Bikoro bu Kure
Anu kurzuzo utize timacico wa suro anyimo anu, kasi sa adi kem anu udungura amacico anyimo ashime, wadi e anyimo anihunzi barki wa cari abanga, wadi gaa we desa maa e inwe. Anu gbardang wadi tarsi uzatu urusa uwe me, usuro uwe me wadi gaa me unna ukadure barki we. Ana amu mum muriba anu dungura umacico wadi ri aje inshi in tize timacico ma weme. Amu weki tize ace awe me datti, desa madi hu we mamu tonno riri. Asere daki ma kaska ibe ikadura kame ni ba sa wa wuzi imum imadini. Maa vingi we akura ura, ma tuburko we anyimo ati wa ti concon, tima re mabibit, akurzo we uhana uwui uweki utize. Ya ira daki ma kaska anu nin datti unutuba ba, ma tarsi in Nuhu una utize tihuma, nan aye anu sunare, uganiya sa maa tumi mei ma utufana uhana anyimo unee uge me wa anu zatu tarsa Asere. Me sa maa kurzo nipin nu Usaduma nan Ugomorata mutto, maa weki we tize ti iwono, ma kurzo we imumum ahira adesa wada tarsa Asere ba. Me mani maa buri Lutu una kadure, desa imum igebe sa ana gbas waa wuzi ya cari me iriba ni kan. Barki imum igino me sa unu kadure kagino me maa wuzi, maa iri uganiya ma raa anyimo awe, kondi uya uwui make ma kunna ukuni ukatuma ku gbas uwe me iriba ime me una kadure. Asere arusa una sa madi buri anu biyau bime abi basa-basa, ma kuri ma karti anu akadure uhana uweki utize tini kubu. 10 Andesa wamu reki ace awe anyimo amei maje mazenzeng sa ma carsa anu nin, wa iziza tigomo. Anu debe-debe aje wani, unu ugbas wani, wada kunna biyau buzogo ana tigomo ba. 11 Ibe iriri sa wazi datti, wa teki we in nikara, vat anime daki nya aburi aje Asere ba. 12 Anu aginome, wazi gusi inama a'iro anu uzatu unuce, anu tarsa imum igebesa apum awe anya we cas, adesa anyo, barki ameki ahu, wa cari imum igebe sa da wa tinka ba, wadi wi barki ucorno ugino uwe me. 13 Wa zinu usa ukem ukatuma kaburi kaweme wa zika agi ukunna urunta uni unu wui ace wa cukuno abit, imum imu'i, waa nya ace abi riza-riza nan bisiza-siza wa zinu kunna urunta anyimo ashi. 14 Madini mutarsa ane ahira awe me, wada tiso me inkatuma kamadini, wa ranga andesa da wa barka ace awe ba. Wa rusa ulindaru. Andesa a wuna we ayu. 15 Waa vete una udert, wa hunne we wa tarsa una ubal, amu vana Ubeyor, desa ma nyara ukenzi una imumu iriba. 16 Agbarika me ahira uszikime ume, binama ba'iro bizatu iyau ba buki tize kasi unu bi gbarika iranza unu ukurzuzo utize ugino me. 17 Anu aginome wazi kasi ti hira ti ususo umei tigebe sa ta imbizino, uni siziki me mani sa upebu uzuro. We wani a'inko barki mare mabibit magino me. 18 Wa boo sarki nice anu zatu ace nan uhurse inyimo me. 19 Wa bezizi we gusi anu kadure anu aticukum tirunta da waku zi anime ba, barki weana re inama ya anu wani, barki unu urere mani ahira desa ma ranga me. 20 Ingi aguna wa wa suburka madini m, u unee barki usuro urusa uyeso uru, yeso unubura uru, ingi wa kuri wa kuro anyimo amdini magino me, ticukum ti ana me ti teki ta aje me unu zenzeng. 21 Sarki daki wamu donkino ticukum ti runta datti ba, ida teki we sa wa rusan in tini wadi ku gamirka wa ceki utarsa utize tiginome tilau. 22 Kadure kani ugamirka utize wa gunna agi”boci ba ree tiwija ti meme, biladu sa azoro bini ba kuro bi zinu uhingirzino abijamirka”.