JA' AN SCARTA NAJ PABLO TET EB CREYENTE A GALACIA
1
Yichbanil Scarta Naj Pablo
Ja' tinani' xin, jain Pablo jin ti' an, ẍejab jin naj Jesucristo. Man ẍejab oj ánima jin an. Yetoj pax oj man ánima oj jix ak'on wopiso ti'. Pero ja' caw Jesucristo jix ak'oni, yetoj cu Mam Dios. Ja' jix pitzc'unen a Jesucristo xol eb camnaj. Jainti', yetoj masanil eb kuẍtaj ey ec' wetoj titi', chi cu tz'ibetoj jun carta ti' tet jun jun iglesia yul yet Galacia. Chi woche chi yak' swatx' c'ulal cu Mam Dios c'al naj Kaawil Jesucristo e ex, catu' ey ojab watx' c'ulal snan je xol titu'. Ja' Jesucristo jul yak'naj cam sba, yu c'al yi'on can el cu penail. Jaxca ton ti' jix yun cu scolon el yul sk'ab tzet man watx' oj yul yiban k'inal ti', yutol jaxca ti' jix yun yel yin sc'ul cu Diosal, ja' cu Mam pax oj. Yuxan, kal wej watx' k'ane tet Dios yin tobal k'inal. Amén.
C'am Junoj Xa Sk'aneal Yet Colbanile
Ja' Dios jix cu awten yu swatx' c'ulal Cristo. Pero caw chi q'uey a jin c'ul je yu, yutol eyman che bej can Dios. Ja' tinani', lalan je tz'aj je yaon oc je na'bal yin junoj xa sk'aneal yet colbanile tol tx'oj chi yun yal-le e ex. Pero c'am junoj xa sk'aneal yet colbanile caw yel. Ey eb chi ochen chi q'uexontoj sk'aneal Cristo, pero tu' c'al chi somcha el je na'bal yu eb. Pero tuxa jix kec' kal can el sk'aneal yet colbanile e ex. Ja' tinani', ta ey junoj xa mac chi ec' alon el junoj xa tx'oj sk'aneal e ex, cax c'al mi jain, ma junoj ángel chi tit satcan jul yaloni, tit ojab sjowal sc'ul Dios yiban. Jaxca tu' wutenaj walon e ex junel, quey tu' chi wute walontoj e ex tinani', ta ey junoj mac txequel chi ec' alon el junoj xa k'ane man laan oj yetoj jun cha'bil xa je yu, tit ojab sjowal sc'ul Dios yiban jun tu'. 10 Ja' yet chi walontoj wan ti' e ex, ¿tumi chi woche chi tzala junoj ánima wetoj, che na'? C'amaj, asan Dios chi woche chi tzala wetoj an. C'am nioj chin na' ta chi tzala junoj ánima wetoj. K'inaloj ta chi woche chi tzala eb wetoj an, ma jin yak'omal oj servil Cristo, ch'al tu'.
Tzet Jix Yun Yoc Naj Pablo Ẍejab Oj Cristo
11 Jex wuẍtaj, jex wanab, chi woche che yotajne el jun xa oj waltoj ti'. Ja' jun sk'aneal yet colbanile chi ec' wal el oj, man yet oj ánima. 12 Man ánima oj jun bey cha'bil jun k'ane ti' wu an. Man ánima oj bey cuybil wu, yutol asan Jesucristo jix ak'on wotajne el oj. 13 Je yabnaj xa, tzet jix el wuten jin ba yet yalantoj, yet ey oc jin na'bal yin scuybanil eb wet Israelal. Caw ok'bal c'ule jix wute wetnen yiglesia Dios. Jix wak'le wak'on lawoj el eb masanil. 14 Ja' yin scuybanil eb wet conob, yel jelan jin yintaj eb wet ch'ibwomal. Yutol yel c'ulal tol jix waoc jin c'ul yin sbeybal eb kichmam. 15 Pero yet tax c'al c'am to chin ali, jix jin sic'le el yu Dios. Yu c'al scam c'ulal, yuxan jix jin yawte oc yetoj. Jaxa yet jix jul stiempoal jaxca chi yoche Dios win, 16 jix yak'on wotajne el Sc'aal, yet watx' chi ec' wal el sk'aneal yet colbanile je nan je xol, jaex man Israel oj jex ti'. Ja' yet jix xew wotajnen el tu', c'am junoj ánima jix jin cuyoni. 17 Ma jin bet k'anab yetoj eb babel ocnaj ẍejab oj Cristo jin sattaj ey ec' bey Jerusalén. Pero tol eyman jix jin to bey jun lugar chi yij Arabia. Jix lawi tu', jix jin paxtoj bey conob Damasco. 18 Ma jin toj yin eymanil bey Jerusalén. Oxeb xa jabil tu', catu' jix jin to an, yu chi wil yin naj Pedro. Ja' to yet tu' jix babi jin k'anab yetoj naj. Asan jolajoneb c'u jix jin ey ec' yetoj. 19 C'am junoj xa eb ẍejab Cristo jix jin k'anab yetoj, tol asan Jacobo, yuẍtaj naj Kaawil, jix jin k'anab yetoj. 20 Sattaj Dios chi waltoj e ex, caw yel jun chi wal ti' an. 21 Jix lawi wec' bey Jerusalén tu', jix jin ec' pax bey yul yet Siria yetoj bey yul yet Cilicia. 22 Ja' eb bey wan yiglesia Cristo bey yul yet Judea, man to otajbil oj jin yu eb yet tu'. 23 Ja' c'al jin k'aneal chi xa yab eb, yutol ey eb jix yal win jaxca ti': “Ja' jun winaj jix cu etnen yet yalantoj, yutol jix yoche tol c'am chi kaoc cu c'ul yin Cristo, ja' tinani', ja' chi ec' alon el sk'aneal yet colbanile,” ẍi eb win an. 24 Yu jun tu', jix yal watx' k'ane eb tet Dios wu an.