Eta macartane ema Apóstole Pablo nayehe ena machamuriana ticavasanahi te Galacia, ticaijare
GÁLATAS
1
Nuti Pablo, yátupi­que­nenuhi mayehenu apóstole ema Jesucristo taicha manere­ji­runuhi. Ema Tata Vicaiyaquene ticutihi eta mapane­reruhi ema Machicha eta máichuiranuhi. Puíticha émaquenehi ema Jesucristo tinacanuhi eta juca návacurehi apóstole, émarichuhi ema macáeche­pu­ca­si­quénehi te máecari. Vahi apanai­nahini achane ema tinacanuhi, énaina­hi­pucaini ena nucuti­que­neanahi apóstoleana nanaca­nuhini eta juca návacurehi. Puiti nucajurehe eta juca carta eyehe eti nuchamuriana ecava­sanahi tayehe eta avasareana tayeheana provincia eta Galacia. Téchaji­caheana ena apamuriana vichamuriana te juca návihahi.
Nuvaraha macata­ji­ca­hehini ichape ema Tata Vicaiyaquene, émapa ema Viáquenu Jesucristo. Náijara­ca­hehini eta táurivaina eta epane­reruana. Ema Viáquenu tíjara­cavahi tépena te crusu taicha mavarahahi ticuchu­cu­ha­ha­viyare tayehe eta vícuña­ya­rehini táichavene eta vipeca­turana, macámi­tiá­si­na­há­vi­ri­pa­hivare eta vijamu­ra­chi­rainihi eta tamauri­queneana tayehe eta juca apaquehe. Eta tacahehi eta mapane­reruhi ema Tata Vicaiyaquene. ¡Máichecua­ra­qui­re­yarehi eta vijirau­chiraya éma! Amén.
Étanarichu eta doctrina véhiruhi, tájina apanaina
Ichape­rinehi eta ímipa­ne­re­re­si­ranuhi. Váhicha németeaca ene ácahehini eti éhicahini eta apanaquene doctrina. Tasapihapa esuapahi eta juca, vaipa émainahini esuapa ema Viya. Ínaji­ca­vanepa eta esuapi­rainihi éma. Émepu­ru­recapa eta máichuirahehi. Tasapiha émepu­ru­recapa eta máepeni­nahehi ema Jesucristo eta máemuna­si­rahehi. Nutupiruva numetacahe, tájina apanaina doctrinaina tácuti eta juca véhiruhi víti. Néchahi eta juca íchara­ra­cavahi éti, nararihi ena témeje­ca­pa­va­cha­heanahi, navarahahi nahapa­pi­cayare eta vímitu­ra­pianahi tásiha­que­neanahi mayehe ema Cristo. 8-9 Víti vímitu­ca­he­ripahi eta juca yátupi­queneana, étarichuhi eta máechaji­riruva ema Viya. Cape juca, te viávihaichaha eyehe, vimeta­ca­hé­vanehi eta macatichira ema Viya eta apana­pa­ne­queneana doctrina nahapa­pi­ruanahi. Puiti nápecha­hevare numetacahe: Ticati­cha­careya me Viya nácani nahapapica eta vímitu­re­hea­naripa yátupi­que­neanahi. Nútiripa, te nápecha­va­hi­varéni níteca eyehe, apánai­na­pái­pa­hi­va­re­pucaini eta nímitu­rapiana, ticati­cha­nuhini ema Viya taicha eta nuhapa­pi­si­rai­nahini eta máechaji­ri­ruvana. Téhevare máiteca­pucaini mácani émana máimicu­ti­cha­va­pahini ema ángele másiha­que­né­na­hi­pucaini te anuma, te mavara­ha­hi­va­repuca mahapapica eta vímitu­re­hea­naripa víti, éneri­chuvare macati­cha­yarehi ema Viya.
10 Narari­hipuca ena témetea­ca­nuanahi nuhapa­picahi eta máechaji­ri­ruvahi ema Viya, étaina­hi­pucaini níturu­si­hahini ena achaneana, némemu­na­si­ra­vai­nahini nayehe. ¡Tájinasera vahi nuhapa­pi­cahini núti! Nutupi­ruvahi eta nímitu­re­sirahi taicha nuvarahahi nucuri­sa­mu­rechaya ema Viya, nímere­ca­va­yarehi eta núriva eta mavana­ra­nuirahi ema Jesucristo.
Ema Pablo tímereuchava eta táichararacavahi eta masiapirahi apóstoleyare
11 Nuvaraha numetacahe eti nupara­pe­naveana eta juca nucame­ta­rai­ruirahi, vahi tásiha­que­nénahi te nupanereru núti. 12 Váhivare nímitu­ca­si­vainahi mayehe mácani apana achane nucuti­quenehi apóstole. Émaquenehi tímitu­canuhi ema Jesucristo.
13-14 Éti esamai­ri­ri­canuhi jácani eta níchara­ra­cavahi eta nítare­sirahi cape juca násine­quenehi, te étarichaha néhicahi eta nayehe­repiana ena israelítana náchuca­na­vea­nainihi núti. Núti, eta nujuru­sirahi, nímahahi eta tacapi­ca­huirahi eta viyehe­repiana. Ichapehi eta némura­ca­chi­ravahi, nucachu­ri­ca­vacahi ena nupara­ju­ruanahi. Nímica­pi­cauchahi muraca, numava­rairahi táemitie­que­nehini eta viyehe­re­pianahi nanaqui­pai­ruanahi ena náchuca­na­veanaini. Eta tacahehi, ichape­murihi eta nupana­ji­ri­si­ra­vacahi ena machane­ranahi ema Viya, nuvarairahi nucámi­tié­que­ne­ha­va­ca­ya­rehíni eta náehisirahi ema Jesucristo. 15 Námava­que­né­va­hiséra eta manere­ji­si­ranuhi ema Viya, te vuíchaha núchucahini te sujuhe esu ticachichanu; tacahehi eta mapane­reruhi eta máichuira­nu­yarehi, taicha eta máemuna­si­ranuhi. 16 Tásiha, tímima­ti­chanuhi ema Machicha, taicha mavarahahi nucame­ta­rai­ruyare nayehe ena apava­sanana eta macuchu­cui­rayare namutu ena tisuapana ema Machicha. Váhisera nutanu­cahini nácani náimitu­ca­nuhini eta nucame­ta­rai­rui­rayare. Nájinavare nuyase­reruina. 17 Váhivare nuyanahini te Jerusalén nutanu­pa­na­hi­pucaini ena náinapu­reanahi apóstoleana. Téhechucha apaquehe Arabia nucaijuhehi. Émasera ema Jesús, éma tímitu­ca­nu­pa­racahi. Te váchupa, nuchava­varepa te avasare Damasco. 18 Te mapana­quenepa año, nupaenu­mavapa nuyanahi te Jerusalén, étapa nímatinehi ema Pedro. Nunasi­panapa quince sache nucahehi eta mayehe. 19 Émapa ema Santiago, maparape ema Viáquenu, ema nímaha­que­ne­hivare. Énasera ena apamuriana apóstoleana, nájina nímaha­va­cahini. 20 (Puiti tímara­ra­canuhi ema Viya, tájina vahi népiya­hi­raivaina eta juca nucáye­ma­que­neá­napahi te juca nucartane. Nutupi­ruvahi eta numeta­si­rahehi.) 21 Tájinasera vahi nucaimi­tu­ca­sihini nayehe taicha nuyana­va­ne­varepa nucaijuhehi eta te Cilicia, nánucuhapa tayehe eta Siria. 22 Tacahe, ena vichamuriana ticava­sanahi te Judea, váhivare náimati­nuhini taicha vahi náyerehini tayehe. 23 Tisamai­ri­ri­ca­nua­na­hisera eta néquesi­ra­va­ripahi. Ánipaji tacahehi eta nasamai­ri­ri­si­ranuhi: “Ema maca Pablo tipana­ji­ri­ca­havihi cape juca viásine­quenehi, ¡téqueca­va­ripahi! Cape juca mavarahahi ticámi­tié­que­ne­ha­há­vi­ya­rehíni eta juca véhiruhi. ¡Puiti émarinecha tétuca­ra­cavahi ticame­ta­rairuhi eta juca véhiruhi víti!” nacahepaji. 24 Tacahe, ichape­rinehi eta nacuna­chirahi ema Viya níchavenehi núti eta néquesi­ravahi.