11
Ichape eta máeñamiravahi ema Pablo nayehe ena machamuriana
Tiuri puiti, nuvaraha ecamichaini eta juca nucaye­ma­que­nea­nayare eta eyehe. Ticutiyare súnsurupiana. Nuvara­hasera ítasa­mahini. Puiti, tétavi­cavahi eta néñami­ravahi ícha éti, tásiha­que­ne­hisera me Viya. Nucutiripa mácani achane suiya esu amaperu eta majanea­sirahi ésu. Taicha nuvaraha táurihini eta majaca­pi­ra­heyare ema Cristo te jena sácheyare. Ácutihini súcani esena amaperu te sutupi­ruvahi eta sucaimaira, tájina­sarepa mácaye­mahini ema suima. Eta néñami­ravahi eyehe, nuvarahahi ecuijahini iáquipaicava, ecuca­mi­tie­que­ne­hahini eta táurivahi eta éhisirahi ema Cristo. Vahi ecucuti eta suáquipai­si­ravahi esu vénarahaini Eva, maicha ema Váinaraji Satanás. Ímica­ti­sa­mu­re­chanuhi eta esuapi­ra­vanehi ena tépiya­hi­rahiana, apapipahi eta nametarairu tayehe eta náuchucuiraya. Núti, émahi ema Jesucristo ema néchaji­si­hasahi. Énasera, apanahi ema náechaji­sihahi. Émaripa ema Espíritu Santo, váhivare émainahini náechaji­si­hahini éna. Apanachucha ema nacasiñahi. Éti ejaca­pa­ripahi ema yátupi­quenehi Espíritu Santo. Núti németeaca vahi ticachu­ri­ca­nua­naimahi eta nucame­ta­rairuira ena tímija­cha­vanahi apóstolequeneana ticame­ta­rai­ru­ra­hia­nahíji náichava. Tayana­pa­nepuca táepuru­carehi nayehe eta néchaji­si­rasami, étasera eta nítupa­ji­jia­sirava, tamutuhi nímatie­queneha. Ímatinuhi éti tayehe tamutu jácani nímitu­si­raheana níchaque­neanahi.
Etiari­hi­se­rapuca éti ímijachahi néjecapava eta némepau­re­chi­ravahi. Táitusiava népuru­carehi eyehe, ichape­ri­pa­hisera núricha­he­ripahi éti. Váhivare nuyasea­ca­he­hi­pucaini eta nunica­que­nerepi eta nímitu­si­rahehi. Yátupi tíjara­ca­nuanahi ena apamuriana vichamuriana eta nénisia­vayare. Tásiha, te nítahapa eta plata, váhivare nuyasea­ca­hehini eta nunicaquene. Taicha ena vichamuriana ticava­sanahi te provincia Macedonia náimiama­recahi eta nucamu­nu­que­neanahi. Tacahe, nujanea­cavahi, vahi nuyasea­ca­hehini éti. Váhivare nuyasea­ca­hémahi puiti. 10 Jéhesare, nájina tirata­haimahi tihapapica eta nucuna­cha­ca­revahi tayehe eta tájina nucobra­chi­ra­hehini eta nímitu­si­rahehi emutu eti ecava­sanahi te Acaya, taicha yátupihi eta nímatie­que­ne­hairahi tamutu eta yátupi­que­neanahi máimitu­rapiana ema Cristo. 11 Eta juca nucaye­ma­queneana, vahi ímija­chaimahi étaina­hi­pucaini táichanu eta numaemu­na­si­ra­hé­nahini. Ema Viya máimatihi eta yátupirahi némunacahe.
12 Énesera nucaheyare núti. Váhiquene nuyasea­ca­hémahi. Nímiya­navaya eta nujanea­sirava apaesa tacuija naviya eta taviuchanu nayehe ena tímija­cha­vanahi tímitu­rahiana nácuti­nuhini eta apóstolenuirahi núti. Taicha navarahahi ticuna­cha­ca­rea­na­yarehi tímicu­ti­cha­va­na­yarehi eta nucuna­cha­ca­revahi núti. 13 Éna, tépiya­ca­vanahi apóstoleana. Tivayua­ra­hia­nasera eta náitare­sirahi. Váhique­nevare vanairu­ca­naimahi me Viáquenu Jesucristo. 14 Ena nani, vahi tiárami­careana éna eta navayua­raivahi, taicha ema Satanás, yátupi­quenehi náquenu éna, tépiya­cavahi macuti ema ángele vanairucahi me Viya, mavarairahi tivayuareca. 15 Ene nacahe­yarehi ena nani mavana­ranahi ema Satanás, tépiya­ca­va­napahi pastoreana náuriqueneana. Járaja­pa­ya­re­hisera eta sácheyare najaca­pi­rayare eta náicuñayare táichave­neyare eta juca náimiaqui­pai­si­rahehi.
Ichapemuri eta macatajivairahi ema Apóstole Pablo taicha eta macametarairuirahi
16 Nuvaraha nápechava numetacahe: Vahi ecusuapa eta náimija­chi­ranuhi máurishinu. Te etiari­hipuca éti ímijachanu máurishi, ecayehe paciencia eta nuyehe. Ecamichanu eta juca nucuna­chi­ra­va­sa­mipaini apaesa­chi­chai­nahini nácutipaini eta nacuna­chi­ravahi ena apamuriana. 17 Tájina mavanai­ripina ema Viáquenu tayehe eta vicuna­cha­ca­revahi. Tíchanu­hisera nucunachava taicha éti ímijachanu máurishinuhi. 18 Táichave­ne­hisera eta nusamai­ri­ri­sirahi eta nacuna­chi­ravahi eyehe eta náitupa­ji­jia­si­ra­vahíji, énenapa nucaheyare núti eta nucuna­chirava. 19 Éti, ímija­chavahi ichape eta échema­rai­va­vacahi. Evapi­na­va­hisera eta esuapirahi eta nayasea­si­rahehi ena máurishiana. 20 Ecami­cha­hivare tamutu eta napami­sirahe ítaucha eta tivita­careana vanairipiana. Tivere­ji­ca­heanahi eta ecaye­he­queneana. Tiyuru­caheana éhicavaca éna. Tasapihapa éti ecamichahi tamutu eta juca. 21 Núti, tétavi­cavahi nutsirihahi énema­hi­nu­hi­nahini nácahehini. Te ímija­cha­hipuca tiúrihi tamutu eta juca náichirahehi, eperdo­na­cha­nuhini vahi níchahini éta.
Ena nani ticuna­cha­vanahi eta náurivahi. Núti apanava núriha eta nucuna­chi­ra­va­yarehi, tayanapane ímija­cha­nupuca máurishinuhi. 22 Éna ticuna­cha­vanahi énairahi hebreo israelítana. Núti apana hebréonuvare, israelí­ta­nuvare. Éneri­chuvare núti mámarie­quenenu ema viáchucaini Abraham, nucuti­ri­chu­hivare éna. 23 Éna, tímija­cha­vanahi mavanarana ema Cristo. Nútisera, jéheva­re­que­nenuhi mavana­ranuhi ema Cristo. Nápaju­pa­navahi núti eta nayehe. (Máurishinuhi eta nímairavahi eta juca nucuna­chi­ravahi.) Jéhevare núti nápaju­pa­navahi eta nucaema­ta­nea­sirahi ema Viya, nucachu­ri­ca­vacahi namutu éna. Eta juca nucaema­ta­nea­sirahi me Viya, témesta­canuhi, témera­ta­ca­nu­hivare. Éneri­chuvare ichape­murihi eta táimica­pa­si­ra­nu­ya­rehini. Ena nani nánarana, vahi náichahini, nájina nacatia­na­ca­va­cahini. 24 Tacutiquene cíncohevare nucaesta naicha ena nujaneanana israelítana te jácani nupaisi­ra­napahi. Mapana arroba eta náestasi­ranuhi. 25 Mapahevare tépuchi­ri­ca­nuanahi. Étahevare tiyuca­ra­ra­ca­nuanahi te márijahiana. Mapahevare térica eta pacure tiámanupahi. Tásiha, étanavare sache étanapa yati nucahehi te táinahu eta une te ichapequene mar. 26 Ichape­mu­ri­hivare eta nupaisi­ranahi. Nímaha­va­hivare eta táiñehi­ca­revahi eta tamuracava tajuna­pirahi eta une te ichape cajacure. Nupica­ca­va­hivare naicha ena tiámerahiana. Tipane­reu­cha­nua­napahi ticapa­canuana ena nujaneanana, énapa ena apava­sanana. Tamutuhi náemauchia­nupahi te jácani avasare, téhepa te mávapahi apaquehe, étapa te jácani nupaisirana te une tayehe eta pacure. Éneri­chuvare témauchanuana ena tímija­cha­vanahi nuchamuriana táichavenehi eta népiyae­que­neanahi. 27 Ichapemuri eta nucaema­ta­nerahi. Nucata­jivahi muraca. Ichape­mu­ri­hivare eta numacai­ma­ra­si­ravahi. Nucata­ji­va­hivare tayehe eta nécuava étapa eta numauneva. Ichape­mu­ri­hivare eta nucamichira eta ayuna­nui­ranuhi. Nucata­ji­va­hivare taicha eta ticasarahi. Néchuri­havare eta numuiri­harapi.
28 Tayana­pa­nei­nesera eta nucata­ji­vairahi ichape, nímiya­na­va­hisera eta néñami­ravahi ícha emutu eti nuchamuriana te tamutu avasareana, nuvarairahi tacuijahini tahapa­pi­ri­ca­hehini tayehe eta éhisirahi ema Cristo. 29 Te etiari­hipuca eti vahi túmehé­nahini eta éhisirahi ema Viáquenu, ichape­rinehi eta néñami­ravahi núti. Tacutiquene te etiari­hipuca éti náimiaqui­pai­ruhehi, tétavi­cavahi eta nutsiri­ra­hivare, nusema­sa­mu­re­varepa.
30 Téhesera tatiari­hipuca eta nacuna­chi­ravahi, núti apanavare nucuna­cha­vavare. Étasera numaitu­pa­ji­jia­si­ravahi, étachucha ticuna­cha­carehi eta nuyehe. 31 Émasera ema Tata Vicaiyaquene, Maiya ema Viáquenu Jesucristo, máimatihi éma eta tatupi­ru­vairahi eta nucaye­ma­que­neanahi te juca nucartane. Éma, máitava­cacahi eta majirau­cha­ca­revahi.
32 Tacutiquene te návihaipahi te Damasco, ema tuparai­rucahi tayehe, majupahahi ema rey Aretas, máimiva­ne­recahi ena séntinelana te tapajana tayehe eta avasare, mavarairahi ticara­ta­canuana. 33 Énasera ena nuchamuriana tinaca­cu­ha­nuanapa tayehe eta ichape saye túmehi, ticuchu­ca­nuanapa te ventana, ticaju­chu­chu­ca­nuanapa te tiupi enure te apachacaya eta yúchama tayehe eta avasare. Tacahehi eta núchucuirahi. Vaipa nacara­ta­ca­nuhini.