naimɨe uaina uiñuanona, naimɨena racadɨmacɨ. Naimacɨ uiñoñegamɨena racañedɨmacɨ; iadedɨ naimɨe uaina naimacɨ uiñoñena jira, naimɨemona oni aisɨdɨmacɨ.
Bie isoidɨcɨnona Jesús llofuete; iadedɨ naie comɨnɨ iena cacaiñedɨmacɨ. Ie jira Jesús dane llofuete:
—Llaɨgafo ie nase isoidɨcue. Damɨerie fɨɨriraɨnɨna bitɨmacɨ. Ie jira llaudaɨaɨ naimacɨ uaina cacaiñedɨmacɨ. —Iese Jesús llofuete; ia naimɨena ɨɨnotɨnona ñaɨte. Naimɨena abɨ caitadɨnona ñaɨte. Naimɨe ɨɨnotɨno naimɨena abɨ caitadɨno llogacɨnomo cacarefiñena ñaɨte. Nia llofuete:
—Llaɨgafo isoidɨcue. Bu cue nasedo fo bia, jilloite. Llaudaɨaɨ isoi fo biite. Jino jaite. Mare guille baite isoite. —Iese llofuete; ia naimɨena ɨɨnotɨno marena illana ñaɨte. Naimɨemona naimacɨ jitailla rafuena uana ñaɨte. 10 Nia llofuete:
—Llaudaɨaɨna fɨɨllena, meinellena, faɨfillena, fɨɨriraɨma bite; iadedɨ comɨnɨna jaca raise itatallena, bitɨcue. 11 Llaudaɨaɨ marena sedaraɨmadɨcue. Mare sedaraɨmadɨ ie toɨnɨaɨ facaina rɨiduanona ie abɨna faɨfite. 12 Janallari bia, llaudaɨaɨ naimɨe ieñena jira, jamai maɨjɨdɨmɨedɨ, llaudaɨaɨna faɨnonocaillano, ecɨmona aisɨde. Llaudaɨaɨna janallari gaɨtaacanamona, llaudaɨaɨ tuudɨmacɨ. 13 Jamai ucube oiacanano, isiruiñenano, jamai maɨjɨdɨmɨe aisɨde. 14 Iese iñedɨcue. Mare sedaraɨmadɨcue. Cue llaudaɨaɨna uiñotɨcue. 15 Cue Moo dɨga conimana coco uiñua isoi, naimacɨ cuena jɨaɨ uiñotɨmacɨ. Cue llaudaɨaɨ facaina fiodaitɨcue. —Iese Jesús llofuete; ia naimɨena ɨɨnotɨnona ñaɨte. Jamai maɨjɨdɨmɨe isoi naimacɨna sedañede. Naimacɨna raise rɨidote. Naimacɨ facaina jɨaɨ fiodaiacade. 16 Nia llofuete:
—Jɨaɨe llaɨgafomo jɨaɨe llaudaɨaɨ cuemo ite. Naimacɨna jɨaɨ atɨacadɨcue. Cue uaina cacaitɨmacɨ. Ie mei danomo nana cue llaudaɨaɨ iitɨmacɨ. Naimacɨna dama sedaitɨcue. —Iese Jesús llofuete; ia jɨaɨe naɨraɨaɨmo naimɨena ɨɨnoitɨnona ñaɨte. Dajena naimacɨna sedajana ñaɨte.
Jesús fiodaille rafue
17 Jesús nia llofuete:
—Cue jai fiodaiacanamona, cue Moo cuena isiruite. Fiodaillamona dane jilloitɨcue. 18 Cue jitaiñenia, jaca buna cuena meineñeite. Cue jitailla jira, fiodaitɨcue. Siño uai cuemo illa jira, cue jitaillɨruimo fiodaitɨcue. Cuemo cue Moo siño uaidɨ jai illa jira, dane jilloitɨcue.
19 Jesús iese llofuia jira, judíuaɨ illaɨcomɨnɨdɨ daje isoi comecɨaɨna facañedɨmacɨ. 20 Jɨaɨnodɨ:
—Naimɨemo Janaba illamɨe —raitɨmacɨ—. Uaɨrico. Naimɨena cacareiacaiñedɨcaɨ —raitɨmacɨ.
21 Jɨaɨno raitɨmacɨ:
—Bie isoidɨcɨnona Janaba illamɨe llofueñede. Janaba illamɨe uisɨnidɨmɨena jillotanide.
Jesús ie Moo dɨga daje isoi comecɨ lloilla rafue
22 Rollime facaise Jerusalémo Jesús ite. Naie facaiseconi Jusiñamui jofo ie fɨnua comecɨa rafue ite. 23 Salomón mɨcorɨ fɨnotaga jofo abɨ ibɨrɨmo Jesús macarite. 24 Naie facaise judíuaɨ illaɨcomɨnɨ naimɨe dɨne bitɨmacɨ. Jɨcanotɨmacɨ:
—¿Nɨruido caɨmo ona lloitɨo? Odɨ caɨ Jilloitaraɨmania, caɨmo marefodo llono.
25 Jesús uai ote:
—Omoɨmo jai llotɨcue; iadedɨ ɨɨnoñedomoɨ. Cue Moo mamecɨdo cue fɨnoca rafuemona cuena uiñotomoɨ. 26 Cue toɨca llaudaɨaɨmo omoɨ jaɨnaɨaɨñena jira, cuena ɨɨnoñedomoɨ. 27 Cue toɨca llaudaɨaɨ cue uaina cacadɨmacɨ. Naimacɨna uiñotɨcue. Cuena racadɨmacɨ. 28 Naimacɨ jaca itatatɨcue. Jaca abɨna faɨfiñeitɨmacɨ. Cue anamona jaca budɨ naimacɨna baɨroñeite. 29 Cue Moo naimacɨna cuemo fecade. Naimacɨdɨ jɨaɨno baɨfemo faɨtɨmacɨ. Naimɨemona jaca budɨ naimacɨna baɨronide. 30 Cue Moo dɨga daje isoi comecɨna lloidɨcoco. —Iese llote; ia naimɨena ɨɨnotɨnona ñaɨte. Naie illaɨcomɨnɨ naimɨemo jaɨnaɨaɨñena jira, naimɨena ɨɨnoñedɨmacɨ. Iena Jesús ñaɨte.
31 Jesús llofuiana cacajano, naie illaɨcomɨnɨ nofɨcɨna llɨnotɨmacɨ, naimɨena meinellena. 32 Iena cɨuanona, Jesús llote:
—Cue Moo uaido dɨga mare rafuena fɨnodɨcue. ¿Nɨe isoide rafuena cue fɨnua muidona, cuena meineiacadomoɨ?
33 Uai otɨmacɨ:
—Mare rafuena o fɨnua muidona, ona meineñeitɨcaɨ. Jamai ɨimadɨo. “Jusiñamuidɨcue” o railla jira, ona meineitɨcaɨ. Jusiñamui Joreñona jɨaɨ jeare ñaɨtɨo.
34-36 Jesús dɨnena uai ote:
—Jaie cuegafuiaɨna jamainidɨcaɨ. Nainomo Jusiñamuidɨ naimɨe uaina cacadɨnomo jaie llote: “Omoɨdɨ jusiñamuillaɨdomoɨ”. Jusiñamui ie uaina cacadɨnomo jaie iese lloiade, ¿nɨese cuena jeare ñaɨtomoɨ? Jusiñamui cuena fetuano, cuena bene oretate. “Jusiñamui Jitodɨcue” cue railla jira, “Jusiñamui Joreñona jeare ñaɨtɨo” raitomoɨ. 37 Cue Moo isoi cue fɨnoñenia, cuena ɨɨnoñeno; 38 iadedɨ cuena omoɨ ɨɨnoiacaiñenia, cue Moo isoi cue fɨnoia, naie rafuena ɨɨno. Iemei cue Moomo cue jaɨnaɨaɨllana uiñoitomoɨ. Cuemo cue Moo jaɨnaɨaɨllana jɨaɨ uiñoitomoɨ.
39 Iena cacajano, naimɨena dane gaɨtaacadɨmacɨ; iadedɨ naimacɨmona jillode.
40 Ie mei Jesús Jordán railla ille ruica dɨbeimo jaide. Nainomo Juan mɨcorɨ comɨnɨna nano bautizade. Nainomo rillanona, nainomo Jesús fɨebide. 41 Ailluena comɨnɨ Jesús dɨne bitɨmacɨ. Coninɨna raitɨmacɨ:
—Juan mɨcorɨ siño rafuena fɨnoñede; iadedɨ nana Juan mɨcorɨ Jesúna lluacɨnodɨ uanaicɨno.
42 Nainomo ailluena comɨnɨdɨ Jesús naimacɨ Jilloitaraɨmana ɨɨnotɨmacɨ.