16
Jesúdɨ patrón ie mullaɨma fɨnoca rafuena llua rafue
Ie llofueoicaiganomo Jesús jɨaɨe rafuena llote:
—Ucuberede patrón ie mullaɨmana ie rana sedatate. Naie patrón eneno oni illanona, ie mullaɨma ie rana raise sedañenana fɨdɨde. Naimɨena uaiduanona, naimɨemo jɨcanote: “¿Maraiñede o fɨnoca rafuena nɨese fɨdɨdɨcue? Omo ite cuentas cɨoacadɨcue. Cuemo atɨ. Cue dɨga jai maɨjɨñeitɨo”. Iena cacajano, naie mullaɨma comecɨna facade: “¿Nɨese nɨbaɨitɨcue? Cue nama cuena jai dotaacade. Maɨjɨana ocuinidɨcue. Jɨaɨe comɨnɨmona ucube jamai jɨcajana meiruitɨcue. Cue fɨnuana jai uiñotɨcue. Naimacɨ jofomo comɨnɨ cuena ɨco feiñollena cue dotaja mei, nana cue patrón debedɨnona uaidoitɨcue”. Ie jira naimacɨna uaidote. Damɨemo jɨcanote: “¿Cue patrómo nɨga debedɨo?” Uai ote: “Cien bidones raifi aceitunamona oga aceitena debedɨcue”. Naie mullaɨma raite: “O rabemo jarire ja cueno: cincuenta bidones”. Jɨaɨmɨemo jɨcanote: “¿Nɨga debedɨo?” Uai ote: “Cien dɨgagaɨ trigo raifi debedɨcue”. Naie mullaɨma dɨnena raite: “O rabemo ochentana cueno”. Iena fɨdɨano, naie mullaɨmamo ie patrón raite: “Jɨaɨruido marena o illemo o comecɨna raise facadɨo. Eo abɨna uiñotɨmɨedɨo” raite. Ero, Jusiñamuina ɨɨnoñedɨnodɨ naimɨena ɨɨnotɨno baɨfemo ra fecajana baitadɨmacɨ. Naiemona omoɨ fueollena, omoɨmo lloitɨcue. Omoɨmo ite ra dɨga dueredɨnona cano. Iemona omoɨ nabaiñɨaɨna jaitɨmacɨ. Omoɨ fiodaia, omoɨ ra bene fɨebite; ia Jusiñamui illanomo naimacɨ dɨga omoɨ ia, naimacɨna birui omoɨ canuamona, nainomo omoɨna marena ñaɨtɨmacɨ. 10 Janore ra omoɨmo illamona, Jusiñamui facaina birui omoɨ raise maɨjɨia, ailluena ra omoɨmo itedena, Jusiñamui facaina jɨaɨ raise maɨjɨitomoɨ. Janore ra omoɨmo illamona, maraiñede rafuena birui omoɨ fɨnoia, ailluena ra omoɨmo itedena, maraiñede rafue nia jɨaɨ fɨnoitomoɨ. 11 Omoɨmo birui ite ra dɨga Jusiñamui facaina omoɨ raise maɨjɨñenia, naimɨemona jɨaɨe rana feiñoñeitomoɨ. 12 Omoɨ anamo ite ra dɨga Jusiñamui facaina omoɨ raise maɨjɨñenia, Jusiñamui ie rafue omoɨmo itatañeite. 13 Mena patrones dɨga daruido buna jaca maɨjɨnide. Mena dɨga bu maɨjɨacania, damɨena jɨaɨmɨe baɨfemo gaɨte. Ie gaɨamɨe ocuica rana fɨnoite. Jɨaɨmɨe ocuica rana raise fɨnoñeite. Ie isoide. Raruiaɨ ollemo comecɨna omoɨ eo facaia, Jusiñamui jitaillacɨnomo comecɨna raise facañeitomoɨ.
Jesúdɨ fariseuaɨ comɨnɨ dɨga dane ñaɨa rafue
14 Jesús llofuiana fariseuaɨ comɨnɨ cacajano, ucubena eo gaɨa jira, naimɨe uaina jamaidɨmacɨ. 15 Naimacɨmo Jesús llote:
—Omoɨ fɨnoca rafuemona comɨnɨ omoɨna: “Mare” raillana jitaidomoɨ; iadedɨ Jusiñamui omoɨ comecɨaɨ maraiñenana uiñote. Iese omoɨ illana Jusiñamui gaɨñede. 16 Jusiñamui facaina lloraɨnɨ mɨcorɨaɨ cuegafuiaɨmona Jusiñamui rafuena cacacabidomoɨ. Moisés mɨcorɨ cuegafuiaɨmona iena jɨaɨ cacacabidomoɨ. Juan Bautista mɨcorɨmona naimɨe anamo omoɨ illana Jusiñamui jitaillana cacadomoɨ. Jusiñamui dɨbeimo omoɨ comecɨaɨ iuaina meiduana cacadomoɨ. Iena jɨaɨ llocabitɨcue. Iena ailluena ɨɨnuamona, Jusiñamui dɨbeimo birui duere iacadɨmacɨ. 17 Mona enɨrue dɨga nia ia, nana Jusiñamui llogacɨnuaɨ suicana jaite.
Jesús ɨima ie aɨna dotaja rafuena llofuia rafue
(Mt 19.1-12; Mr 10.1-12)
18 Jesús llote:
—Naga aɨna dotadɨmɨedɨ, jɨaɨñaiño ollena, jeacɨnona jai fɨnode. Dotacañaiñona bu oia, jeacɨnona jai fɨnode.
Jesúdɨ ucuberedɨmɨe iaɨmaiaɨ Lázaro ie rafuena llua rafue
19 Jesús jɨaɨe rafuena llote:
—Cue llogacɨnona omoɨ raise uiñollena, bie rafue lloitɨcue. Ucuberedɨmɨe ite. Eo mare ɨniroina jɨtade. Eo caɨmare raise guicabite. 20 Naimɨe nasemo Lázaro raillamɨe jamai bɨide. Naimɨedɨ dueredɨmɨe. Efonaitɨmɨe. 21 Naimɨedɨ ucuberedɨmɨe guiga allamona guiacade; ia guiñede. Jɨconɨaɨdɨ naimɨe efocɨaɨna mecabite. 22 Ie mei naimɨe fiodaite. Jusiñamui comɨnɨna naimɨe illamona, Jusiñamui jaɨenisaɨ naimɨe joreño monamo Abraham mɨcorɨ joreño illanomo uitɨmacɨ. Ucuberedɨmɨe jɨaɨ fiodaite. Comɨnɨ naimɨena raɨtɨmacɨ. 23 Jusiñamui comɨnɨna naimɨe iñenamona, naimɨe joreño iraimo jaide. Nainomo naimɨe duere sefuillamona, Abraham joreñona aarena cɨode. Naimɨe ecɨmo Lázaro mɨcorɨ ie joreñona jɨaɨ cɨode. 24 Abraham joreñona uaidote: “Cue moo Abraham, cuena duenai. Lázarona cue dɨne oreta, ie onocaɨ dɨga, jɨnuina cue fuemo llocatallesa, cue fuedo manare jaillena. Bie iraimona jai eo llegɨ cacadɨcue”. 25 Abraham joreñodɨ uai ote: “Moo, o illa dɨnori naga ra omo ite. Marena itɨo; iadedɨ Lázaro duere sefuide. Birui naimɨe marena ite; iadedɨ o duere sefuidɨo. 26 O dɨne jainidɨcaɨ. O enefebetuemo itɨo. Caɨ enefebetuemo jɨaɨ itɨcaɨ. Caɨmona omoɨ dɨne bu jaiñellena, omoɨmona caɨ dɨne bu biñellena, iese ite”. 27 Ucuberedɨmɨe mɨcorɨ joreño dɨnena uai ote: “Cue moo jofomo Lázarona oreta. 28 Cuemo cinco amatɨaɨ ite. Naimacɨmo rɨire llollena, bie iraimo naimacɨ riñellena, naimɨena oreta”. 29 Abraham joreñodɨ uai ote: “Naimacɨmo Moisés mɨcorɨ cuegafuiaɨ ite. Jusiñamui facaina jaie lloraɨnɨ mɨcorɨaɨ cuegafuiaɨ jɨaɨ ite. Iemo naimacɨ comecɨaɨna facallesa”. 30 Uai ote: “Iese lloñeno. Iemo comecɨaɨna facañeitɨmacɨ; iadedɨ fiodaillamona jilluanona, naimacɨ dɨne bu jaia, naimɨena ɨɨnoitɨmacɨ. Naimacɨ comecɨaɨ iuai meidoitɨmacɨ”. 31 Abraham joreñodɨ uai ote: “Moisés mɨcorɨ cuegafuiaɨ, Jusiñamui facaina jaie lloraɨnɨ mɨcorɨaɨ cuegafuiaɨ naimacɨ ɨɨnoñenia, fiodaillamona bu jilloia, naimɨena jɨaɨ ɨɨnoñeitɨmacɨ” —Jesús llote.