4
Paulo iiɡ̶e Timóteo me iɡ̶enaɡ̶adi me yeloɡ̶odi Aneotedoɡ̶oji lotaɡ̶a
1-2 Eliodi me ɡ̶adajoini lodoe Aneotedoɡ̶oji iniaa Ǥoniotagodi Jesus Cristo, Niɡ̶ijoa ane iwi anigoteta inatawece oko, niɡ̶ina baɡ̶alee newiɡ̶a codaa me niɡ̶ijo baanaɡ̶a nigo. Leeɡ̶odi Jesus Cristo me dopitedijo odaa iiɡ̶e inatawece niɡ̶ina oko, ɡ̶adajoini me eloɡ̶oti Aneotedoɡ̶oji lotaɡ̶a. Ele midioka limedi me ɡ̶adigomi meloɡ̶otitedibece lotaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji, niɡ̶ina me eni mele, codaa niɡ̶ina makati me daɡ̶a domeɡ̶ele. Eleditace, adinatiita niɡ̶ina oko, codaa iiɡ̶axinitece lotaɡ̶a Aneotedoɡ̶oji niɡ̶ina me enitece libeyaceɡ̶eco oko, codaa niɡ̶ina mikeenitiogi libeyaceɡ̶eco, codaa awii loniciwaɡ̶a moika libeyaceɡ̶eco, amanagawini odopitalo Aneotedoɡ̶oji. Igaataɡ̶a icotalo nokododi niɡ̶ina oko me daɡ̶aleeɡ̶owajipatalo niɡ̶inoa niiɡ̶axinaɡ̶aneɡ̶eco anewi. Pida odioteci niɡ̶ica anepaa lidaɡ̶ataka lolaadi. Jeɡ̶epaanaɡ̶a odoletibige niiɡ̶axinaɡ̶anadi anodiiɡ̶axinaɡ̶atece aninokina anoyemaa niɡ̶ina oko mowajipata. Oika mowajipata niɡ̶inoa niiɡ̶axinaɡ̶aneɡ̶eco anewi, pida owajipatalo latematiko niɡ̶inoa laxokodi laamipi ane deɡ̶ewiteda. Pida akaami baɡ̶a leeditibige madinajacaɡ̶ati niɡ̶ina mida okanicodaaɡ̶ica ane dakaketaɡ̶adomi, codaa madinatiita niɡ̶inoa ane dakaketaɡ̶adomi, codaa mawii ane ɡ̶abakedi meloɡ̶otitedibece nibodicetedi anele aneetece Cristo, codaa magoti ɡ̶abakedi Aneotedoɡ̶oji ane yajigotedaɡ̶awa mawii.
Paulo nibeotege ica noɡ̶eedi anigida noko nige yeleo
Awii niɡ̶ijo ane jajoitaɡ̶adici, igaataɡ̶a emeɡ̶eeta ja idigo me ideleo leeɡ̶odi Cristo, codaa ja nipegi noko me jopitibigimece ditibigimedi. Idioka limedi me idinoniciwaɡ̶adi me joletibige me jiɡ̶eke loniciwaɡ̶a ane beyagi. Ineliwaɡ̶aditedini inokododi micataɡ̶a niɡ̶ina nalokodeɡ̶ecajo anele me walokodi, odaa ja nigotini me walokodi. Joaniɡ̶idaaɡ̶eji idioka limedi me jotete codaa me jiiɡ̶axinaɡ̶atece niiɡ̶axinaɡ̶aneɡ̶eco ɡ̶otiwaɡ̶atakaneɡ̶egi. Odaa niɡ̶ina natigide jakadi me inibeotege niɡ̶ica noɡ̶eedi anodibatege niɡ̶ina oko naɡ̶a gaanyaɡ̶a. Niɡ̶ica ɡ̶onoɡ̶eedi one ɡ̶odale ane ikee Ǥoniotagodi me yakadi me ɡ̶odeɡ̶enaɡ̶a. Ǥoniotagodi ane Ǥoniwinoɡ̶odi ane iɡ̶enaɡ̶a, Joaniɡ̶iniaa najigotediwa naɡ̶aca yale lodoe niɡ̶ica oko, niɡ̶ica noko nige iwi anigotediogi inatawece oko. Ǥoniotagodi aɡ̶emoka najigotediwa naɡ̶aca yale, pida yajigotediogi lale inatawece oko ane daɡ̶axa moyemaa me age meno lanokegi Ǥoniotagodi.
Paulo ibodicaxi Timóteo
Awii ɡ̶adoniciwaɡ̶a me age managi meetaɡ̶a. 10 Igaataɡ̶a Demas daɡ̶axa me yemaa niɡ̶inoa aninoa digoina iiɡ̶o, anepaɡ̶a dinelio, odaa ja idaladi, joɡ̶opiticogi nigotaɡ̶a Tessalônica. Crescente boɡ̶opiticogi macataɡ̶ateloco Galácia, Tito biɡ̶igo macataɡ̶ateloco Dalmácia. 11 Iniokini Lucas biɡ̶ini digoina meetaɡ̶a. Oleetibige Marcos, odaa ɡ̶adixigaɡ̶awa leeɡ̶odi baɡ̶a yakadi me idaxawatece niɡ̶inoa ibaketedi. 12 Ja jimonyaticogi Tíquico manitaɡ̶a nigotaɡ̶a Éfeso. 13 Niganagi, anadeegitatiwa naɡ̶ajo iniwetaɡ̶ajo ane joya minitaɡ̶a Carpo digoida nigotaɡ̶a Trôade. Eledi jipokotaɡ̶awa manadeegi yotaɡ̶anaɡ̶axiidi, pida eneɡ̶egi jopotibige niɡ̶ijoa notaɡ̶anaɡ̶axiidi laamotiidi ewacogo.
14 Niɡ̶ijo ɡ̶oneleegiwa ane liboonaɡ̶adi Alexandre niɡ̶ijo anani laxacoɡ̶onaɡ̶axi lajo ɡ̶apileceɡ̶e, owidi loenatakatomi ane beyagi. Pida Ǥoniotagodi epaa dinilakidetetege leeɡ̶odi niɡ̶ijoa loenatakatomi ane beyagi. 15 Akaami eledi adowetitibige niɡ̶ijo ɡ̶oneleegiwa, leeɡ̶odi eliodi me dakapetege niɡ̶inoa notaɡ̶a ane jeloɡ̶otaɡ̶atedibece.
16 Niɡ̶ijo odoejegi me idinikee lodoe ɡ̶oniwinoɡ̶odi me ininiɡ̶odi niɡ̶ijoa notaɡ̶a anodakapetigi, aɡ̶ica ane idinienaɡ̶aneɡ̶e, pida iditawece niɡ̶idi oko etidikatice. Pida ajemaa Ǥoniotagodi daɡ̶a laagetedipi niɡ̶ijo oko leeɡ̶odi metidika. 17 Pida Ǥoniotagodi iniwa meetaɡ̶a, idinienaɡ̶aneɡ̶e, odaa najigotediwa yoniciwaɡ̶a me jeloɡ̶odi nibodicetedi anele aneetece Cristo. Odaa inatawece niɡ̶ina oko ane daɡ̶a judeutedi digoina meetaɡ̶a owajipatalo yotaɡ̶a. Joaniɡ̶idaaɡ̶igotediwa Ǥoniotagodi me idatamaɡ̶ateetetege ane doide, liaon nioladi.
18 Ǥoniotagodi idatamaɡ̶ateetetege inoatawece ane beyagi, codaa jowooɡ̶odi me idadeegitedibigimece ninioxadi digoida ditibigimedi. Odaa jemaa midioka limedi minatawece oko onelecaɡ̶atee Liboonaɡ̶adi Ǥoniotagodi. Jiɡ̶idaaɡ̶ee (Amém).
Owidijedi lotaɡ̶a Paulo me dibodenaɡ̶a
19 Jemaa me idecoaditibige Priscila ijaa Áquila, codaa me loiigiwepodi Onesíforo. 20 Erasto baɡ̶a nenyaɡ̶ati manitaɡ̶a nigotaɡ̶a Coriinto, Trófimo idiaa jaladite manitaɡ̶a nigotaɡ̶a Mileto leeɡ̶odi deelotika. 21 Ina baɡ̶awii ɡ̶adoniciwaɡ̶a manootiwa maleedaɡ̶a limedi niwetaɡ̶a. Êubulo, Prudente, Lino, Cláudia, codaa inatawece eledi ɡ̶onioxoadipi oyecoaditibigaɡ̶aji.
22 Jemaa Ǥoniotagodi Jesus Cristo midioka limedi me noiigiwa ɡ̶adiwigo. Codaa jemaa midioka limedi meletedaɡ̶adomitiwaji. Odaa joaniɡ̶idaaɡ̶ee.