9
Oiwakatee niboonaɡ̶a dinyeelo miditaɡ̶a lapo loiigi Aneotedoɡ̶oji digoida Jerusalém
Aɡ̶alee leeditibige daɡ̶a jidiko deɡ̶ejitece icoa niboonaɡ̶a dinyeelo ane iwakateenitetiwaji maxawani loiigi Aneotedoɡ̶oji miditaɡ̶a nipodigi Judéia. Igaataɡ̶a jowooɡ̶odi memaanitiwaji maxawanitiogi. Joaniɡ̶idaa leeɡ̶odi me idinanetibece niɡ̶ijo neɡ̶ejitaɡ̶adicitiwaji miditaɡ̶a lapoli loiigi Aneotedoɡ̶oji digoida nipodigi Macedônia. Mejitiogi, “Ǥonioxoadipi digoida nipodigi Grécia ja nigomaɡ̶a me naxawanatakanaɡ̶a niɡ̶ijo nicaaɡ̶abi ane ixomaɡ̶atijo codaa natigide.” Eliodi oko yoniciwaditibigiwaji leeɡ̶odi meliodi memaani me iwakateeni dinyeelo minoataɡ̶a madewetedipi anoyiwaɡ̶adi Ǥoniotagodi. Pida jimonyataɡ̶awatiwaji niɡ̶ina ɡ̶onioxoadipi metiɡ̶adaxawani me oenitedini niɡ̶icoa ɡ̶adiwakatedi dinyeelo, anejitiogi eletidi lapoli loiigi Aneotedoɡ̶oji. Jiɡ̶idaaɡ̶ee niɡ̶ida moko aɡ̶atooa me idinanenaɡ̶atibece niɡ̶ina mejinaɡ̶ataɡ̶adicitiwaji. Igaataɡ̶a nigica oko anelatibige nipodigi Macedônia ixigaɡ̶awepodi, igaanige ejoɡ̶otaɡ̶awatiwaji nigaleedaɡ̶a ɡ̶adigomi, odaa ja ɡ̶odiboliɡ̶a, codaa akaamitiwaji eledi aniboliki, leeɡ̶odi me domaɡ̶a ɡ̶adinakatoneɡ̶egi magoti niɡ̶ida ɡ̶abakedi. Joaniɡ̶idaa leeɡ̶odi me jakadi me leeditibige me jipokotiogi niɡ̶ina ɡ̶onioxoadipi migotibeci dinewadetibigiwaji, moilakidetedini niɡ̶icoa ɡ̶aboonaɡ̶a dinyeelo amaleeɡ̶aɡ̶a nigejotaɡ̶awa ja igo. Joaniɡ̶idaa nigikeenitiwaji maxawanatakani leeɡ̶odi makameɡ̶emaanitiwaji maxawanatakani, idiɡ̶ida aɡ̶ica ane ɡ̶adiiɡ̶enitiwaji maxawanatakani.
Analakitibigetiwaji niɡ̶inoa notaɡ̶a! Niɡ̶ina me jajicaɡ̶a ɡ̶oboonaɡ̶a dinyeelo oiciaceeketege niɡ̶ina anetanaɡ̶a. Niɡ̶ina ane doɡ̶owidi elanigijedi, odaa idaaɡ̶ee aɡ̶owidi lawodigijedi ane nopilaɡ̶aditedio. Pida niɡ̶ina anowidi elanigijedi, odaa owidi lawodigijedi ane nopilaɡ̶aditedio. Niɡ̶ina oko leeditibige mepaa yowo niɡ̶ica ane liwokodi dinyeelo me ane iboo. Odaa ayakadi daɡ̶a agecaɡ̶alo laaleɡ̶ena niɡ̶ina me yajigo, codaa aɡ̶ele me yajigo liboonigi daɡ̶a leeɡ̶odi eledi oko moiedeɡ̶e. Pida leeditibige me ninitibece niɡ̶ina me yajigo liboonaɡ̶a dinyeelo, igaataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji yemaa niɡ̶ina oko ane ninitibece niɡ̶ina me yajigo liboonaɡ̶a dinyeelo. Igaataɡ̶a Aneotedoɡ̶oji yakadi me yajigotedaɡ̶awatiwaji caticedi anopootibige, eotedibige midioka limedi makati inoatawece anopootibige, codaa eotedibige makati maxawani eledi oko anowo okanicodaaɡ̶ica nibakedi anele, anowotema Aneotedoɡ̶oji. Joaniɡ̶idaa aneeta Aneotedoɡ̶oji lotaɡ̶anaɡ̶axi mee,
“Niɡ̶ina oko aneliodi me yaxawa niɡ̶inoa madewetedi,
Aneotedoɡ̶oji idioka limedi me daɡ̶axa meletetema niɡ̶ini oko.”
10 Aneotedoɡ̶oji yajigote nolacidi niɡ̶ina anetanaɡ̶a, codaa niwakateetedibigoɡ̶oji ɡ̶oweenigi. Odaa eliodi ane yajigotedaɡ̶awatiwaji digo mijotaɡ̶a niɡ̶ijo anetanaɡ̶a anowidi nolacidi. Odaa digo mijotaɡ̶a niɡ̶ijo oko anetanaɡ̶a nopilaɡ̶aditedio lawodigijedi nigidiaaɡ̶idi, odaa jeɡ̶epaanaɡ̶a owidi nolacidi. Jiɡ̶idaaɡ̶enitiwaji niɡ̶ina mediani eledi oko, odaa Aneotedoɡ̶oji aaɡ̶aɡ̶a yajigotedaɡ̶awatiwaji niɡ̶ica ane daɡ̶axa mele, caticedi anowoo makati. 11 Aneotedoɡ̶oji eliodi ane yajigotedaɡ̶awatiwaji eotedibige midioka limedi makati maxawani eledi oko aninoa anoyopotibige. Odaa eliodi oko odiniotagodetalo Aneotedoɡ̶oji nigodibatege ɡ̶aboonaɡ̶a dinyeelo ananajicitedoɡ̶owa me jadeegaɡ̶atiogi madewetedipi anoyiwaɡ̶adi Ǥoniotagodi. 12 Igaataɡ̶a niɡ̶ina mawiitetiwaji niɡ̶ida nibakedi, aɡ̶idokida daɡ̶axawanitece anoyopotibige Aneotedoɡ̶oji loiigi, pida jaɡ̶aɡ̶awiitiwaji meliodi oko odiniotagodetalo Aneotedoɡ̶oji. 13 Niɡ̶idi oko odoɡ̶etetalo Aneotedoɡ̶oji igaataɡ̶a niɡ̶ida nibakedi ikeetiogi me iwaɡ̶ati codaa me iwitece niɡ̶icoa liiɡ̶axinaɡ̶aneɡ̶eco nibodicetedi anele anoditece Cristo. Codaa odoɡ̶etetalo Aneotedoɡ̶oji leeɡ̶odi ɡ̶aboonaɡ̶atiwaji anele anajicitiogi codaa miditawece eledi oko aninoa laɡ̶alanaɡ̶a. 14 Odaa nigoyotaɡ̶aneɡ̶e Aneotedoɡ̶oji, odipokotaɡ̶alocotiwaji codaa eliodi moyemaa metiɡ̶adati, leeɡ̶odi Aneotedoɡ̶oji meliodi meletedaɡ̶adomitiwaji, codaa leeɡ̶odi minoatawece yajigotedaɡ̶awa. 15 Iniotagodeeɡ̶atalo Aneotedoɡ̶oji leeɡ̶odi niɡ̶ijo ɡ̶onoɡ̶eedi ane daɡ̶axa mele ane najigotedoɡ̶owa okotawece. Niɡ̶ida ɡ̶onoɡ̶eedi daɡ̶axa mele caticedi niɡ̶ica ane jakataɡ̶a me jowooɡ̶a.