JA' AN YET SCAAB SCARTA NAJ PABLO TET EB CREYENTE A CORINTO
1
Chi Yatoj Scarta Naj Pablo Tet Eb Creyente Bey Conob Corinto
Ja' tinani' xin, jain Pablo jin ti' an, ẍejab jin naj Jesucristo, yutol jaxca tu' jix el yin sc'ul Dios. Ey ec' naj Timoteo wetoj an, catu' chin tz'ibentoj jun jin carta ti' e ex, jaex yiglesia xa Dios bey Corinto. Chin tz'ibe pax toj e ex je masanil jex yet xa Dios bey yul yet Acaya. Chi yoche jin c'ul tol chi x'ox swatx' c'ulal cu Mam Dios c'al naj Kaawil Jesucristo e ex, catu' tol ey watx' c'ulal snan je xol titu'.
Wan Sya'tajil Jix Ec' El Yiban Naj Pablo
Kal wej watx' k'ane tet Dios, Smam naj Kaawil Jesucristo. Cu Mam pax oj. Caw chi ok' sc'ul kin. Ja' ton Dios, chi cu smiman c'ulne. Ja' yet chi jul sya'ilal kiban, ja' chi ak'on smimanil cu c'ul, yet watx' chi ske' kak'on smimanil sc'ul eb chi jul sya'ilal yiban. Ja' yetoj smimanil sc'ul Dios tu', quey ojab tu' chi kute kak'on smimanil sc'ul eb. Ja' tinani', caw chi kab sya'il yetoj Cristo. Pero ja' c'al oc chi ak'on pax smimanil cu c'ul. Jaxca chi kute kaben sya'il tu', quey tu' chi yun yak'le pax smimanil cu c'ul. Yu jun tu', yuxan ja' yet chi kaben sya'il, chi kab sya'il yet watx' chi ske' jex cu miman c'ulneni, catu' ey je colbanil. Yetoj pax oj, ja' yet chi yak'on smimanil cu c'ul Dios tu', chi yak'on pax smimanil cu c'ul tu', yet watx' kotaj tzet oj jex kute cu miman c'ulneni catu' ey je colbanil. Yu jun tu' che tec'ba je ba je yak'on techa tzet oj jul je yiban jaxca tzet chi jul kiban. Chi c'al kaoc Dios yip oj cu c'ul yet chi kiloni, tol jaex jun che yab sya'il ketoj. Kotaj, tol jaxca chi yun je yaben sya'il ti', quey tu' oj yun je miman c'ulnele yu Dios ketoj. Jex wuẍtaj, jex wanab, chi koche che yotajne el oj, jantaj sya'ilal ec' kilnaj bey yul yet Asia. Yutol yel xa c'al miman sya'ilal ec' kilnaj titu', ian ma techa ku. Ja' cu na'oni, tol man xa oj cu colcha el yul sk'ab. Ja' cu na'oni, tol oj cu cam xa c'al titu'. Jix ec' el wan tu' kiban, yet watx' asan Dios chi kaoc yip oj cu c'ul, yutol ja' chi ak'on pitzc'u a eb camnaj. Jal jon xin, c'am chi kaoc yip oj cu c'ul, tol chi ske' cu colon cu ba yul ket. 10 Nianxane man camnaj oj jon yu mimej sya'ilal tu', pero ja' Dios jix cu colon el oj. Lalan c'al cu col-le el yu tinani'. Ey oc naj yip oj cu c'ul sic'lebil, tol oj cu scol c'al tet wan sya'ilal tu'. 11 Ta chex colwa yin txa ketoj, catu' ec'al jex oj jex txaloj ku, ja'c'ala' ec'al mac oj yal yu diosalil tet Dios yu swatx' c'ulal oj yak' e on, ch'al tu'.
Ey Yu Yuxan Ma Toj Pablo Bey Corinto
12 Caw chi cu tzalai, yutol yotaj cu c'ul, tol jichan c'al chi kute cu beybal jon tet masanil ánima, c'al yel xa c'al jix kun e ex. C'am tzet pena yin cu beybal, catu' watx' c'al jix yun kaon oc cu c'ul yin, yutol jix yak' yipal Dios e on yu swatx' c'ulal. Man yu oj cu jelanil, yuxan watx' cu beybal tu', c'amaj. 13 Ja' yet chi cu tz'ibentoj cu carta e ex, asan wan tzet chi ske' je yilon a oj, catu' chi ske' sna'cha el je yu, asan chi cu tz'ibetoj e ex. Yel c'ulal ojab chi na'cha el je yu sic'lebil xin. 14 Chi waoc yip oj jin c'ul, tol oj na'cha el je yu sic'lebil, tzet utbil tol ja' yet oj jul naj Kaawil Jesús, oj jex tzala a ku, catu' chi cu tzala pax a je yu. 15 Ey oc jun ti' yip oj jin c'ul, yu jun tu' jix jin na'balne el jex ec' wilon yin sbabelal, yet watx' cael chin ec' eyman e ex, catu' che cha' can swatx' c'ulalil Dios. 16 Jix jin na'balne el jex ec' wiloni, catu' chin jul bey Macedonia ti', Jaxa yet chin meltzo pax toj titi', catu' chex ec' wilon pax junel xa jin na'oni. Ta jaxca tu', oj ske' je colwa e in yin jin viaje yet oj jin toj bey Judea. 17 Ja' yet jix jin na'balnen el jaxca ti', ¿comon c'al mi jix jin na', je na'oni? ¿Chim je na', tol tu' c'al chin na' wan ti' jaxca chi yun sna'balnen el eb comon ánima junoj tzet yetal? ¿Chim je na' tol “ye” jin chi junoj txolan, “c'amaj” jin chi pax yet junoj xa txolan? 18 Yotaj Dios, tol c'am junel oj chi kal e ex jaxca ti': “Ye” cu chinai, pero tejan chi yal yel oc apnoj, “c'amaj”. C'am junel oj chi kala. 19 Ja' Cristo Jesús, Sc'aal Dios, ja' ec' kalnaj sk'aneal je nan je xol. Ec' yalnaj pax Silvano yetoj Timoteo. Ja' Cristo tu', c'am junel oj jix yal jaxca ti': “Ye” ẍi junoj txolan, jal junoj xa txolan xin, chi q'uexon sti' catu' chi yaloni, “c'amaj xa” pax oj. Yutol asan tzet yetal yel, jix el yaloni. 20 Ja' chi ak'on yun masanil tzet chi yal Dios oj yun e on. Yu jun tu', yuxan ja' yet chi kalon cu watx' k'ane tet Dios, “yel toni” cu chi, yutol kotaj, tol oj yun yu Cristo Jesús. 21 Ja' Dios chi ak'on stec'anil je na'bal ketoj, yutol ey jon oc yul sk'ab Cristo. Ja' Dios tu', jix cu i'on oc yetoj. 22 Ja' naj jix aon oc cu selloal, ja' ton naj Yespíritu jix caba oc yin cu pixan jun jun jon. Ja' naj Yespíritu tu' chi tx'oxon el e on, tol yel oj cu cha' masanil wan tzet jix yak' sti' yak'on e on. 23 Chi woche tol c'am chex wak' cus oj, yuxan, c'am to chin to bey Corinto tu'. Caw yel chi wal an, jin testigo Dios, yutol yotaj Dios sic'lebil tzet ey yin jin pixan. Ta man yel oj chi wal an, cam oj jin ojabi. 24 C'am chi koche tol jaon xa c'al chex kak' mandar, catu' chi kalon tzet che yute je yaon oc je c'ul yin Dios. Yutol tec'an jex xa yin je creyenteal. Pero chi koche tol chex cu col cu jejon je na', yet watx' chi c'al a can je tzala c'ulal.