3
Vaipa táyeremahi eta machavirayare ema Viáquenu Jesucristo
Némura­ru­queneana nupara­pe­naveana, apihepa puiti nímiamaréca eta juca nucartane. Eta táechaji­ri­ruvahi eta apinaquene nucartane, nuvarahahi nuconse­jachahe, apaesa tacuija tahapa­picahe eta éhisirahi ema Viáquenu. Nuvara­havare yátupina eta esuapiraina eta Sagrada Escritura nájureanahi eta acane ena víyara­hanaini santo profetana, étapa eta máimitu­rapiana ema Viáquenu Macatiu­ra­hiquene. Étari­chu­hivare vímitu­rapihi puiti eta eyehe viti apóstoleana.
Tínapu­cayare nuvaraha némecha­heyare eta juca. Te jena sache tánehipa eta táitavi­rayare, tímere­ca­vainapa ena achaneana ticaeca­hi­rahiana tayehe eta juca yátupi­queneana vicucha­pa­que­neanahi víti. Eta náitare­sirahi éna, apanachucha eta tihapa­pi­ri­ca­vacahi eta náichirahi eta tamauri­queneana najamu­ra­cha­que­neanahi. Áninapa nacahe­ya­recacha: “Táicharacava eta juca ecucha­pa­quenehi. Vuíchahacaru machavahini ema Cristo, ímija­cha­quenehi tichava­va­ne­yarehi. Vaipa tasuapacare eta machaviraya. Taicha puiti tacuti­richuhi eta náitare­si­rainihi ena viáchuca­na­veánaini. Tanasi­richuhi eta táepani­ravahi acane eta apaquehe. Vahi táitsiva­cha­vahini” nacahepa.
5-6 Ena nani, vahi návara­hahini napane­re­queneha eta táitsiva­chi­ravahi maicha ema Viya. Jéhesare éma, eta acane, máechaji­ri­ruchucha eta máepiya­sirahi tamutu eta anuma étapa eta apaquehe. Máechaji­ri­ru­chu­chavare eta táimere­si­ravahi máicha, eta tiájipahi tétupiecahi te une. Éneri­chuvare, te táequenepa, únehi eta náicuñahi máicha, macami­ri­sirahi eta ichapequene tiquiva. Téricanahi namutu ena masuapa­ji­rai­ra­hanahi. Numetacahe puiti: Ema Viya tiápecha­vayare máicuña­cayare eta juca apaquehe. Yúcuya­re­hisera eta tacami­tie­que­ne­hayare tamutu eta anuma étapa eta juca apaquehe. Taicha éma, manaca­ripahi eta máechaji­riruva, máicutichahi eta tayerevaya étapa eta távapa­hianahi. Jéhesare, te jena sácheyare, títapai­ca­va­cayare namutu ena achaneana masuapa­ji­rai­ra­hanahi váinara­jianahi.
Váhivare ecuemi­tisica, nupara­pe­naveana, eta matupa­raquihi ema Viya, vahi tácuti eta vitupa­resira viti achaneana. Éma, étana sache matupa­racahi, vítisami mil áñoripa eta vitupa­chirahi tayerevaipa. Éma, manacahi eta juca tayerevahi, mavarairahi macucha­payare ena achaneana eta náeneuchi­ra­vayare mayehe. Vahi tácahe­que­né­nahini eta juca táitare­sirahi maicha eta apaquehe. Ichapemuri eta macaye­herahi paciencia eta viyehe, mamava­rairahi vámutu­hichaini vémitie­que­nehíni. Narari­hisera ena achaneana téjeca­pa­vanahi te napane­reruana. Eta náimairahi eta mayerevahi ema Viya eta máicuña­si­ra­va­ca­yarehi, náimijachahi vaipa marata­haimahi máicuñaca eta juca apaquehe.
10 Esama­nuchaha. Te táitecapapa eta sácheyare táitavi­rayare tamutu maicha ema Viya, vahi vineca­pau­cha­vaimahi, taicha tacutiyare eta mayumu­ru­sirava eta máitesira mácani tiámerahi. Eta anuma, étapa tamutu eta távapa­hianahi, tamutuyare témitiaca. Ticaemayare muraca, tacutiyare eta tacaemaira eta ichapequene yucu te ichape curiche. Étapa eta tiávihanahi te apaquehe, tamutu­yarehi títava, énapa ena távapa­hianahi. Tamutuyare táijuchayare eta yucu.
11-12 Tásiha éti, écharipahi eta juca táitavi­ra­yarehi eta anuma étapa eta apaquehe, táijuirayare tamutu te yucu. Puítipa tacamu­nuipahi ámutuhini éseni­cahini ema Viya, étaviu­chahini eta iúrivahi eta ítare­sirahi. Puiti, yátupi ávara­hahini táiteca­pa­va­nehini eta jena sácheyare. Eyaseaca ema Viya táiteca­pavane. 13 Taicha viti machane­ranahi ema Viya, vicucha­painapa eta arairuyare anuma étapa eta arairuyare apaquehe, vícuchihi mayehe ema Viya. Tájinainapa eta pecatuana, vaipa tihapa­pi­ca­ha­vimahi. Tétavi­ca­va­yarehi eta táuriva.
14 Eta tacahe, némuna­ru­queneana nupara­pe­naveana, puiti eta ecucha­pi­rayare eta juca tacaitsi­vairaya tamutu, étume­cha­va­ya­rechucha eta ecasi­ñairahi ema Viáquenu Jesucristo, apaesa tauri eta machima­pi­ra­heyare, tacuija etapi­ra­vainahi. 15 Échava yátupina eta macaye­herahi paciencia eta viyehe ema Viáquenu taicha mavarahahi ticuchu­cu­ha­haviya. Étari­chu­hívare tacahehi eta máimitu­rapihi ema apana viparape vémuna­ru­quenehi Pablo, táichavenehi eta máitupa­ji­jia­si­ravahi máijararuhi ema Viya. 16 Tamutu eta macartaneana máimiama­re­ruanahi eta eyehe, étarichuhi táechaji­sihahi eta júcana. Jarari­hisera ticajerahi eta ecaicu­tia­rai­rai­nahini. Narari­hisera ena ticara­vahuana apaesachicha, vuíchahavare túmeva­caimahi eta náehisirahi. Náequepi­ca­sa­michucha eta táimiturapi eta macartane. Nahapa­pi­cavare eta táimitu­rapihi eta apana Escritura. Táimicu­ña­ca­va­ca­ya­resera eta nahapa­pi­sirahi.
17 Eta tacahe, némuna­ru­queneana nupara­pe­naveana, vahi tacuma­puruji eta ímatie­que­ne­hairahi eta juca, machu nahapa­picahe eta epane­reruana ena tivayua­ra­hia­na­tataji. Máchuvare náimina­jicahe eta éhisirahi ema Viáquenu. 18 Puiti, nuvaraha tajuru­ca­pa­ri­chuchaini eta ímatiraina ema Viáquenu Jesucristo. Tajuru­ca­pa­ri­chu­cha­varéni eta evapi­nai­ravahi eta máemuna­si­rahehi ema Ticatiu­cha­havihi. ¡Tétavi­ca­vahini eta vijirauchira, vicuna­chahini éma, te vinara­sirana, te véjami­sirana! ¡Te visiapainapa eta mávasa, vímiya­na­vayare! ¡Amén!