Bikoro bu Taru
Bitrus nan Yohana wahazi inni yeh udenge Asere. Sa wabiki upuru ana tukum ariri wadusa wa iri uru nu ma ciki carki ayome sarki tanu, ake ayeze a inki ahirame koya ni sisizo mamiki urigiza utari anabu wa nyangizi adudo. Sa ma ira Bitrus nan Yohana wa udenge Asere ma rikuwe tari. Bitrus nan Yohana warikuwe je, magu, iran duru”. Iriba ime idusa ikuri a hirawe inu basa madi kin iri, mum ahira awe. Bitrus magu, “Inzom inni kirifi sandi nyawe ba, imumbe san zini ine ini indi nyawe, a nyimo ani za ni Yeso unu zatu madini. Bitrus ma meki tari tinare tumeme ma hirzame mahiri tihihira timeme tiwitino inni kara. Mahiri fagat, ma tunno, matubi tanu, maribe anyumo udenge Asere nan we unnu hinzina inni nonzo na Asere. Vat anu wa irime mahhaka inu, haka ununzo Asere. 10 Wairime memani desa ma cukuzuno ana tukum a riri aginome uribi ze udenge Asere bi yau bi mekuwe kan imumbe sa awuza me. 11 Mara anyimo inta Bitrus nan Yohana anu wa sumi, uhana, ukagunna nan we anyimo anikubu sa atisa, nikubu ni Solomon imum ibiyau imikuwe. 12 Sa Bitrus ma ira anime ma bukiwe shi, unu Isaraila, nyanini ya wu ikuna biyau? aneni ya inkon duru aje gusi tahiri zame inni kara niruni? 13 Asere Ibrahim, nan Ishaku, a Yakubu, acokoro utuba ma nunzi ka urere ume Yeso nan uzika urere ume Yeso, de sa ya nya, game, aje a Bilatus, sa ma zikin inguna madi cekime. 14 Na iri me unu lau, nan nukabanu ugime agi aceki shi unu huzanu. 15 Isabi hu nitini nu vengize uzatu mara. Asere a hirza me a mu cau, haru ta ira anime. 16 Aname nizanime nini, uham inni za nimeme, ini yanya unu ugino sa ihira irusa nikara, anime ani uhem in Yeso wa nyame ni huma a ve ashi me. 17 Aname, nihenu, in rusa utasa utame uni uzi ya wuza anime, kasi a ana je ashime wa wu zi anime. 18 A, anime Asere a myinca mtize time mu atinyo tanu kurzu utize, Yeso Kristi madiziti. 19 A, anime cekini imomu izenzeng, gamirkani, barki a visa madini mashi me, Ugomo Asere ma nya shi ni huma. 20 Ma tumi innunu zatu umadini sa nyara shi dati unu nu utuba me mani, Yeso. 21 Me mani desa tigomo ta sereti nyara ukabi barki uganiya udati ubarka utimumum, sa Ugomo Asere manya atinyo tanu kurzuzzo utize ti lau. 22 Musa magu, Ugomo Asere madi hirza shi ure unu kurzo anyimo'anu henu shime, kasibe sa ma hirzam, kadure kani i kunna imumbe sa mabuki. 23 Idi cukuno vat de sa makunna unu kurzuzo tizetige me madi ribe ijas. 24 E, Samaila ma bu aban ga gino me, vat tize ti inde me tini. 25 Shi ahana anu kurzuzo tize tini sa Ugomo Asere ma inki tize nanaka co ushime utuba, bishime vat nan tikura tishime anyimo une me wakim uringiringirka. 26 Sa, Asere mahirza udura u meme matubi matumime ahira ashime barki maringirkashi maro mashime ma kini tihara tiburi.