3
POL KRAISTNA ANGWA VAK KAT KWATƗGANDƗ
Nɨna kɨta mbaapma nɨmba ngɨni la nyaangɨt kɨngiyan ndɨ pɨlɨwukwa. Nɨma nyan ngwuk kat apma maawut kwindɨ maa solat sɨngwan kat wowun. Tak pɨlɨwukwa nyaangɨt at nat njambɨ pɨlɨwutaa kwigiyowun. Nɨma sakwat njambɨ kan nyaangɨt pɨlɨwutaa kwiweyan wovuna. Kan nyaangɨt wuka lɨngweyan ana kavle yigiyangwuk.
Kavle vat yiga yetɨga nɨmba kat vɨga tɨgiyangwuk. Ndi kwapɨmba yetɨga waala vla tɨgandi. Ndi mbangɨna vak mɨna yelavɨka gwutna mbangɨ pɨpmak wandi. Mbangɨ nglambi ana lɨgandɨ waa pɨtɨgandi. Pɨtndi maa nglambi nglambi lɨgandi. Godna waagan mɨna nglambi sɨlɨmbwilɨgandɨ. Nɨna maawupmba la nglambi Godna waagan ngega yaa sɨlɨmbwindɨ, nɨn kwo lɨganɨn. Mbangɨna nda nɨn ana nɨma yelavɨka tɨganɨn. Nɨn Kraist Jisasna mbaapmamba wuleilaa tɨganɨn. Kan mbangɨna nda nɨma nda ana ndɨ. Mbangɨna nda wuna nglambi sɨlɨmbwigiyandi waa kɨta nyan yelavɨtndeyan wan ana glaatndɨ. Kavle vakna. Tamba wupma yelavɨtɨwun. Mangɨna nda kat yelavɨka nɨma njɨvwa tamba kwutɨwun. Njɨvwa kwuka nat nɨmba kat tamba kwulakwun. Mat nyan tɨga wuna nandinya sɨla kuvuk tɨndɨ, wuna mbangɨ pɨtndi. Wuna nyaek nyɨme Isrel nɨmba mbɨk. Wuna yelangɨ Bensamin walɨnja yelangɨ. Judana angwa yelangɨ. Nat yelangɨ kat kwulaka tɨgandɨ. Judana vak wuta kan vapmba mɨna yetɨwun. Ferisi yetɨna vak vla yetɨwun. Judana vak nɨmamba kwutaa lɨwun. Kwutaa lɨga Kraistna mbaapma nɨmba kat sɨga viya lɨwun. Judana vak ana kai waa kalɨkwun. Nat nyan yetɨwa vak vɨlaa wagedɨ. Ndɨ Pol Judana vak aywaa wuka yetɨlɨgandɨ waa wagendɨ. Tamba yetuwa vak kat yelavɨkwun. Yetuwa vak apma vatna waa yelavɨkwun. Mbambala wupma ana yelavɨkowun. Kraistna mbaapma wuleilaa mandɨp vat yelavɨk vak yelavɨkowun. Tamba yetuwa vak kwo vatna waa yetɨwun mbambala yelavɨkowun. Yetuwa vak mɨna wupma ana yelavɨkowun. Kan kɨpmana ka kat aywaa kwo da waa yelavɨkowun. Nɨma nda kɨta lɨgandɨ. Wuna njambwi nyan Kraist Jisasna angwa vat vɨvak walɨgowun. Kan nɨma vatna. Nat nda kavle vak vla lɨndɨ, kai waga yaagilɨɨ Kraistna angwa vak kat kwatɨgowun mbambala. Ndɨnokwinana kɨtamba yetɨvat wawun. Judana vak wuka yetɨga apma nyan wun waa ana waigowun. Apma nyanat tuwa vatna angwa kwutuwa njɨvwa ana ndɨ. Apma nyanat tuwa vatna angwa Kraist kat maawupmba yelavɨka kwutaa luwa vatna. 10 Kraistna angwa vat mɨna vɨvat yelavɨka tɨgowun. Kiyandɨ, God ndɨ kat kwondu kwindɨ, laatndɨ. Wungi kwondu klavat tɨgowun. Tak Kraist kat nɨma vat yilɨndi. Wuno wun kat nɨma vat yɨnjangat wowun. Wuno wun kat sɨnjeyan apma vatna. 11 Wun kat sɨnjeyan kiyalaa lɨga laaiyowun waa yelavɨka lɨgowun.
GOD NDI KAT KWINDEYA NDA KLAVAT NDƗ POL NƗMA NJƗVWA KWUTƗNDƗ
12 Kraistnana angwa vat yigumba ana vɨga lɨgowun. Samat mɨna vɨga lɨgowun. Nɨma ana vɨga lɨgowun. Wungi vat vɨvat nɨma njɨvwa kwutɨgowun. Tak wun kat kwunapmak Jisas Kraist nɨma njɨvwa ndɨno kwutɨndɨ. 13 Kɨta mbaapma nɨmba mbambala ana yigumba vɨga lɨgowun. Samat samat vɨga lɨgowun Kraistna angwa vat. Kwutuwa njɨvwa wuno kɨngivat kwutɨgowun. Tamba yetuwa kavle vat kai waa kwagalalaa God wun kat kwindeya da klavat mbambala nɨma njɨivwa kwutɨgowun. 14 Wokwi kwulak vla tɨga nyan vla kwutɨgowun. Wokwi kwulaka kwuka yiga kwulakweyan apma wenga klaigowun. God wun kat vɨlaa waigandɨ. Kraist Jisasna mbaapmamba lɨga apma vat tɨga nyan mɨn. Wunai lɨga kavat yaigamɨn waa waigandɨ wun kat. 15 God tɨga maawupmba tɨga nɨmba wunai kwuka njɨvwa vla yelavɨka kwutɨgandi. Ngwula kɨta nyan kwutuwa njivwa kat kai wandeyan God ndɨ kat mandɨp maawut kwindɨ, yelavɨkiyandɨ yigumba. 16 Godnanamba klana vat ana kwagala kiyanɨn. Kwagala lapman yineyan apma vat yetɨgiyanɨn.
17 Kɨta mbaapma nɨmba kan wunai kwutɨga njɨvwa vɨlaa ngwulo kwuka ay ngwula. Wuna kwupmba lɨga nɨmba kwuta njɨvwa vla ngwulo vɨlaa kwuka ay ngwula. 18 Tak ngwuk kat nɨma vak ngambulɨwun. Mbambala ngwuk kat ak mbuka tɨgowun. Nat nɨma sakwat nɨmba ndi kat tɨga diwai krosmba Kraist kiyanda kat tɨga kai waa lɨgandi. Ndi kat miwa yiga yelavɨka nglaa tɨgowun. 19 Ndi kavle kava yilaa kavle yigiyandi. Ndina alɨ mbangɨ kwunapma kat yelavɨka tɨgandi. God kat ana yelavɨka tɨgandi. Kan kɨpmana kavle nda kat mɨna yelavɨka tɨgandi. Kavle vat yiga lɨnja vak kat ana wup yiga tɨgandi. 20 Nɨn wupma ana lɨganɨn. Kan kɨpma nɨna ngepma ana ndɨ. nyinangwut nɨna ngepma wungian. Nɨn kat kwunakna nɨma nyan Jisas Kraist nyinangwupmba tɨga ngega yandeyan njɨmbla kat kawika tɨganɨn. 21 Ndi ngega yandɨ maa nɨna kavle mbangɨ kwagalalaa mandɨp mbangɨ klalaa lɨgiyanɨn. Ndɨna apma mbangɨ vla nɨna mbangɨ tɨgiyandɨ. Ndɨ nɨma kwonduo tɨga nyana. Nat nda aywaa ndɨna kwupmba tɨgiyandɨ. Wan nda kat vɨga lɨgiyandɨ. Ndɨna nɨma kwondumba nɨn kat mandɨp mbangɨ kwigiyandɨ.