66
Anôtônê mêtôc to Sionnê moasiŋ, taŋ gocgo mêŋêsa
Apômtau kêsôm biŋ tonec gebe
“Undambê kêtu ŋoc lêpôŋ
ma nom kêtu ockaiŋ ŋakademboŋ.
Amac abe akwê aêŋoc andu amboac ondoc
ma ŋoc gamêŋ jalêwaŋ taucŋa ênêc ondoc.
Aê lemoc kamasaŋ gêŋ samob tonec ŋai,
tec gêŋ samob tonec kêtu aêŋoc gêŋ.
Apômtaunê biŋ tau tonec.
Mago matoc gê ŋac, taŋ kêkôniŋ tau
ma nê katu ôluŋ-ôluŋgeŋ to gêjac tênêp aêŋoc biŋ naŋ.”
66:3-24 Ŋasêbu ŋamuŋa nec kêkwa Anôtô êmêtôc lau geo gala, taŋ sêsa nêŋ lêŋ gêjac eŋ mataanô ŋajam atom naŋŋa ma ênam mec lau, taŋ têtêc eŋ to taŋeŋ wamu eŋ naŋŋa.