6
Netam mermbeolayon
Xecojow xechijquiaw, sitiül aljane majaraw wüx arang ngo majneaj, icona leawa xowüy ipacan wüx iyariün andeac Teat Cristo netam meyamban nguineay meajchiün majaw cuane ngo majneaj teamarang, nde mejcüyiün mequiüjpan. Netam mejawan wüx, nde merangrangayon wüx mepiüngan icona najneaj irangan, nganandot alndom wüx imalan icona mejiüran naél. Netam membeolan nop alinop wüx aljane ajiür naél, cos sitiül apmembeolan alinop, quiaj irangan leaw andiüm Teat Cristo.
Sitiül aljane ayaag nej alwüx ajaw ngo matnej alinop, nicuajind nej, aag ayaj nejáyan quiaj teawaijchay. Meáwan anopnop ich mayamb omeaats wüx majaw nguineay arang, quiaj alndom mapac omeaats nejáyan quiaj, ngo metam mayambyamb nguineay arang alinop. Cos meáwan anopnopoots netam mayajcaats áagan asoetiiüts.
Leawa naquiaacharanüw wüx Mipoch Teat Dios, nejiw netam mambeolüw wüx cuajantanej ajcüwa monquiaach nejiw.
Nde merwaiichayon icoyónan quiaj, cos nejinguind ngondom mitsoj Teat Dios. Ajawaats atnej arang nop nepiür wüx apmatüch a nüt maxaing omeaats micorrül nej, apmaxaing leaw tapiür. Sitiül aljane arang andíüman nej, nejáyan quiaj apmendrojchay ombas. Pero jane arang leaw andiüm Nangaj Espíritu, Nangaj Espíritu apmüüch mapac meáwan nüt tiül cielo. Nde paxiüm ocueajiiüts marangaats najneaj. Cos sitiül ngo paxiüm ocueajiiüts, wüx lamatüch a nüt apmüjndiiüts leaw axomaats wüx leaw tarangaats. 10 Atquiaj wüx alndom, netam mayambaats nguineay mambeolaats jangantanej nipilan; pero leaw micojoots michijquiaats monyar andeac Teat Cristo, netam mambeolaats alwüx quiriw.
Andondoch atepeay
11 Ijawan nganüy nguitoptop adam a poch. Aag agüy xiquiay sarang naag xiwix nüüch icon. 12 Ajcüw leawa andiümüw majlüyiw najnéajan maquiüjpüw nipilan judío, ajcüw ayaj mondiüm mayacüw icon wüx merangan aaga circuncisión quiaj, nganandot mayambüch ombasüw cos áag andüjpiw Teat Cristo leawa tandeow wüx cruz. 13 Nejiw ajcüwa monjiür circuncisión quiaj, ngo marangüw meáwan leaw apiüng tiül a poch tüünd Moisés; nejiw andiümüw mejiüran circuncisión para merangrangayej wüx mapiüngüw icona aton almejoyiün aag ayaj wüx imbasan. 14 Pero xique ngo nandiüm nerangrangüy wüx nicuajind. Leaw sandiüm, aag ayaj mapac ximeaats wüx Teat Cristo cos tandeow wüx cruz mawün asoetiiüts. Cos atquiaj tajlüy, pares nganüy lango metam xic meáwan ngo majneaj leaw arang nipilan wüx iüt, at nejiw lango metam nejiw xic. 15 Cos sitiül ajlüyiiüts nóiquian wüx Teat Cristo Jesús, lango membeat sitiül ajiüraats circuncisión tengwüy ngwüy. Pero leaw nembeat aag ayaj macueatiiüts meáwan ngo majneaj, marangaats leaw najneaj. 16 Meáwan icona leaw irangan atquiaj, ich müüch icon Teat Dios xeyay monajneaj, majiür icon lasta, at meáwan nipilan judío leaw naleaing ayariw andeac Teat Dios, cos nejiw aton micambaj Teat Dios.
17 Pero naw ningüy andüy ninguiün nde mayac xic wüx naél nejinguind. Cos ajcüwa ndooch alwüx ximbas, aag ayaj ajüiquich xique nop xic nerang minajiüt Teat Jesús, cos wüx sarang minajiüt nej saxom aag ayaj.
18 Xecojow xechijquiaw, tanaámb ich mambeol icon Miteatiiüts Jesucristo. Amén.