35
Yakub as Betel piogha (35:1-8)
Wamogpa Allahri Yakubag yubu lelamogti, “Ando Esau sembe logti palumba, Na Nani Allah an whingag lag tahinge nenekori lelamna. Lag tahiag aneko as Betel pimendi, wapmendi, Na sembe mhong towalengenag sobanululam,” aro ambarog. 2-3 Ambarogpa Yakub nenekori elkelabo elmabo nimi elap wamekne taneko ambarelamsiogti, “Na wana ikin uro wamsiba, Allahri yepneogti, tala palamsiag babe yeplamneogne sembe mhong towalengenag sobanundi, as ene lilobiagha Betel pukap. Ane sembe mema as yogneag piamlomne lipsimundi, sabol keptangto aleptalulom. Aleptamundi, ag wendogne poro alulom!” aro ambatsiog. Ambatsiogpa mema tanekoap, aoag tolongoroba tanekoap Yakubag tarekpa, Yakubti as Sikhem peramag kal nubunge wamogne neneko tamag sikog. Sikogti Yakub elmaboap lanalamekpa, Allahri nimi as kanero wamekne nimi taneko log nembhaiogpa, “Yakub elmaboap opsukap,” aro sarenelebahinep kom uaog. Pinep kom wamogpa, Yakub elmaboap as Betel samenag as si Lus engerobag Kanaan so'oag ane piek. Piekti Yakub nenekori Allahag mhong towalengenag sobaogti, wanag agha seneraglamogti, “Na naro sembe logti palamsiba, Allah lag taogti, El wamlaag ane,” aro si El Betel* engkaog. Engkaogti tane wamekag anekoa Ribka nong ologhag agha piamog pahabog wamog kel Debora neneko tebaogpa, as Betel aneko mombolag sip kal nubunge wamogha mombolag sip sikog. Kal nubunge wamogpa, sikogag wamog kal eneko si “Engena kal” engkaog.
As Betela Allahri Yakub kibogha (35:9-15)
Yakub neneko samenag Aram mog so'o laplobiagha yalamogha as Betel yaogpa, nen Allah el whingag lag taogti, kiplamogti, 10 “An si wene Yakub wamlamne Yakub alangkukang kom, wene Israel alangkukang,” aro engkaog. 11 Engkaogti, nen lelamogti, “Na Allah Imap So'oap Saelbamnange yubu lelamna. Andi mangarobari mangkahyikne maikno taikti, as nubunge yubu a'ero-a'ero leropne wamukang. Sin wamikne taneko anabiag agha nimi nubunge raja seklamukang. 12 'So'o anisag Abrahamap ani Ishakap tatsinun,' sehinge neneko an anmabori ngai taukangba, tatsinun,” aro ambarogti, 13 Yakub liloa piog. 14 Piogpa Yakub ponekori, “Allahri nanag yubu leplaag ane,” aro kekneba kirik nhon so'oag mebirogti, kirik anekoag anggur magap kal saitun wangka lolterobaap ikog. 15 Ikogti si Betel ya'ag engkaog.
Rahel tebaogha (35:16-22a)
16 Wameka Yakub elmaboap as Betel laplobiagha Efrata peramag palamekpa, Rahel neneko me mangal dona peram taogti, monag ta'ap alamogpa, 17 in tolamog abeneko el yeplamog kel enekori ambarelamogti, “Nen nengabo me nhon mangaro alulam. Ikin uro wamseng kom,” seog. 18 Seogpa Rahel neneko tebanep hain kom tanogpa, me aneko si Ben-Oni engkaog, aghana iliri Benyamin engkaog.
19 Rahel neneko tebaogpa, Efrata ina pirobag inaag sikog. Samenag as Efrata engeropne neneko wene Betlehem alamang. 20 Sikoghag aneko Yakob ponekori kekneba kirik nhon mebirogne neneko wene babe wamla. 21 Undo unuaogti, Yakub neneko ae wenge solingkirobag si Eder neneko phibom agha piogti, ae kalun ae soro wamog. 22 Wamogti Ruben nenekori iliri elkel nenero aogne Bilha nenekoap mabogne sembe Yakubti ka'ebaogti, wamog.
Yakub elmabo sembe lebogha (35:22b-26)
Yakub nenekori elmabo nengabo mabo aobare mangkahaiog. 23 Elkel Lea nenekori elme samenagne Ruben mangaro aogti, Simeonap, Lewiap, Yehudaap, Isakharap, Zebulonap, mangkahaiog. 24 Elkel Rahel nenekori Yusubap Benyaminap mangkahaiog. 25 Rahel arukna Bilha nenekori Danap Naptaliap mangkahaiog. 26 Lea arukna Zilpa nenekori Gadap Asyerap mangkahaiog. Me taneko nina Aram so'oag agha mangkahiek.
Ishak tebaogha (35:27-29)
27 Wamekti Yakub neneko ili Ishakag Hebron peramag as Mamre piog. Samenag as eneko Abrahamap Ishakap nimi sekelanan nang saog uro wamdek. 28-29 Ishak mangkaekne heng kun taibuka taubuka ulamogha teng no'opbare eptopne sa'o tarabare (180) taogpa, sabal taogti, wana aingniro wamogti, hain kom taogpa, ilisag yaboag yame samen piog. Tebaogpa, elmabo Esauap Yakubapti so'o siktek.
* 35:7 Yahudi yubuag si “El Betel” engeropne ane, nun yubuag “Allah Betel ane wamlange,” arop. 35:18 Si Ben-Oni nun yubuag “Seklero mangkan,” aro engkaog. 35:18 Si Benyamin engkaogne nun yubuag, “Nari sae sirik sip me,” aro engkaog.