4
Ja' Yu Naj Santo Espíritu Yuxan Junxane Chi Yun Can Cu Na'bal
Jainti', preso we an, yutol chi wak' servil naj Kaawil. Chin tewitoj e ex, tol caw watx' ojab c'al che yute je beybal. Smoo watx' che yute je ba, yutol awtebil jex yu Dios yu je yoc yetoj. Yeynajil ojab che yute je ba, catu' suc che yute je ba. Ak' wej techa eb pena chi yute sba e ex. Miman che yute je c'ul jun jun jex. Kun wej masanil wan tu' yin cam c'ulalil. Junxane jix kun can el yu naj Santo Espíritu. Yuxan ak' wej je yip yet watx' ey ojab watx' c'ulal snan je xol je masanil. Ta jaxca tu', junxane je ye tobal k'inal. Yutol jaonti', jaxca tol junne animail kei. Junne naj Espíritu ey oc kin. Junne tzet chi kaoc yip oj cu c'ul, ja' ton jun bey awtebil jon oc oj. Junne naj Kaawil. Junne mac yin chi kaoc cu c'ul. Junne mac yin ak'bil jon bautizar. Yetoj pax oj, junne Dios, naj cu Mam cu masanil. Ja' naj chi cu ak'on mandar cu masanil. Ja' naj chi cu k'anbalne jun jun jon. Ja' naj ey oc kin cu masanil. Pero tx'oj tx'oj kopiso chi ak'lei, ja'ta'c'ala' tzet chi yak' Cristo e on jun jun jon. Yuxan, ja' yalon sk'aneal Cristo tz'ib ye can yul An Juun, bey chi yal jaxca ti':
Jix atoj, yuxan ja' eb jaxca preso yei, jix yi' atoj eb yetoj.
Yetoj pax oj, jix yak' sa'beal tet eb ánima, ẍi yul An Juun tu'.*
Chi waltoj e ex, tzet chi yal yel oc apnoj jun chi yal An Juun tu' tol jix atoj. Chi yal jaxca tu', yutol ja' yet c'am to chi pax a oj, jix jul ec' yul yiban k'inal ti'. 10 Ja' jun julnaj eytej ti', ja' ton jun tu' jix pax a satcan, yet watx' tz'ajan ey ec' yin masanil tzettaj yetal. 11 Ja' wan sa'beal chi yala, ja' ton wan opiso chi yak' e on jun jun jon. Ey jon ẍejab kei. Ey jon chi ske' kalon el sk'ane. Ey jon chi kal el sk'aneal yet colbanile. Ey jon chi kil eb ket creyenteal, catu' chi cu cuyon pax eb. 12 Jaxca ti' jix yute yak'on wan opiso ti' yet chi cu cuyle jaon yet jon xa Dios ti', yin kak'on servil naj, c'al yin kak'len stec'anil cu na'bal jun jun jon, yutol jaonti', jaxca tol smimanil Cristo kei. 13 Chi yak' ch'ib wan opiso ti' e on, yet watx' jun laan ẍ'ib kaon oc cu c'ul yin, catu' oj c'al kotajnen el naj Sc'aal Dios. Ta jaxca tu', oj c'al yi' yip cu na'bal. Laan xa oj yun cu na'bal jaxca Cristo, yutol c'am nioj man tz'ajan oj. 14 Yutol chi yoche man xa ojab laan oj jon jaxca eb unin c'uun somcha el sna'bal. Ja' tinani', ey mac laan jaxca junoj te' barco tu' c'al chi tz'eytz'on ec' yu ka'e', ma junoj te' te' tu' c'al chi bilwi yu ka'e', yutol chi somcha el sna'bal eb yu wanoj xa tx'oj cuybanile chi al-le tet eb. Chi i'le eytej sat eb yu wan eb jelan yin lek'ti'al. Ja' eb tu', chi yoche eb chi cu yi'toj yin junoj xa comon beybale. 15 Pero jaonti', sowalil asan tzet yetal yel chi kala, pero yin cam c'ulal chi kala. Sowalil chi c'al ki' kip, yet watx' laan chi kun can el jaxca Cristo. Yutol jaxca cu jolom, quey tu' ye oc oj. 16 Jaon xa xin, jaxca tol smimanil Cristo kei. Jaxca cu mimanil ti', mitx'womba c'al ye x'anil, caw watx' ye jun jun tzet ey oc yin cu mimanil. Jaxca tu' ke yu Cristo, yutol ja' chi ak'on kip cu masanil. Lalan cu mulna jun jun jon, yet watx' chi c'al yi' yip cu na'bal, catu' chi c'al jul cu cam c'ulal.
Ac' Beybale Yin Cristo
17 Ja' wan oj waltoj e ex ti', ẍejbanil naj Kaawil. Man xa ojab laan oj che yute je beybal jaxca eb man to otajnen oj Dios, yutol ja' sbeybal eb tu', caw c'am nioj yopiso, na'ba c'al chi yetne sba eb. 18 Caw k'ej k'inal ey sna'bal eb. Man oj ak'le nioj sk'inal eb tol ey c'al yin tobal k'inal yu Dios, yutol c'am nioj chi na'cha el yu eb yu scawil sna'bal eb. 19 C'am nioj chi q'uixwi eb. Tol chi c'al yatoj sba eb xol amulal. Chi c'al sey ec' eb jantaj tzet man watx' oj. 20 Pero jaexti', man jaxca oj tu' jix yun je cuywi yin yet Cristo. 21 Yutol ja' jun k'ane jix je yabe, jix je cuy yin Cristo. Ja' jun k'ane yel jix al-le e ex, yutol asan Jesús caw yel. 22 Sowalil che bej can je icham beybal junelne, ja' ton wan che k'anbalne yet yalantoj. Yutol ja' je icham beybal tu', tu' c'al chi etex el yu wan tzet che yoche oc oj. 23 Yuxan, sowalil chi swa'ne oc Dios je na'bal, c'al je pixan. 24 Sowalil che cha' q'uexcha je na'bal, che cha'on junoj xa ac' na'bale chi swa'ne Dios jaxca yet. Ta jaxca tu', tutun caw yel, watx' tzet oj je beybalne, catu' watx' c'al oj je yute je ba. 25 Yu jun tu', yuxan manchej xa je yak' lek'ti'al. Asanne ojab tzet yetal yel che yala, yutol jaxca tol junne animail ke cu masanil. 26 “Ta ey bey chi tit je jowal, manchej je yun junoj tzet yetal c'am swatx'il yu je jowal tu'.”* Tol oj wal man xa ey oj oc jowal tu' yin je c'ul, catu' chi ey can c'u. 27 Manchej je yak' yochwan naj diablo tu', tol chi q'uexcha je jowal tu' yin spenail. 28 Ta ey jex chex elk'anwi, manchej xa jex elk'anwi tinani'. Yel watx' chex mulna yetoj je k'ab yin junoj mulnail watx', yet watx' jaex xa oj ske' je colwa tet wanoj xa mac c'am tzet ey. 29 Manchej je yal wan comon pena k'ane. Asan ojab k'ane watx' che yala, yet watx' chi wa'xi oc sna'bal eb chi abeni, catu' chi c'al yi' yip eb je yu. 30 Manchej je tx'em cus naj Santo Espíritu ey oc je yin jun jun jex. Yutol ja' naj jix ale oc yin cu pixan jun jun jon, jaxca chi yun yale oc yechel junoj tzet yetal. Yu naj, yuxan kotaj tol yet jon xa Dios, masanta' c'al oj jul sc'ual yet oj cu cha' cu colbanil. 31 Bej wej can masanil chichon c'ulal, c'al pena c'ulal, c'al na' a k'ane. Man ojab comon oj chi tit je jowal. Yetoj pax oj, man ojab comon oj chi a je yaw je tzuwai. Bej wej can je yunen masanil tzet man watx' oj. 32 Watx' che yute je na'bal e ex jun jun jex. Ok' ojab je c'ul je yin jun jun jex. Yetoj pax oj, ak' wej miman c'ulal je yin jun jun jex, jaxca jix cu yute yak'on miman c'ulal Dios yin Cristo.
* 4:8 Salmos 68:18 * 4:26 Salmos 4:4