Bikoro bu inno are inna nazi
Sa tiye uchibi ta aka Hananiya una katima kadandang wan are ananu nan anu rusa utize tini kubu una niza Tartilus wa dusa abirko. Wa han Bulus aje ugumna. Uganiya me sa Bulus ma tonno aje ugumna, Tartilus ma tubi uniza ume tiyari magun unu gumna me. ''Barki hume ta kem ticukum tihuma, urasa uwe me wa barka manyanga maru. Barki anime vat imumme sa wa wuza takaba inna puru arum, hu unu dang Filikus. Barki kati imnyawe ijasi, inyara a gbarikam bati in buki tize cingilin. Akem unu ugeme unu caran sassas, mazin unu tura ayahudawa nan unee we nyari abanga. Ma soki nice ucara udenga Asere, barki anime ca timeki me. (Tahem ti wekime tize rep nannu inko utize turu.) Anime Lisiyas unudang ma ē ma buri me ini kara atari turu. Inge igizo me timum tigeme udi kadundura me ahira ame. Vat ayahudawa wa boome Bulus unu guna, maguna timum tigeme kadundura kani. 10 Sa ugumna me ma hem Bulus uguna ma buki tize magu, ''aname mahem uguna wa daddankino unti gomo tima nyanga ma geme, barki anime indi buki we tize ina puru arum. 11 Udi hem unu guna daki ya biki tiye ukirau intire sa eze urushalima abiringara. 12 Sa wa kem udenge Asere, daki ma hunguko nani ma hara anabu ba. 13 Barki anime wazowen kadura kimumme sa wazin nubo anice num kane ba. 14 Ma buka we, barki una me sa tarsa anime ani min tarsa Asere acokoro aru. Ma wuza iririn utarsa unyettike u Musa nan ma takarda manu kurzuzo utize ta ASere. 15 Ma inko iruba Asere, kasi inda be sa adi hirza anu wijo, anu iruba ubenki nan anu abur. 16 Anime ani nyara in cukuno unu imum uzatu ubo ahira ASere nan anu anyimo uvat utimum. 17 Ma ē atiwe sa ta aki unu saddiga nan unya uhem iruba. 18 Anyimo iruba uwana anime, are ayahudawa ama nyanga mu Asiya wa kem anyimo ati na tuisa udenge Asere, inzo inni ori nani unu bukurko ahira ba. 19 Irizi anu agino me ē ahira aweme kanime, ingi wazin ini mum ubo anice. 20 Ingi inzo anime ba ca anu ageme wa buki nani wamu kem ini mum ibur uganiya sa ma hana aje anu ira wa yahudawa; 21 Senke nani imu inde sa ma buki ini myirang nidandang uganiya sa ma tonno aje awe, abanga uhira anu wijo sa anyara uweki um tizen kani me. 22 Filikus ma zin nurusa ukang una me, ine ini ma yeze tize ma gunan we, ''vat uganiya sa Lisiyas unya utize ma ē usuro urushalima, indi weki tize.'' 23 Ma wu anani kara wa hiri Bulus, ma kaska, kati ma karti aroni uhana ahira ame nani ubenki ume. 24 Sa tire tiye ta aka, Filikus nan une me Druskila, uca wa yahudawa mani, ma tumi atiti Bulus ma kunna uhem ume anyimo vana Asere Yeso. 25 Uganiya sa Bulus ma buka abanga iruba ubenki, umeki unice nan imumme sa ize idi kem we, Filikus ma kunna biyau magu, ''Ana me dusa ingi makem masa indi kuri inyari we.'' 26 Uganiya ma inki iruba Bulus madi nya me ikirfi, ma nyari me karere bati ma buki tize nan me. 27 Sa awuna tiwe tire Borkiyas Festas ma cukuno ugumna sa Filikus ma tuno, barki unyara ukaba ahira ayahudawa mari aje unu UBulus akura anirere.