11
Yuxan, beybalne wej jin beybal, jaxca chi wute pax jin beybalnen sbeybal naj Cristo.
Ja' Tzet Chi Yute Sbeybal Eb Ix Ix Bey Culto
Jex wuẍtaj, jex wanab, chin tzala je yetoj yutol na'an jin c'al je yu tobal k'inal, c'al yu lalan je beybalnen wan cuybanile walnaj can e ex. Pero chi woche che yotajne el oj, tol ja' Cristo ey oc Yaawil oj jun jun winaj, jaxca tol sjolom ye oc oj. Ja' naj yichamil ix ix, ja' naj ey oc yaawil oj ix, jaxca ye oc Dios Yaawil oj Cristo. Yal c'al mac winajil ey a yenel sjolom yet chi txali ma yet chi yalon el sk'ane Dios, ja' c'al oc chi yi'tej q'uixwanil yiban sjolom, ja' ton Cristo.* Ja'c'ala' pax eb ix ix tol c'am nioj yenel ey a yin sjolom yet chi txali ma yet chi yalon el sk'ane Dios, chi yi'tej q'uixwanil yiban sjolom. Jaxca tol tzujbil el sjolom eb tu'. Ta ey eb c'am chi yal sc'ul chi ya a junoj yenel yin sjolom, tzuj ojab el sjolom eb tu' xin. Ta chi q'uixwi tzujon el sjolom eb, ya ojab oc junoj yenel eb yin sjolom. Ja' jaon winaj jon ti', man smoo oj chi ka junoj tzet yetal yin cu jolom, yutol jaxca tol yechel Dios kei, x'oxomal oj el swatx'ilal Dios kei. Jal eb ix ix, x'oxomal oj swatx'ilal winaj ye eb ix. Yutol ja' yet jix wa'nele babel winaj yu Dios, man yin oj ix ix elnaj tej naj winaj tu'. Ja' ix ix tu', ja' yin naj winaj tu' elnaj tej ix. Ja' ix ix tu', wa'nebil ix yu yoc yetbi oj naj winaj. Man yu oj swatx'il oj ix, yuxan jix wa'xi naj winaj tu'. 10 Yuxan, smoo yaon a yenel sjolom eb ix, yu x'oxon el eb ix tol ey oc eb yalan yaawil yichamil. Smoo jaxca tu' chi yute sba eb ix, yutol t'anan oc eb ángel kin. 11 Pero jaon mac jon tol junxane ke yin naj Kaawil chi yoche naj tol ey ojab yel oc apnoj eb ix yul cu sat jaon winaj jon ti'. Catu' chi yochen pax tol ey ojab kel oc apnoj yul sat eb ix pax oj. 12 Yel toni, ja' yin naj babel winaj tu' elnaj tej ix babel ix. Pero ja' tinani', ja' yin eb ix ix chi cu pitzc'u el oj. Pero masanil chi tit bey Dios. 13 Na' wej tej sic'lebil, ¿smoo mi chi txali junoj ix tet Dios, ta c'am tzet ey a yin sjolom? 14 Yotaj ánima masanil tol q'uixwiltaj ta jojan xil cu jolom jaxca xil sjolom eb ix. 15 Sak'al yili eb ix ix, yutol jojan stel xil sjolom eb ix. Ja' xil sjolom eb ix tu' ey oc yenel oj. 16 Ta ey jex chi tit je jowal yu wan cuybanile ti', sowalil chi na'cha el je yu, tol jaonti', c'am chi kun junoj xa tx'oj beybale. Ja'c'ala' pax eb creyente bey jun jun yiglesia Dios, c'am pax chi yun junoj xa tx'oj beybale eb.
Eb Man Watx' Oj Chi Yute Sba Yet Chi Oc Santa Cena
17 Ey wan xa tzet oj waltoj e ex. Pero ma to ske' jex walon watx'il, yutol ey jex, ey to c'al je penail. Yutol ja' yet che yamba je ba titu', c'am nioj swatx'ilal che cha', tu' c'al chex etex can el yu. 18 Yuxan, ja' jun ti' oj baboj waltoj e ex. Chi wabe, tol ab ja' yet che yamba je ba yin je culto, ey ab jex che yoche che po' el je ba. Ja' chi wute jin na'oni, tejan yel wan chi wab tu'. 19 Tejan sowalil oj jex po'cha c'al ta' a, yet watx' chi txeclo el oj, mac caw yel creyente je xol tu'. 20 Yuxan, ja' yet che yamba je ba yet chex lowi, manaj cena naj Kaawil jun che lo' tu'. 21 Yutol ja' yet chi oc yorail cena tu', comon xa c'al che lo' je yet jun jun jex yin eymanil. Yuxan, ey jex c'am xa che yi' je yet, chi tit je wail. Ey jex xin, chex uc'wi xa c'al vino, catu' che camtzen el je ba. 22 ¿Tumi c'am je na bey watx' chex low jun jun jex? Ja' yet che yunen jaxca tu', ja' eb je yet creyenteal che yintajne el oj, pero yiglesia Dios ye eb je yetoj. Ja' eb che yute jaxca tu', c'am tzet chi slo' eb je yetoj. Yuxan, q'uixwiltaj chi el oc eb je yu. ¿Tumi chi ske' jex walon watx'il yu jun je beybal tu' che na'? Caw c'am chi ske' bian.
Scena Naj Kaawil
(Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:12-20)
23 Ja' jun cuybanil yu tzet chi yun ẍa'le cena walnaj can e ex, ja' ton naj Kaawil jix ak'on can e in an. Ja' ton jun tu' oj waltoj e ex ti'. Ja' yet jun ak'bal yet jix ale oc naj Kaawil Jesús yul sk'ab eb t'inan ta' yak'on cam oj, ja' yet c'am to chi mi'chai, jix yi'on a jun ixim pan naj. 24 Ja' yet jix lawi yalon yu diosalil, jix ẍi'on ey ixim pan tu', catu' jix yalon tet eb scuywom jaxca ti': Lo' wej. Ja' jun ti', ja' ton jin mimanil oj ak'le je yu. “Lo' wej ixim xin, yu jin je na'ontej,” ẍi naj. 25 Ja' yet jix lawi slow eb tu', catu' ja'c'ala' quey tu' jix yute yi'on pax a jun vaso tu'. Jix yalon pax tet eb jaxca ti': “Ja' tzet ey ey yul jun vaso ti' ja' ton jun ac' strato Dios. Yu jin chiq'uil tol oj el yet chin cam an, yuxan oj yun jun trato ti'. Ja' yet che yuq'uen jun ti' jun jun el, un wej yu chin je na'tej,” ẍi Jesús tet eb scuywom. 26 Yutol jun jun el chi cu lo' jun pan ti', c'al kuq'uen tzet ey ey yul jun vaso ti', ja' scamichal naj Kaawil chi cu tx'ox el oj. Kun wej c'al jun ti' xin, masanta' c'al chi jul naj Kaawil tu'.
Ja' Tzet Sowalil Chi Kun Yet C'am To Chi Cu Lo' Cena
27 Yutol, ta ey mac man watx' oj chi yute slo'on jun span naj Kaawil ti', c'al yuq'uen tzet ey ey yul jun svaso naj ti', chi oc spenail yin smimanil naj Kaawil tu', c'al yin ẍiq'uil naj. 28 Yuxan, ja' yet c'am to chi cu lo' ixim pan tu', c'al yet c'am to chi kuq'uen tzet ey ey yul jun vaso tu', sowalil chi cu na' oc kin jun jun jon yul ket. 29 Yutol ja' yet chi cu lo'oni, c'al kuq'uen jun ti', ta c'am chi cam cu na'on smimanil naj Kaawil, chi ki'tej sya'ilal kiban. 30 Yu wan ti', yuxan ec'al eb ya' ey je xol, c'al mac tz'ontaj. Catu' ey mac camnaj xa. 31 Pero ta' chi cu na' oc kin jun jun jon yin sjichanil, man oj sna' oc naj Kaawil kin. 32 Ja' yet chi sna' oc naj Kaawil tu' kin, chi yaoc cu tz'umal naj, yet watx' man oj cu toj can bey jun miman sya'ilal yetoj eb yet yul yiban k'inal ti'. 33 Yuxan, jex wuẍtaj, jex wanab, ja' yet che yamba je ba je lo'on cena tu', che yechbanele je ba, yet watx' junne c'al ch'un je lo'on je masanil. 34 Ta ey jex ey je wail, lowan nej bey je na, yet watx' c'am chi jul sya'ilal je yiban yu Dios yu c'al tzet che yute je ba bey je yambabail tu'. Jal wan xa tzet tol man watx' oj bey je xol xin, oj jin wa'ne oc yet oj jex toj wiloni.
* 11:4 Ja' yul stiempoal yet jix tz'ibele An Nuevo Testamento beybalnebil yu eb ix ix watx' sbeybal, tol chi oc nioj yenel sjolom. K'inaloj ta c'am chi oc jun yenel tu', pena chi al-le yin sk'ane Dios yu eb ix. 11:25 Ja' yet chi x'ox eb, tol yel oj yun jun trato, chi yi' el ẍiq'uil no' nok' eb. Éxodo 24:8.