18
Jesúdɨ fecɨñona llua rafue
Ie llofueoicaiganomo Jesús rafuena dane llote:
—Jusiñamuimo jɨɨcabi, omoɨ jɨcaca rafue omoɨ feiñolle dɨnori. Raɨre feiñoñenia, abɨna jafueñeno. Iena omoɨ raise uiñollena, bie rafuena lloitɨcue. Jɨaɨe naɨraɨmo juez ite. Jusiñamuina jacɨruiñede. Comɨnɨna jɨaɨ jacɨruiñede. Nainomo naimɨe dɨne daje fecɨño jai-jaicabillanona, raite: “Cuena duere fɨnodɨmɨemona cuena cano”. Naimɨe dɨnena raite: “Dama iesede. Ona canoñeitɨcue”. Ie mei ie comecɨna facade: “Jusiñamuina jacɨruiñedɨcue. Comɨnɨna jɨaɨ isiruiñedɨcue; ia naiñaiño cuemo sefuire bi-bina jira, naiñaiñona canoitɨcue, cue rairaɨfaiñellena”.
Jesús llote:
—Maraiñede juez lluana cacadomoɨ. Ja muidomo naiñaiñona canode. Ero, biemo omoɨ comecɨaɨna faca. Jusiñamui naie juez isoiñede. Nagarui Jusiñamuimo naimacɨ jɨcaia, ¿nɨese naimɨe ie fetocanona canoñeite? Jaca canoite. Raɨre faɨriuanona, naimacɨna raɨre canoite; iadedɨ abɨdo cue bia, ¿nɨga cuena ɨɨnotɨno iitɨmacɨ? Nɨbaɨ ailluena cuena ɨɨnoñeitɨmacɨ.
Jesúdɨ Jusiñamuimo menamɨe jɨɨa llua rafue
“Mareuidɨcaɨ” dajerie railla jira, “Jɨaɨe comɨnɨ baɨfemo faɨtɨcaɨ” dajerie railla jira naimacɨmo Jesús bie rafuena llote:
10 —Jusiñamui jofomo, nainomo jɨɨllena, menamɨe jaidɨaɨmaiaɨ. Damɨe fariseo imɨe. Jɨaɨmɨe gobierno ucubena oraɨma. 11 Fariseo imɨe naidadacaida, dama anado jɨɨde: “Jusiñamui, jɨaɨe comɨnɨ isoiñedɨcue. Fɨɨdɨmacɨ. Maraiñedɨmacɨ. Naimacɨ aɨñede rɨño dɨga itɨmacɨ. Cue ecɨmo ite ucubena oraɨma isoi iñedɨcue. 12 Naga semana menarui guicabiñedɨcue, ona raise cue sedajanona. Cue ramona omo fecacabidɨcue. Macaɨbaite” jɨɨde. 13 Gobierno ucubena oraɨma eneno naidadacaida, jɨɨde. Monamo eruaɨñede; iadedɨ jamai bue isoillanona, jogobena farode. Raite: “Jusiñamui, jeacɨnona fɨnoraɨmadɨcue. Cuena duenai. Macaɨbaite” jɨɨde. 14 Jusiñamuidɨ jɨaɨmɨe afemo iacadɨmɨena jɨaɨmɨe afemo iñenana itataite. Jusiñamuidɨ jɨaɨmɨe afemo iacaiñedɨmɨena jɨaɨmɨe afemo itataite. Ie jira gobierno ucubena oraɨma ie jofomo Jusiñamuimona jai marebicaillanona jaide; ia fariseo imɨe iese jaiñede.
Jesúdɨ naimɨe dɨne uruiaɨ billana jitailla rafue
(Mt 19.13-15; Mr 10.13-16)
15 Naie facaise Jesús dɨne comɨnɨ naimacɨ eisaɨaɨna atɨsɨte. Ie onollɨ naimacɨmo naimɨe joniana jitaidɨmacɨ. “Naimacɨna raise cano” ie Moomo llollena jitaidɨmacɨ. Iena cɨuanona, ie llofueoicaigano comɨnɨna Jesús dɨne billana rairuidɨmacɨ; 16 iadedɨ Jesúdɨ eisaɨaɨna uaiduano raite:
—Uruiaɨ cue dɨne billesa. Naimacɨna rairuiñeno. Cuena bie isoi ɨɨnotɨnodɨ Jusiñamui comɨnɨdɨmacɨ. 17 Bie uruiaɨ abɨna ɨedoñedɨmacɨ. Einamacɨmona jamai bue isoidɨmacɨ. Naimacɨ isoi bu iñenia, Jusiñamui comɨnɨna jaiñeite. Jusiñamui naimɨena sedallena, Jusiñamui comɨnɨna naimɨe jaiñeite.
Ucuberedɨmɨe Jesús dɨga ñaɨa rafue
(Mt 19.16-30; Mr 10.17-31)
18 Ie facaise illaɨcomɨnɨmona damɨe Jesúmo jɨcanote:
—Maestro, odɨ mareuidɨmɨedɨo. Jusiñamui dɨga ɨco monamo cue jaca illena, ¿nɨe isoide rana fɨnoitɨcue?
19 Jesús uai ote:
—¿Bue ñellena cuena: “Mareuidɨmɨedɨo” raitɨo? Dama damɨe mareuidɨmɨena. Naimɨedɨ Jusiñamui. Naimɨemo jɨcano. 20 Moisés mɨcorɨ llogacɨnuaɨna ɨɨnocana jai. Jaie cuete: “O aɨñede rɨño dɨga iñeno. Comena meineñeno. Rana fɨɨñeno. Jɨaɨmɨena o llogɨdoia, taɨnona lloñeno. O moo uaina ɨɨno. O ei uaina ɨɨno”.
21 Uai ote:
—Cue uruena illa facaisemona nana bie llogacɨnuaɨna ɨɨnotɨcue.
22 Iena cacajano, Jesús raite:
—Daje rana nia fɨnoñedɨo. O raise marebicaiacania, omo ite raruiaɨna feca. Naie ucubena dueredɨnomo feca. Cuena o ɨɨnuamona, monamo ɨco jaca iitɨo. Cue llofueoicaiganona o illena, mai cue dɨga bi.
23 Jesús lluana naimɨe cacajano, sunaicaide. Naimɨemo eo ailluena ra illa jira, iena fecaacaiñede. 24 Naimɨemo eruaɨllano, Jesús raite:
—Ucuberedɨnodɨ Jusiñamui comɨnɨna jaillena eo sefuiruite. 25 Igɨdo ifodo camello jaca jainide. Ie isoide. Ie ra isiruillamona, ucuberedɨmɨedɨ Jusiñamui comɨnɨna jɨaɨ raise jainide.
26 Jesús lluana cacadɨno jɨcanote:
—¿Iemona buca jillobitɨ?
27 Jesús uai ote:
—Nana comɨnɨ danɨ jillobinidɨmacɨ; iadedɨ Jusiñamuidɨ naimacɨna jillobitarede.
28 Pedro raite:
—Ero, o llua isoi caɨ jofuena faɨnonocaida, o dɨga jaisoidɨcaɨ.
29 Uai ote:
—Uanaicɨnona llotɨcue: Jusiñamui comɨnɨna naimɨe jaillamona, ie jofona bu faɨnonocaia, ie aɨna bu faɨnonocaia, ie amatɨaɨna bu faɨnonocaia, ie moona bu faɨnonocaia, ie eina bu faɨnonocaia, ie uruiaɨna bu faɨnonocaia, 30 Jusiñamuimona ailluena ɨbana birui feiñoite. Monamo ɨco jɨaɨ jaca iite.
Jesúdɨ ie fiodaillena dane llua rafue
(Mt 20.17-19; Mr 10.32-34)
31 Ie doce llofueoicaigano eneno uillanona, danɨ naimacɨmo llote:
—Ero, Jerusalémo jai jaidɨcaɨ. Monamona billanona, ɨimana jaidɨcue. Jusiñamui facaina lloraɨnɨ cuena jaie cuetɨmacɨ. Nana naie rafue ja suite. 32 Judíuaɨñedɨnomo judíuaɨ illaɨcomɨnɨ cuena fecaitɨmacɨ. Cueri jɨfanoitɨmacɨ. Cuena jeare fɨnoitɨmacɨ. Cuena tuallaɨtɨmacɨ. 33 Cuena faitɨmacɨ. Cuena meineitɨmacɨ; ia darui amani illanona, cue fiodaillamona jilloitɨcue.
34 Naimɨe lluana raise cacaiñedɨmacɨ. Naimacɨna iena Jesús nia raise llofueñena jira, iena raise uiñoñedɨmacɨ.
Jesúdɨ uisɨnidɨmɨena jillotaja rafue
(Mt 20.29-34; Mr 10.46-52)
35 Jericó railla naɨraɨmo ie llofueoicaigano dɨga Jesús riacademo, uisɨnidɨmɨe naɨso fuemo raɨllana cɨode. Ucubena jamai jɨca-jɨcade. 36 Ailluena comɨnɨ Jesús dɨga jaillana naimɨe cacajano, naie comɨnɨmo nɨe isoide rafue illana jɨcanote. 37 Uai otɨmacɨ:
—Nazaret ie Jesús como bene bite.
38 Ie jira naimɨe cuirioide:
—David mɨcorɨ Jitona o illamona, cuena duenai. Cuena cano.
39 Uicodo jaidɨno naimɨena lletade, naimɨena llɨɨcaitallena; iadedɨ naimɨe eo cuirioide:
—David mɨcorɨ Jitona o illamona, cuena duenai.
40 Naimɨena cacajano, Jesús naidadate.
—Cue dɨne naimɨena atɨ —llote. Naimɨena atɨanona, naimɨemo Jesús jɨcanote:
41 —¿Nɨese ona cue nɨbaɨana jitaidɨo?
Uai ote:
—Maestro, cɨoacadɨcue.
42 Jesús raite:
—Mai eroda. Cuena o ɨɨnua jira, jai jillodɨo.
43 Ieconi naimɨe uisɨdɨ cɨode. Jusiñamuimo iobillacɨnona fecajano, Jesús dɨga jaidɨno dɨga naimɨe jaide. Naimɨe jilluana cɨuamona, nana comɨnɨ Jusiñamuimo iobillacɨnona jɨaɨ fecadɨmacɨ.