5
Joraibɨmo tɨsitaitɨmɨe jillua rafue
Dɨgarui illa mei, caɨ judíuaɨ rafue iacana jira, Jerusalémo Jesús abɨdo jaide. Jerusalémo toɨca llaudaɨaɨ jaisoilla nase facaimo joraibɨ ite. Caɨ judíuaɨ uaimona nai joraibɨ mamecɨdɨ Betesda. Naie jorai fuedo ite cinco jɨfocotɨaɨ. Nainomo dɨga duidɨno bɨidɨmacɨ: uisɨnidɨmacɨ, ñuja-ñujacaidɨno, tɨsitaitɨno. Jɨnuina begollena sedadɨmacɨ. Feide isoidemona dacaiño Jusiñamui jaɨenicɨdɨ jɨnuina begotallena bite. Iemei nai jɨnuimo nano jaidɨmɨe ie duicomona jillode. Duidɨno motomo tɨsitaitɨmɨe ite. Treintiocho años duide. Naimɨena cɨuano, naimɨe are duillana uiñuamona, Jesús naimɨemo jɨcanote:
—¿Jilloiacadɨo?
Duidɨmɨe uai ote:
—Jɨɨ; iadedɨ jɨnuina begoia, jaca buna iñede cue canoitena. Ie jira jɨaɨmɨedɨ cue uicodo jɨnuimo jaide. Ie jirari nia jilloñedɨcue.
Jesús uai ote:
—Mai naidacai. O bɨira ferɨnocaida macari.
Ieconi naimɨe jillode. Ie bɨira ferɨanona oni jai macarite.
Sábadoruimo duidɨmɨe jilloitajana siadua rafue
Sábadoruimo, judíuaɨ jafaicɨ ouillaruimo, naimɨe jillode. 10 Ie jira judíuaɨ illaɨcomɨnɨdɨ jillodɨmɨemo llote:
—Birui sábado. O bɨira abɨnocaida o uilla jira, Moisés mɨcorɨ rairuica rana jai fɨnodɨo. Sábadomo maɨjɨnidɨcaɨ. Birui jafaicɨ uaruimo jaca buena jetanidɨcaɨ.
11 Naimɨe uai ote:
—Cuena jilloitatɨmɨe cuemo llote: “O bɨira mai ferɨnocaida macari”.
12 Judíuaɨ dɨnena jɨcanote:
—¿Bu iena omo llote? —Naimɨe uiñoñena jira, uai oñede.
13 Jesúdɨ comɨnɨ motomo itabilla jira, ailluena comɨnɨ illa jira, jai jillodɨmɨe ie jilloitatɨmɨena uiñoñede. 14 Ie meinoconi dallu illanona, Jusiñamui jofomo Jesús dɨnena naimɨena baite. Llote:
—Jai jillodɨo. Abɨdo dane eo duere o sefuisa, dane jeacɨnona fɨnoñeno.
15 Ie mei judíuaɨ illaɨcomɨnɨmo jillodɨmɨe lluaide. Llote:
—Jesús raillamɨe cuena jillotate.
16 Sábadoruimo Jesús bie rafuena fɨnua jira, judíuaɨ illaɨcomɨnɨdɨ naimɨena duere fɨnoacasɨte. 17 Jesúdɨ abɨna rɨiduano llote:
—Cue Moodɨ ie jitailla rafue jaca fɨnode. Ie isoi cue jitailla rafue fɨnocana jaca jaidɨcue —llote. 18 Sábadoruimo naimacɨmona Jesús maɨjɨa jira: “Jusiñamuidɨ cue Moo” naimɨe railla jira: “Jusiñamuidɨcue” naimɨe railla jira, judíuaɨ illaɨcomɨnɨ naimɨe meinellena eo jitaidɨmacɨ.
Jesús ie Moo isoi fɨnua rafue
19 Naimacɨmo Jesús llote:
—Uanaicɨnona llotɨcue. Buena dama fɨnonidɨcue. Cue Moo fɨnua rafuena cɨuano fɨnocabidɨcue. Cue Moo fɨnua isoi fɨnodɨcue. 20 Cue Moo cuena isiruillanona, nana ie fɨnoca rafuena cuena jai uiñotade. Naimɨe Jitona cue illa jira, bie ɨimana cue jilloitaja baɨfemo jɨaɨe siño rafuena fɨnoitɨcue, omoɨ raijicaillena. 21 Fiodaitɨnona jilloitallena, cue Moomo ie uai ite. Naie uai cuemo jɨaɨ ite. 22 Cue Moo juez isoi naimɨe ɨɨnoñedɨnomo lloñeite; iadedɨ naimacɨmo juez isoi cue llollena, naimacɨ duere sefuillena, ie uai cuemo iga. 23 Omoɨ dɨne naimɨe cuena oretate. Naimɨedɨ omoɨ cuena iobitajana jitaide, naimɨena omoɨ iobitaja isoi. Cuena omoɨ iobitañenia, cue Moona jɨaɨ iobitañedomoɨ. 24 Uanaicɨnona llotɨcue. Cue uaina bu cacaia, cuena oretatɨmɨena bu ɨɨnoia, monamo jaca iite. Jearede rafue naimɨe fɨnua facaina duere sefuiñeite. Faɨfiñeite; ia monamo Jusiñamui dɨga jaca iite. 25 Uanaicɨno llotɨcue. Jusiñamui Jitodɨcue. Ua birui cuena ɨɨnoñedɨno cue uaina cacareitɨmacɨ. Cuena cacajamona, cuena ɨɨnuamona, jaca iitɨmacɨ. 26 Comɨnɨna jaca itatallena, cue Moomo uai ite. Comɨnɨ jaca itatallena, cuemo ie uai jɨaɨ iga. 27 Cuena ɨɨnoñedɨnomo juez isoi cue llollena, naimɨemo cue duillamona, ie uai cuemo jɨaɨ iga. 28 Ieri raijicaiñeno. Jɨaɨruido nana jai fiodaitɨno dɨese cue lluana cacaitɨmacɨ. 29 Fiodaillamona naimacɨ abɨaɨ jilloitɨmacɨ. Ie mei cue jitaillacɨnona fɨnodɨno jaca illena lloitɨcue. Cue jitaillacɨnona fɨnoñedɨno dɨese duere sefuillena lloitɨcue. 30 Naimacɨmo cuena oretatɨmɨe jitailla isoi lloitɨcue. Dama cue comecɨmo ite rafuena cue lloñena jira, bie lluacɨnodɨ uanaicɨno.
Jusiñamui ie Jito uaina comɨnɨ ɨɨnoñena rafue
31-32 Jesús nia llote:
—Dama cue abɨna cue lloiadedɨ, bu cuena jaca ɨɨnoñede; iadedɨ Jusiñamui cue facaina jɨaɨ llote. Naimɨe lluacɨno uanaicɨno. Iena uiñotɨcue. 33 Naimɨena cacareillena, Juan Bautista mɨcorɨ dɨne comɨnɨna navui oretatomoɨ. Abɨdo naimacɨ bia, naimacɨ cacaja rafuena omoɨmo llollena, naimacɨna oretatomoɨ. Juan lluacɨnodɨ uanaicɨno. 34 Naimɨe mɨcorɨ cue rafuena llouide; iadedɨ naimɨe mɨcorɨ llogacɨnomo omoɨ comecɨ eo facajana birui jitaiñedɨcue. Cuena omoɨ ɨɨnollena, naimɨe mamecɨna jai llɨnotɨcue. 35 Lamparín raise llɨgaiñua isoi, ie rafuedo Juan mɨcorɨ omoɨ comecɨaɨmo itɨcɨnona raise uiñotade. Dallu ieri iobidomoɨ. 36 Cue fɨnoca rafue Juan mɨcorɨ fɨnoca rafue baɨfemo faɨte. Cue siño fɨnoca rafuena ñaɨtɨcue. Cuena naimɨe oretajamona, cue Moo uaido iena fɨnodɨcue. Ie jira naiemona naimɨe dɨnena cue billana jai uiñotomoɨ. 37 Cue fɨnoca rafue muidona cuena uiñotomoɨ; iadedɨ naimɨe lluana jaca cacaiñedomoɨ. Naimɨena jɨaɨ jaca cɨoiñedomoɨ. 38 Cuena omoɨ ɨɨnoñena jira, naimɨe uaina feiñoñedomoɨ. 39 Jusiñamui dɨne omoɨ rillena, Jusiñamui facaina lloraɨnɨ mɨcorɨaɨ cuegafuiaɨna facacabidomoɨ. Naifuiaɨdɨ cuena ñaɨte; 40 iadedɨ Jusiñamui dɨne omoɨ rillena, cue uaina ɨɨnoiacaiñedomoɨ. 41 Cuemo iobillacɨnona omoɨ fecallena sedañedɨcue. 42 Jusiñamuina isiruiñedomoɨ. Iena uiñotɨcue. 43 Cue Moo mamecɨdo cue billanona, cuena feiñoñedomoɨ; iadedɨ dama ie mamecɨdo jɨaɨmɨe bia, naimɨena feiñoitomoɨ. 44 Jaca ɨɨnoiacaiñedomoɨ. Iobillacɨno coninɨmo fecadomoɨ; iadedɨ ua Jusiñamuidɨ omoɨna “Mare” raillana jitaiñedomoɨ. 45 “Cue Moomo omoɨ maraiñede fɨnoca rafuena lloitɨcue” raillanomo comecɨaɨna facañeno. Moisés mɨcorɨ cuegafuiaɨmo omoɨ llogɨduafue jai ite. Moisés mɨcorɨ cuegafuiaɨ muidona Jusiñamui dɨne omoɨ jaca illemo ocuiridomoɨ. 46 Moisés mɨcorɨ cuegafuiaɨna ɨɨnotomoɨna, cuena naimɨe mɨcorɨ cuia jira, cuena jɨaɨ ɨɨnoitomoɨ. 47 Naimɨe cuegafuiaɨna ɨɨnoñedomoɨ. Ie jira cuena jɨaɨ ɨɨnoñeitomoɨ —llote.