8
Ie ɨniñede ɨima dɨga rɨñodɨ rafuetailla ie rafue
Naie facaise Jesúdɨ Olivos railla anedumo jaide. Ie areruido jitɨramo Jusiñamui jofomo abɨdo dane jaide. Ailluena comɨnɨ naimɨe dɨne billa jira, naimɨe ana raɨta, naimacɨna llofuete. Naie facaise Moisés mɨcorɨ llogacɨnona llofueraɨnɨmona dajerie bitɨmacɨ. Fariseuaɨmona dajerie jɨaɨ bitɨmacɨ. Daje rɨño atɨdɨmacɨ. Ie ɨniñede ɨima dɨga naiñaiñona jai eidatɨmacɨ. Comɨnɨ illa uicomo atɨano, Jesúmo llotɨmacɨ:
—Llofueraɨma, biñaiño ie ɨniñede ɨima dɨga eidatɨcaɨ. Moisés mɨcorɨ jaie cuega: “Bie isoidɨñaiñodɨ nofɨcɨ dɨga faɨrɨnoga, meinellena”. ¿Nɨese naiñaiñona o raitɨo?
Naimɨena facacɨllena, naimɨe raise uai oñenia, naimɨena llogɨdollena, iese jɨcanotɨmacɨ. Iena cacajano, Jesús ana jɨtadacaida, enɨruemo ie onocaɨ dɨga cuete. Naimɨemo dɨga icaiño jɨca-jɨcanuano, naimɨe naidacaida, naimacɨmo llote:
—Omoɨmona jeacɨno iñedɨmɨe naiñaiñomo nano nofɨcɨna faɨrɨno.
Dane ana jɨtadacaida, enɨruemo dane cuete. Naimɨe lluana cacajano, dajerie jino jaidɨmacɨ. Nano eo einamacɨdɨ jino jaidɨmacɨ. Ie mei coniruenɨ jino jaidɨmacɨ. Nana comɨnɨ tuua mei, nainomo Jesús fɨebide, naie rɨño dɨga ñaɨllena. 10 Eruaɨllano naiñaiñomo jɨcanote:
—¿Nɨ nai o llogɨdotɨno?
11 Naiñaiño uai ote:
—Jaca iñedɨmacɨ. Cuena jai llogɨdoiacaiñedɨmacɨ.
Jesús uai ote:
—Jɨaɨ ona duere fɨnoñeitɨcue. Mai jai. Jeacɨno dane fɨnoñeno.
Jesúdɨ comɨnɨ comecɨaɨ llɨgaiñua rafue
12 Jesúdɨ comɨnɨna dane llofuianona, raite:
—Jeacɨno oni jaillena, comɨnɨ comecɨaɨna llɨgaiñotɨcue. Cuena ɨɨnotɨmɨe jitɨredɨnomo jaca iñeite. Jeacɨno anamo jai iñedɨmɨe Jusiñamui dɨga ɨco jaca iite.
13 Fariseuaɨ dɨnena uai otɨmacɨ:
—Dama o abɨna ñaɨtɨo. Ie jirari uanaicɨnona lloñedɨo.
14 Jesús uai ote:
—Dama cue abɨna llotɨcue; iadedɨ uanaicɨnona llotɨcue. Nɨnena cue billanona uiñotɨcue. Nɨne cue jaillɨnona jɨaɨ uiñotɨcue. Nɨnena cue billanona uiñoñedomoɨ. Nɨne cue jaillɨnona jɨaɨ uiñoñedomoɨ. 15 Abɨ raise uiñoñeno cuena jeare ñaɨtomoɨ. Iese omoɨna ñaɨñedɨcue; 16 iadedɨ omoɨna cue ñaɨa, uanaicɨnona llotɨcue. Dama cue uaina omoɨna lloñedɨcue. Cuena oretatɨmɨe omoɨna jɨaɨ llote. 17 Moisés mɨcorɨ iena jɨaɨ jaie cuega: “Menamɨe daje isoi lloia, naie iaɨmaiaɨ lluacɨnodɨ omoɨ ɨɨnua” cuega. 18 Cue facaina llollena, menamɨe jai ite. Cue facaina llotɨcue. Cue Moo cue facaina jɨaɨ llote.
19 Fariseuaɨ dɨnena jɨcanote:
—¿Nɨ o moo?
Jesúdɨ uai ote:
—Cuena uiñoñedomoɨ. Cue Moona jɨaɨ uiñoñedomoɨ. Cuena uiñotomoɨna, cue Moona jɨaɨ uiñotomoɨ.
20 Jusiñamui jofomo ucube eenoracomo bicɨnona siadotɨmacɨ. Jesús fiodaille facaise nia riñena jira, jaca buna naimɨena gaɨtañede.
Jesúna comɨnɨ ɨɨnoñenia, naie jeacɨno dɨga fiodailla rafue
21 Naimacɨmo Jesús dane llote:
—Ɨco oni jaitɨcue. Cuena jenoitomoɨ; iadedɨ cuena baiñeitomoɨ. Na omoɨmo jeacɨno nia itemo, fiodaitomoɨ. Cue jaillɨnomo jainitomoɨ.
22 Ie jira judíuaɨ illaɨcomɨnɨ dɨnena iena siadotɨmacɨ:
—Dama ie abɨna meineite.
“Cue jaillɨnomo jainitomoɨ” Jesús railla jira, iese siadotɨmacɨ.
23 Jesúdɨ uai ote:
—Jusiñamuimo ite rafuemo duiñedomoɨ. Naimɨemo ite rafuemo duidɨcue. Naimɨe dɨbeimo iñedomoɨ; ia naimɨe dɨbeimo itɨcue. 24 Cue Jusiñamui Jitonana omoɨ ɨɨnoñena jira, na omoɨ jeacɨno dɨga fiodaitomoɨ.
25 Jɨcanosɨde:
—¿Budɨo?
Jesús uai ote:
—Nano omoɨ motomo cue illamona bumɨedɨcuena omoɨna raicabitɨcue. 26 Dɨga rafue omoɨmo lloiacadɨcue. Maraiñede rafuena omoɨ fɨnuana omoɨmo nia lloiacadɨcue; iadedɨ omoɨmo cuena oretatɨmɨe uaina dama llotɨcue. Nai uaidɨ uanaicɨno —llote.
27 Naimɨedɨ ie Moo Jusiñamuina llote; iadedɨ cacaiñedɨmacɨ. 28 Ie jira Jesús llote:
—Cuena omoɨ meinia mei, bumɨedɨcuena uiñoitomoɨ. Cue uaido dama lloñedɨcue; iadedɨ cue Moo cue llofuia uaido llocabitɨcue. 29 Cuena oretatɨmɨe cue dɨga ite. Naimɨe jitaille rafuena cue fɨnua jira, cuena faɨnonocaiñede.
30 Iese Jesús llotemo, dɨga illaɨcomɨnɨ naimɨe uaina como ɨɨnoiacadɨmacɨ.
Comɨnɨ Taɨfe anamo illa rafue
31 Jesúdɨ naimɨe uaina como ɨɨnoiacadɨnomo llote:
—Cue lluana ɨɨnocana omoɨ jaia, cue ua comɨnɨdomoɨ. 32 Uanaicɨnona uiñoitomoɨ. Ie mei jɨaɨmɨe anamo dane iñeitomoɨ.
33 Uai otɨmacɨ:
—Abraham mɨcorɨ ie uruiaɨdɨcaɨ. Jɨaɨmɨe anamo jaca iñedɨcaɨ. ¿Bue ñellena llotɨo: “Jɨaɨmɨe anamo iñeitomoɨ”?
34 Jesúdɨ uai ote:
—Uanai llotɨcue. Jeacɨno fɨnocabidomoɨ. Naga jeacɨno fɨnoraɨma ie jeacɨno anamo jai ite. Omoɨ jeacɨno anamo omoɨ illana ñaɨtɨcue. 35 Jɨaɨe rafuedo iena lloitɨcue. Ie patrón anamo itɨmɨemo ie patrón rafuedɨ duiñede; iadedɨ naie patrón jitomo ie rafuedɨ duide. 36 Ie isoide. Jusiñamui Jitona cue illamona, naimɨe rafuemo duidɨcue. Ie jira omoɨmo cue lloia, omoɨ jeacɨno anamo ua iñeitomoɨ. 37 Abraham mɨcorɨ ie uruiaɨdomoɨ. Iena uiñotɨcue; iadedɨ cue lluana omoɨ raise ɨɨnoñena jira, cuena meineiacadomoɨ. 38 Cue Moo dɨga jaie cue illamona, cue cɨua rafuena llocabitɨcue. Omoɨ moomona cacaja rafuena fɨnocabidomoɨ.
39 Uai otɨmacɨ:
—Caɨ moodɨ Abraham mɨcorɨ.
Jesús dane uai ote:
—Abraham mɨcorɨ uruiaɨdomoɨdena, Abraham mɨcorɨ fɨnoca rafue isoi fɨnodomoɨ. Abraham mɨcorɨ uruiaɨñedomoɨ. Ie jira Abraham mɨcorɨ fɨnoca rafue isoi fɨnoñedomoɨ. 40 Uanai cue llua jira, cuena meineiacadomoɨ; iadedɨ Abraham mɨcorɨ iese fɨnoacaiñede. Cue lluacɨno Jusiñamuimona otɨcue. 41 Jusiñamui uruiaɨ fɨnoca rafuena fɨnoñedomoɨ; iadedɨ omoɨ moo fɨnoca rafuena fɨnocabidomoɨ.
Uai otɨmacɨ:
—Jamai naɨraɨ ie uruiaɨñedɨcaɨ. Caɨ Moodɨ Jusiñamui.
42 Jesús dane llote:
—Jusiñamuidɨ omoɨ moodena, cuena isiruitomoɨ, naimɨemona cue billa jira. Cue jitailla jira, biñedɨcue; iadedɨ cuena oretate. 43 ¿Bue ñellena cue lluana cacaiñedomoɨ? Cacareiraɨnidomoɨ. 44 Omoɨ moodɨ Taɨfena jira, cue lluana ɨɨnoñedomoɨ. Naimɨe jitailla rafuena fɨnoacacabidomoɨ. Nano dofomona naimɨedɨ comena meineraɨma. Naimɨe taɨno jaca llua jira, uanaicɨnona naimɨe jaca gaɨñede. Naimɨe taɨnona lloia, ie comecɨ llua isoi llote. Naimɨemona taɨno lluacɨnodɨ comuicabide. Naimɨe isoidomoɨ. 45 Uanai cue llua jira, cuena ɨɨnoñedomoɨ. 46 ¿Nɨe isoide jeacɨno fɨnodɨcue? Cuemo llono. Uanai cue llia, ¿bue ñellena cuena ɨɨnoñedomoɨ? 47 Jusiñamuina mooredɨmɨedɨ Jusiñamui uaina cacade. Jusiñamui uruiaɨñedomoɨ. Ie jira cue lluana cacaiñedomoɨ.
48 Naimɨena jearuillanona, naie illaɨcomɨnɨ dɨnena iese raitɨmacɨ:
—Samaritano naɨraɨ imɨedɨo. Janaba illamɨedɨo. Uaɨritaidɨo.
49 Jesús uai ote:
—Janaba illamɨeñedɨcue. Cue fɨnoca rafuemona cue Moona iobitadɨcue; iadedɨ iese cuena omoɨ ñaɨamona cuena iobitañedomoɨ. 50 Omoɨmona iobillacɨnona feiñollena, cue rafuena fɨnoñedɨcue; ia cue Moo iena oiacade. Cuena omoɨ ɨɨnoñenia, cuemo iobillacɨnona omoɨ fecañenia, cue Moo omoɨna duere fɨnoite; 51 ia bu cue lluana ua ɨɨnoia, jaca ua fiodaiñeite.
52 Naie illaɨcomɨnɨ dɨnena uai otɨmacɨ:
—Janaba illamɨedɨona jai uiñotɨcaɨ. Abraham mɨcorɨ jaie fiodaite. Jusiñamuina lloraɨnɨ mɨcorɨaɨ jɨaɨ jaie fiodaitɨmacɨ; iadedɨ: “Bu cue lluana ɨɨnoiadedɨ, fiodaiñeite” raitɨo. 53 Caɨ usuma Abraham mɨcorɨ baɨfemo faɨñedɨo. Jusiñamuina lloraɨnɨ mɨcorɨaɨ baɨfemo faɨñedɨo. ¿Bumɨedɨota?
54 Jesúdɨ uai ote:
—Dama cue abɨna birɨñedɨcue; ia cue Moo cuena marena ñaɨamona, cuena iobitate. “Caɨ Moodɨ Jusiñamui” raicabitomoɨ; 55 iadedɨ naimɨena uiñoñedomoɨ. Naimɨena uiñotɨcue. “Naimɨena uiñoñedɨcue” cue raia, omoɨ isoi taɨno llotɨcue. Naimɨena uiñotɨcue. Naimɨena jɨaɨ ɨɨnotɨcue. 56 Omoɨ usuma Abraham mɨcorɨ enɨruemo cue ɨco billena jaie uiñote. Iena uiñuamona, naimɨe iobide.
57 Illaɨcomɨnɨ dɨnena uai otɨmacɨ:
—Odɨ cincuenta años nia iñedɨo. ¿Nɨese Abraham mɨcorɨna cɨodɨo?
58 Jesús uai ote:
—Abraham mɨcorɨ nia iñena facaiseconi jaca itɨcue.
59 Iena cacajanona, naimɨe faɨrɨnollena, naie illaɨcomɨnɨ nofɨcɨna llɨnotɨmacɨ; iadedɨ Jesús reirillanona, Jusiñamui jofomona oni jaide.