13
Ja' Cam C'ulal
K'inaloj ta jelan jon chi cu k'anab yin sti' masanil eb ánima, c'al yin sti' eb ángel. Pero ta c'am pax cu cam c'ulal, laan jon c'al mi jaxca junoj wab tu' c'al chi tinxi. Ma xin, jaxca junoj ch'en patxquiẍtaj yetbi son jaxca plato, quey jon mi tu'. Cax c'al ak'bil kopiso kalon el yin ey oj to. Cax c'al caw chi na'cha el ku masanil tzet c'am to mac otajneni. Cax c'al kotaj masanil tzet ey yul yiban k'inal ti'. Cax c'al caw chi kaoc cu c'ul yin Dios sic'lebil, catu' chi ske' ki'on el junoj wonan bey slugar, pero ta c'am pax cu cam c'ulal, caw c'am nioj kopiso. Cax c'al chi cu sa' masanil tzet ey ey jon tet eb meba'. Cax c'al chi ak'le tz'a' cu mimanil ti' xol k'ak', pero ta c'am cu cam c'ulal, na'ba c'al chi ketne cu c'ul, c'am nioj spaj oj cu cha'. Oj waltoj tzet chi kute cu beybal, ta yel ey cu cam c'ulal. Caw ey c'al cu miman c'ulal yin eb ket animail, catu' chi cu tx'oxon pax cu watx' c'ulal tet eb. Man comon oj chi chichon oc cu c'ul yin junoj mac ec'al tzet ey. C'am chi kec'banne cu ba, catu' chi ki'on a can cu ba. Ta caw yel ey cu cam c'ulal, c'am chi ki' el sq'uixwil junoj mac txequel. Chi koche tol man asanne oj jon ey kalon ket. Man ojab c'uun oj stit cu jowal. C'am chi cu na' kaon ec' spaj tet junoj mac txequel. C'am chi cu tzala yu junoj tzet man watx' oj chi el yunen junoj mac txequel. Asan wan tzet yetal caw yel watx' chi cu tzala yetoj. Ta yel ey cu cam c'ulal, oj kak' c'al techa masanil tzet yetal. Chi kaoc yin cu c'ul tol watx' c'al tzet chi el yunen eb ket animail. Chi kaoc eb yip oj cu c'ul. Yal c'al junoj tzet yetal chi jul kiban tec'an c'al chi kute cu ba tet. Ja' jun cam c'ulal ti', c'am bak'in oj lawoj. Ey jun tiempoal oj jul oj, yet man xa sowalil oj tol ey to mac oj yak' yopiso Dios yalon el yin ey oj to. Ja' yet jun tiempoal tu', man xa sowalil oj tol ey to mac oj k'anab yin tx'oj ti'eal. Yetoj pax oj, c'am xa yopiso cu jelanil tu'. Yutol man tz'ajan oj cu jelanil tinani', yetoj pax oj, man tz'ajan oj chi kute kalon el yin ey oj to tinani'. 10 Pero xin, ey jun tz'ajan. Ja' yet oj jul jun tu', ja' to yet tu' oj lawoj yopiso masanil wan man tz'ajan oj chi kun ti'. 11 K'inaloj jainti' tinani', ja' yet unin jin to, jaxca c'al sk'anab unin jin k'anabi. Jix jin na' wan tzet chi sna' eb unin, yutol laan jin na'bal yetoj eb. Jal tinani' xin, icham winaj jin xa. Yuxan, jix jin bej can sbeybal unin tu'. Jaxca jin ton yet unin jin to tu', jaxca jon ton tu' cu masanil tinani'. 12 Yutol ja' tinani', c'am caw chi na'cha el yet Dios ku. Jaxca kilon oc cu sat yin junoj ch'en ch'en chi kopopi, k'ejtaninaj yili cu sat. Pero ja' yet jun tiempoal tu', oj na'cha el masanil tzettaj yetal yet Dios ku. Yutol Ja' yet tu' oj kil masanil tzettaj yetal sic'lebil. Ja' tinani', man tz'ajan oj kotaj yet Dios, pero ja' yet jun tiempoal tu', oj kotajne el oj. Jaxca ch'un cu yotajnen el Dios sic'lebil tinani', quey tu' oj yun kotajnen el yet tu'. 13 Ja' tinani', chi kaoc Dios yin cu c'ul, catu' chi kaon pax oc yip oj cu c'ul. Chi cu cam c'ulnen pax eb ket animail. Ja' oxeb chi kun ti', ey c'al yopiso tobal k'inal. Pero ja' cam c'ulal ti' ec'ban yel oc apnoj yintaj caab xa ti' yul sat Dios.