5
Pedro creyentiaɨna nia llofuete
Creyentiaɨna llofueraɨnɨ, omoɨmo rafuena lloiacadɨcue. Cuedɨ jɨaɨ llofueraɨmadɨcue. Cristo fiodallana cɨodɨcue. Naimɨe ebire abɨdo bia, jɨaɨe creyentiaɨ dɨga iena cɨoitɨcue. Iese cue illamona, omoɨmo lloiacadɨcue. Omoɨ anamo ite creyentiaɨna raise seda. Naimacɨna raise llofue. Jɨaɨmɨe railla jira, llofueñeno; iadedɨ omoɨ jitailla jira, llofue. Rana ollena llofueñeno; iadedɨ iocɨre llofue. Omoɨ anamo itɨnona rɨire llofueñeno; iadedɨ mare rafuedo omoɨ jaillamona, naimacɨna llofue. Caɨ creyentiaɨ nanoca sedaraɨmadɨ Cristo. Naimɨe abɨdo bia, naimɨemona ɨbana feiñoitomoɨ. Naimɨe dɨga jaca iitomoɨ.
Coniruenɨ, omoɨ llofueraɨnɨ uaina raise ɨɨno. Coninɨmona abɨna ɨedoñeno. Jusiñamui facaina lloraɨma mɨcorɨ iese jaie cuega:
Bu abɨna ɨedoia, Jusiñamuimona maraiñede;
iadedɨ bu abɨ ɨedoñenia, Jusiñamuimona mare.
Jusiñamui naimɨena duenaite
cuega. Iese illa jira, caɨ Jusiñamui siñona jira, naimɨe anamo abɨna ɨedoñeno mai raise omoɨ i. Iemona naimɨe jitaillɨruido omoɨna iobitaite. Nɨe isoide rafue ia, Jusiñamui omoɨna canocabillana omoɨ uiñuamona, omoɨ comecɨaɨ jarire fɨnoñeno. Naimɨe omoɨna eenoite.
Ebena jaiñeno. Jeacɨno fɨnuamo abɨna rairui. Taɨfe caɨna ramo faɨcabite. Janallari ie rɨlle jenua isoi, Taɨfe omoɨna jenocabide. Jeacɨno omoɨ fɨnuana jitaide. Naimɨe ra faɨa uaina ɨɨnoñeno; ia Cristona ɨɨnocana jai. Omoɨ duere sefuilla isoi, nana jɨaɨe creyentiaɨ duere sefuidɨmacɨ. Iena omoɨ uiñuamona, omoɨ comecɨaɨ ocuiñocana jai. 10 Caɨ Jusiñamui caɨna eo duenaite. Cristomo jai caɨ duilla jira, Jusiñamui illanomo ɨco jaca iitɨcaɨ. Dallu birui duere caɨ sefuia, Jusiñamui caɨ comecɨaɨna raise fɨnoite. Caɨ comecɨaɨna raise ocuiñotaite. 11 Illaɨmana naimɨe illamona, caɨna jaca sedade. Naimɨemo iobillacɨno caɨ fecacabillasa. Iena jitaidɨcue.
Naga creyentiaɨmo carta oria rafue
12 Silvanona uiñotomoɨ. Naimɨena bie cartana cuetatatɨcue. Cristomo naimɨe duilla jira, cue ama isoi naimɨe ite. Cuemona naimɨedɨ raise ɨɨnogamɨe. Omoɨ dɨne oretallena, janorede cartana cuetatatɨcue. Bie rafuena dane lloiacadɨcue: Bie rafuedɨ Jusiñamui ie. Naimɨe caɨna duenaillana omoɨ uiñuamona, bie rafuena ɨɨnocana jai.
13 Babiloniamo ite creyentiaɨ omoɨ dɨne imacɨ uaina oredɨmacɨ. Naimacɨna Jusiñamui jai fetuamona, creyentiaɨna jaidɨmacɨ. Marcos ie uaina jɨaɨ orede. Cristomo naimɨe jai duilla jira, naimɨe cue jitona eruaɨde. 14 Coninɨ omoɨ isiruillamona, nana creyentiaɨna eo caɨmare uaido. Cristomo jai omoɨ duilla jira, naimɨe omoɨ comecɨaɨna uri itatajana uiñocana mai jai. Macaɨbaite. Pedrodɨcue.