2
Asan Sk'aneal Naj Cristo Jix Ec' Yal El Naj Pablo
Yuxan, jex wuẍtaj, jex wanab, ja' yet jix jin ec' walon el sk'ane Dios je nan je xol tu', man jelan oj jix wute jin ba e ex. Manaj wan mimej k'ane chi yak'balne eb jelan jix jin ec' wal e ex. Ja' yet jix jin ec' e ex tu', jix woche an, tol jaxca junoj mac txequel asan jun ti' yotaj, jaxca tu' jix woche, tol asan sk'aneal Jesucristo jix ec' wal el e ex, tzet utbil tol jix cam yin culus. Ja' yet jix jin ec' e ex tu', c'am wel oc apnoj nioj yul sat junoj ánima, chin bilwi yu xiw c'ulal. Ja' yet chin cuywa je xol tu' manaj yetoj mimej k'ane c'al jelanil jix jex jin cuyu. Ja' naj Yespíritu Dios jix jex cuyon yetoj yipal. Jix wun jaxca tu', yet watx' man yu oj sjelanil ánima, yuxan che yaoc je c'ul yin Dios tinani', pero asan yu yipal Dios.
Ja' naj Santo Espíritu Chi Ak'on Kotajne El Oj Tzet Utbil Ye Oc Dios
Pero, ja' tet eb creyente tec'an xa yei, ey jun jelanil chi kal xol eb. Pero ja' jun jelanil chi kal ti', man sjelanil oj yul yiban k'inal ti'. Man pax sjelanil oj eb yaaw, yutol ja' eb yaaw tu' tuxa oj q'uey el eb. Pero ja' jun jelanil chi kal ti', ja' ton sjelanil Dios. Ja' jun jelanil ti', c'am chi na'cha el tzet utbil ye oc yu eb comon ánima, yutol c'ubabil el tet eb. Ja' Dios na'nen can jaxca tu', yet c'am to chi wa'xi yul yiban k'inal ti', yet watx', oj apnoj cu tzejejial jaxca sejejial tu'. C'am junoj eb yaaw yul yiban k'inal ti' jix otajnen el jun ti'. Yutol k'inaloj ta jix yotajne el eb, ma mi culusnele naj Kaawil yel xa c'al miman yel oc apnoj. Pero jaxca chi yal yul An Juun Tz'ibebil can tu' bey chi yal jaxca ti':
Ey jun tzet yetal jix wa'xi yu Dios, yu yak'on tet eb ey scam c'ulal yin.
C'am junoj mac txequel chi ilon yin jun tzet yetal tu', c'am to mac chi aben pax oj.
C'am to pax junoj mac chi na'balnen el jun tu', ẍi yul An Juun tu'.*
10 Pero jix ak'balnele naj Espíritu yu Dios yin yak'on kotajne el jun tu'. Yutol ja' naj Espíritu tu', chi sey yil masanil tzettaj yetal naj. Masanta' masanil wan set yetal yet Dios c'am chi na'cha el yu eb ánima, pero yotaj naj Espíritu tu'. 11 C'am junoj mac txequel yotaj tzet ye spixan junoj xa mac txequel, yutol asan jun jun ánima yotaj tzet ye oc spixan. Quey ton tu' Dios, asan naj Yespíritu otajnen sna'bal. 12 Ja' jaonti', ja' naj Espíritu titnaj bey Dios, ja' cha'bil ku. Manaj jun sna'bal yul yiban k'inal ti' cha'bil ku. Yuxan, ja' wan tzet yetal chi yak' Dios e on yu swatx' c'ulal, chi na'cha el ku. 13 Ja' wan k'ane chi kal ti', man yu oj cu jelanil, yuxan chi na'cha el ku. Pero ja' naj Espíritu chi ak'on na'cha el ku. Ja' wan cuybanile ti', yet naj Espíritu, yuxan, ja' eb bey ey oc naj Espíritu tu', ja' ton tet eb tu' chi ske' cu cuywai. 14 Ja' eb c'am oc Yespíritu Dios yin, c'am chi yaoc sc'ul eb yin scuybanil naj Espíritu, yutol c'am yel oc apnoj yul sat eb. C'am chi ske' comon chi na'cha el wan cuybanil tu' yu eb, yutol asan naj Yespíritu Dios chi ak'on na'cha el oj. 15 Pero ja' mac ey oc naj Yespíritu Dios yin, chi na'cha el sic'on el masanil tzet yetal, ta watx' yul sat Dios ma c'amaj. Pero c'am mac chi ske' sna'on oc yin eb sattaj Dios. 16 Jaxca chi yal yul An Juun Tz'ibebil can oj: “¿Mac junoj chi ske' yotajnen el oj tzet chi sna' naj Kaawil? ¿Mac junoj mac txequel chi ske' yak'on sna'bal naj?” ẍi yul An Juun tu'.* Pero jaonti', ja' naj Santo Espíritu chi ak'on cu na'balnen el sna'bal Cristo.
* 2:9 Isaías 64:4 * 2:16 Isaías 40:13