7
Juan ailluena Israel comɨnɨ Jusiñamui sello dɨga nitajana cɨode
1-2 Naie facaise jɨaɨe ɨco suille rafuena cɨodɨcue. Cuatro Jusiñamui jaɨenicɨna cɨodɨcue. Damɨe jitoma billanomo ite. Jɨaɨmɨe jitoma jaillanomo ite. Jɨaɨe iaɨmaiaɨ beicɨmo itɨiaɨmaiaɨ. Aɨfɨ biñellena itɨmacɨ. Ie muidona monaillai dɨne aɨfɨ iñede. Aɨfɨ iñena jira, amenaɨaɨ niraɨriñede. Enɨruena monaillai dɨga maraiñeno fɨnollena naimacɨmo uai ite. Naie facaise jɨaɨe jaɨenicɨ jitoma billanomona billana cɨodɨcue. Naimɨedɨ caɨ cajede Jusiñamui ie sellona uite. Jɨaɨe jaɨenisaɨmo ado llote:
—Enɨruena aɨfɨ dɨga maraiñeno nia fɨnoñeno. Monaillaina maraiñeno nia fɨnoñeno. Amenaɨaɨna maraiñeno nia fɨnoñeno. Jusiñamui dɨbeimo itɨno uiecuaɨ itofiaɨ sello dɨga nia caɨ nitañenia, enɨruena maraiñeno fɨnoñeno.
Ailluena comɨnɨ sello dɨga nitade. Ciento cuarenta y cuatro mil dɨese nitajana cacadɨcue. Nana naimacɨ Israel comɨnɨmona itɨmacɨ. Judá mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. Rubén mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. Gad mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. Aser mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. Neftalí mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. Manasés mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. Simeón mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. Leví mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. Isacar mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. Zabulón mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. José mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. Benjamín mɨcorɨ comɨnɨmona doce mil ite. Dɨese nitade.
Juan ailluena comɨnɨ userede ɨniroina jɨtajana cɨode
Naie facaise ailluena comɨnɨna cɨodɨcue. Ailluena jira, naimacɨna facadonidɨcue. Naga naɨraɨaɨmona itɨmacɨ. Naga jɨaɨe ñaɨa uaido ñaɨtɨno itɨmacɨ. Jusiñamui uicomo itɨmacɨ. Toɨca Llauda isoidɨmɨe uicomo itɨmacɨ. Userede ɨniroina jɨtadɨmacɨ. Naimacɨ onollɨmo raforuaɨ ite. 10 Ado llotɨmacɨ:
Bie Llauda isoidɨmɨe jaie fiodaillamona, caɨ jeacɨnomona Jusiñamui caɨna jai jillotate.
11 Naie facaise nana Jusiñamui jaɨenisaɨ naɨmɨe ecɨmo naidaillana cɨodɨcue. Naie veinticuatro einamacɨ ecɨmo, naie cuatro cajedɨno ecɨmo jɨaɨ naidaidɨmacɨ. Naie facaise Jusiñamui uicomo ana bɨtadajanona, naimɨena sedadɨmacɨ. 12 Raitɨmacɨ:
Bie comɨnɨ isoi omo iobillacɨnona jɨaɨ fecaacadɨcaɨ.
Odɨ mareuidɨmɨedɨo. Abɨna eo uiñotɨo. Odɨ jaca siño jitodɨo.
Ie jira iese llotɨcaɨ.
Ona jaca caɨ iobitajasa.
13 Naie facaise naie veinticuatro einamacɨmona damɨe cuemo jɨcanote:
—¿Userede ɨniroina jɨtadɨnodɨ nɨmacɨ? ¿Nɨnena bitɨmacɨ?
14 Uai otɨcue:
—Uiñoñedɨcue. Cuemo llono.
Naimɨe uai ote:
—Bimacɨdɨ eo duere sefuilla facaise Jusiñamuina ɨɨnoñedɨno meinegano. Naimacɨ ɨniroina jai jocoritɨmacɨ. Llauda isoidɨmɨe jaie fiodailla jira, naimɨe dɨruedo jocuamona, naimacɨ ɨniroi jai userede. Naimacɨ ɨniroina llotɨcue; ia naimacɨ comecɨaɨna jɨaɨ ñaɨtɨcue. Llauda isoidɨmɨe fiodailla jira, naimacɨ comecɨaɨ jai jeanide. 15 Ie jira Jusiñamui uicomo itɨmacɨ. Nainomo naimɨena jaca sedaitɨmacɨ. Naimɨena jaca iobitaitɨmacɨ. Naimɨe ocuilla rafue jaca fɨnoitɨmacɨ. Naimacɨna naimɨe raise nabaillamona, naimacɨna raise eenoite. 16 Dane duere sefuiñeitɨmacɨ. Nana naimacɨ jitailla ra naimacɨmo iite. Aime dane guiñeitɨmacɨ. Naimacɨ jiroacalle ra jaca iite. Eo ecasillamona dane duere sefuiñeitɨmacɨ. Iemona dane usitañeitɨmacɨ. 17 Jusiñamui illanomona Llauda isoidɨmɨe naimacɨna raise sedaja jira, raise marena iitɨmacɨ. Naimacɨna naimɨe raise sedajamona, jaca iitɨmacɨ. Jusiñamui naimacɨna raise duenaillamona, duere sefuillamona dane eeñeitɨmacɨ. Dane sunaiñeitɨmacɨ.