15
Enjole Yanasa-mane Kenda-pene Yanasa Wandakali Tupanga Mauwayale Ateaini Oko
Okone angi, ati kenga kokoli andane waka mindi-pene mindi pea-kola, nambato okone andoto, moko andane lewa. Nambato andewa-kola, enjole yanasanga kenda-pene yanasa teke wandakalinga maulane tai-lene oko ya. Kenda-pene utupane wandakali tupanga epola-angi, Gotena yataka ene oko koyo pula-kola, matili kenda-pene waka mindi utupanenga naepolo-peya.
Dee, Nambato andewa-kola, ipa solewata angini gulene mindi andewa oko ita lungu too atene okola, galasa-la, okonelapo mina mindiki lene gulea. Wamba wandakali minditupa-mane pusi kapua andane wete okola, bala yale minditaka waa peaini okola, okonelapo yanda pimawuato, sia mineai. Sia minuto, balana gene okona kokoli pitane namba (666) sikisa andete sikiti sikisa oko mia napulu-peyama, jia leai. Wuane lalu, utupane ipa solewata galasa gulene okonena matenenga atoto, gita gulene minditaka apa lene Goteto utupane mayane tupa aitawa ateai.
Wuane pua atoto, wandakali utupane-mane Sipisipi Andopane okola, Gotena piape akali Mosesa-la, okone-lapona soŋo oko loto, Akali Andane Gote, nimbanga tai-lene tupa pitaka eya-kola, nimbato piape andane tupa pitaka kuai lo wete pilini leai. Nimba wandakali yame palu peya tupa pitakana kiŋi atoto, pii enene oko wato minuto, mana epene tika-pene tupa minu atalene. *
Akali Andane, nimbana piape epene tika-pene tupa panakame eya-kola, wandakali yame palu peyai tupa pitaka-mane nimba lo lotu lolo epolopeyai. Nimba angu Gote epene wetete atele. Tene okonena, wandakali pitaka-mane nimba ando yuku anguato, nimbana gene oko laiyu lolopeyai. Wandakali utupane-mane wuane lo soŋo leai. * Wandakali utupane-mane soŋo okone lokoyo peai-angi, nambato andewa-kola, Gotena pii lapana yane lotu anda sele-mane pene okona lumu epene wetete ati kenga atene oko lumbapiane ya. *
Kenda-pene yanasa teke wandakalinga maulane tai-lene yene enjole yanasa tupa lotu anda okonena atalu, kamaka epeai. Utupanena tona kalato ata napene, tii-pene wete tupa puato, matipu golo-mane waa-pene tupa yakamana kangaluninga pitawa ateai. Gote saka atapowa atene okona yataka ene oko disa golo-mane waa-pene yanasanga tumbi latane atea-kola, minditaka saka atene tukumindi tupana mindimane disa yanasa utupane auwa epoto, enjole yanasa epeaini utupane disa mindiki-mindiki lo maya.
Maya-kola, sia tua kambua peane okomane Gotena tii-pene okola, tai-lene okola, okonelapo makande puato, balana lotu anda okona tumbi latane atea-kola, mindimane anda okonena katulo kolandaka nalape-pene gulea. Jia. Enjole yanasa tupamane kenda-pene yanasa teke wandakali tupanga mai koyo pulai-kola, matili kolandaka lamakale loto, mali yo atape-pene gulea. *
* 15:3 Ek 15:1; Sam 139:14; 145:17 * 15:4 Jet 10:6-7; Sam 86:9 * 15:5 Ek 38:21 * 15:8 1Ki 8:10-11; 2Tem 5:13-14; Ais 6:4