11
Juan chë Ubayanabe ichmónënga
(Lc 7.18-35)
Jesús tojanpochocá chabe bnë́tsana uta uatsjéndayënga jábuayenama, y chents̈ana tojtsanoñe chë luariñe pueblënguenache oyena ents̈anga Bëngbe Bëtsabe palabra jabuátambama y jábuayenama.
Chë tempo Juan chë Ubayaná cárceloye tmojanëtame. Choca cha yojouena ndayá Jesús yojtsamama. Y as, Jesús yojtsemnoye, básefta chabe ústonënga tojanichamó, mënts̈á jatjayama: —¿Aca ndegombre cojtsemna chë jabama ibojanmëná, chë Uámana Uabuayaná, o s̈ojtsamna ínÿabiama jatobátmama ca?
Chca tmojantjá orna, Jesús tojanë́jua: —S̈mochjá y Juan s̈mochjauyana nts̈amo s̈mojouena y s̈mojinÿcá. Cha s̈mochjacuénta: Chë jtanënga ts̈abá entsatëbinÿna, chë coshetënga ts̈abá montsatana, chë bacna nguayanánaca s̈oquënga shnánënga montsatsmëna y chë tësmënga montsuenana, chë obanënga tmontayena y chë ndbomnëjémëngbioye chë ts̈abe noticiënga montsabuayiyná ca. ¡Puerte oyejuayá chaotsemna chë nda ats̈e bacna soye ndoñe stsama ca jtsejuabnayëse, áts̈beñe os̈buáchiyana ndoñe tontsajbaná cha ca! —Jesús tojanë́yana.
Chënga tmojtsatanoñe ora, Jesús tojanonts̈é Juanbiama chë ents̈anga jáuyanana, mënts̈á: “Juan jinÿama s̈mojánbocana ora, ¿ndayá jinÿama chë ents̈anga ndoyena luaroye s̈mojánbocana? ¿Canÿe ents̈á ainaniñe tondaye añemo ndbomná, mo canÿe s̈ës̈e bínÿiaca shatiyeynës̈cá? Y ndóñese, ¿ndayá jinÿama choye s̈mojánbocana? ¿Canÿe boyabása uámana ents̈ayaca bopormaná? Ndoñe. Ts̈ëngaftanga s̈mondë́tats̈ëmbo chë boyabásenga uámana ents̈ayaca bopormánëngna chë mándayëngbe yebnënguiñe mondbétsiyenama. Y asna, ¿ndayama choye s̈mojánbocana? ¿Canÿe Bëngbe Bëtsabe juabna oyebuambnayá jinÿama? Ndegombre, aíñe; y cbë́yana, ndegombre cha canÿe Bëngbe Bëtsabe juabna oyebuambnayabiama más bëtsá endmëna. 10 Cha, Juan, endmëna ndabiama Bëngbe Bëtsá chabe uabemana palabrënguiñe tojánayana mo chabe ichmonacá, mënts̈á tojánayana ora:
Cristo, ats̈be ents̈á natsana sënjichmó acbiama chaóyebuambama,
ents̈anga jábuayenama aca jabama ainaniñe ts̈abe juabnë́ngaca chamotseprontánama ca.
11 Ndegombre cbë́yana: Nÿets tempo ents̈ángbeñe, ndocná quenátsmëna Juan chë Ubayanabiama más bëtsá; masque chca, Bëngbe Bëtsabe amë́ndayoca chë más bats̈á uamaná, más bëtsá echántsemna nts̈amo mora Juan yomnama.
12 “Juan chë Ubayaná tojánabo orscana më́ntscoñama, bëtscá ents̈anga ts̈a mondbos̈e Bëngbe Bëtsabe amë́ndayoye jamashënguama, y chë Bëngbe Bëtsabe amë́ndayama contra imomnëngna, chëngbe nÿets añémoca montsebos̈e chë mándayana jtsepochócama. 13 Juan candabëntscuana, nÿetsca Bëngbe Bëtsabe juabna oyebuambnayënga y Moisesbe Ley nÿe Bëngbe Bëtsabe amë́ndayama tmonjanobuambá. 14 Y ts̈ëngaftanga chë soyënga jóyëngacñama s̈mojtsebos̈ëse, Juan entsemna chë Bëngbe Bëtsabe juabna oyebuambnayá Eliascá, chë jabama ibojamná. 15 Chë jouenama tmojtsobenënga, chamouena ca” —Jesús tojánayana.
16 Mënts̈ánaca Jesús tojánayana: “¿Ndayacá morsca ents̈anga imomna? Chënga mondmëna mo chë plazëngoca mondbetsetbiámana basetemëngcá; chënga chëngbe enutë́ngbioye jtsayebuáchana 17 y mënts̈á jtsichámuana: ‘Ts̈ëngaftangbiama fsënjaflautá y ndoñe ches̈matslantsá; ngménaca fsënjaversiá y ndoñe ches̈matos̈achna ca.’ 18 Juan tonjánabo, y bëtscá ents̈ángbeñe ndoñe quenjatamana ni jasana, ni jofs̈iyana, y ents̈anga montsanichamo chana bacna bayëjbe juabna uambayá yojamna ca. 19 Morna, chë Bëngbe Bëtsá Ents̈á tbojanbemá tonjabo, y chana aíñe entsamana bëtscá ents̈ángbeñe jtsesayana y jtsofs̈ës̈nayana, y ents̈anga montsichamo chana yapa uasayá y vínoye tmoyá entsemna ca y Romocama impuesto ents̈ángbioye atjanayënga y bacna soye amëngbe amigo ca. Pero Bëngbe Bëtsá endbétsinÿanÿnaye cha nÿets osertánana bomná yomnama, chë ndayá cha tojama ora ndayá chents̈ana tojóbocna soyë́ngaca ca” —Jesús tojánayana.
Chë nduauenana ents̈anga
(Lc 10.13-15)
20 Chents̈ana Jesús tojanonts̈é jucácanana chë ents̈anga, ndëmuanÿenga imojoyena chë pueblënguiñe ndayenache ba chabe bëts soyënga tojanma, chënga bacna soyënga amana ndoñe tmontsanajbanama y Bëngbe Bëtsabe benache ndoñe tmontanishachama. Mënts̈á yojtsichamo: 21 “¡Ts̈a lastema, Corazín puebloca ents̈angbiama! ¡Ts̈a lastema, Betsaida puebloca ents̈angbiámnaca! Chë chents̈e sënjama bëts soyënga, Tiro y Sidón bëts pueblënguents̈e matënjochnënguse, chents̈a bacna ents̈anga ya tempo ngménaca matmëntenojuabó chëngbe bacna soyëngama y Bëngbe Bëtsabe benache matmë́ntishache; y chca tmojamama chaotsótats̈ëmbuama uajojësha ents̈ayangaca matmëntopormanga y chëngbe bests̈as̈iñe jatinÿá matmënjenotbótoto. 22 Pero ndegombre cbë́yana, nts̈amo ents̈anga tmojamama, ts̈abá o ndoñe ts̈abá bétsemnama jayanama chaojobuache ora, ts̈ëngaftanga más bëts castigo s̈mochántsebomna, chë Tiro y Sidonoca bacna ents̈angbe castiguama. 23 Y ts̈ëngaftanga, Capernaumoca ents̈anga, ¿s̈mojtsejuabná celóntscoca atsebánanënga s̈mochtsemna ca? ¡Chë uabouana infiernoye cmochantsë́setjango! Chë muents̈e sënjama bëts soyënga Sodomoca matënjochnënguse, choca ents̈anga ya tempo ngménaca chëngbe bacna soyëngama matmëntenojuabó y Bëngbe Bëtsabe benache matmë́ntishache, y chë bëts pueblo cabá cachcá mëntscuana mantsomñe. 24 Pero ndegombre cbë́yana, quem luare jopochócama te, Bëngbe Bëtsá puerte jabuache cmochantsacastígaye, y chë Sodoma luaroca ents̈ángbioye ndoñe nÿets̈á jabuache quemochatacastígaye ca” —Jesús tojánayana.
“Ats̈bioye mabënga y s̈mochjóchna”
(Lc 10.21-22)
25 Chë tempo, Jesús tojánayana: “Ats̈e cbatschuá, Taita, celoca y quem luarents̈a Utabná. Aca, chë nÿe bats̈á tats̈ëmbënga tcojanÿanÿé, chë ts̈a tats̈ëmbënga y osertánëngbiama tcojaiytëme soyënga. 26 Aíñe, chama cbontsadorana, Taita, chca chaotsemnama tcojábos̈enayeca.
27 “Ats̈be Taitá lempe chca s̈onjats̈tá. Chë Uaquiñábioye ndocná corente quebnatábuatma; nÿe chë Taitá aíñe. Y chë Taitábioye ndocná corente quebnatábuatma; nÿe chë Uaquiñá aíñe, y ndábioye chë Uaquiñá tojtsebos̈e nda chë Taitá yomnama jinÿanÿiyama, chánaca chë Taitábioye bochantsábuatma.
28 “Ats̈bioye mabënga nÿetsca ts̈ëngaftanga uamënts̈nayënga y bëtscá trabajo uangménënga, y ats̈e chanjama ts̈ëngaftanga chas̈mochnama. 29 Nts̈amo canÿe ents̈á, uacná yuguës̈iñe juabatsëcana juanatsama, cachcá, ts̈ëngaftanga ats̈e s̈mochjaleséncia jobnatsayama y jabuátambama. Ats̈bents̈ana s̈mochjuatsjinÿe: ats̈e uantado mëná sëndmëna y ndoñe quetsatamana yapa uamaná jatenobiamnayana. Y chca, ts̈abá jóchnama s̈mochantsobena y ainaniñe más añemo s̈mochántsebomna. 30 Mo canÿe uacnacá, ndoñe tishuta yuguës̈eca o ndoñe uauta uasmanë́shaca, paselo jama jobenayana, cachcá ts̈ëngaftanga s̈mochántsemna ats̈e cbojtsabnatsana y cbojtsabuátambase; y chca, ts̈ëngaftanga más oyejuayënga s̈mochántsemna y más paselo nÿetsca soyënga jamama echántsemna ca” —Jesús tojánayana.