3
Jex wuẍtaj, jex wanab, sic'bil jex xa el yu Dios. Jix jex oc can yetoj Dios yutol ja' Dios jix jex awteni. Na' wej yin naj Cristo Jesús. Ja' ton naj ẍejab Dios c'al Yaawil yak'omal xaambal yin masanil tzettaj yetal chi kaoc yin cu c'ul. Ja' naj Jesús, sic'bil el naj yu smulnail yu Dios. Caw jijyom jix yute sba naj yin smulnail, jaxca c'al jix yute sba naj Moisés, jijyom jix yun smulna naj xol masanil eb yuninal Dios. Ja' naj Jesús ti', yel miman yel oc apnoj naj yintaj naj Moisés, jaxca junoj naj chi wa'nen junoj na, yel miman yel oc apnoj naj yintaj jun na tu'. Jun jun na, sowalil ey mac chi wa'neni. Ja' pax masanil tzettaj yetal ey, ja' cu Mam Dios jix wa'neni. Jaxca c'al tu', naj Moisés, jijyom jix yute sba naj chejabil xol masanil eb yuninal Dios. Ja' naj Moisés, echele ye naj yin tzettaj yetal oj jul oj. Jal pax naj Cristo xin, jijyom chi yute sba naj jaxca junoj C'aale yin eb yuninal Dios. Jaonti' yuninal jon Dios ta jijyom chi kute cu ba, catu' chi kaoc cu c'ul yin Dios yin junelne. Yu jun tu', yuxan chi yal Santo Espíritu yul An Juun jaxca ti':
Ja' yet jun tiempoal ti' xin, ta che yab tzet chi yal Dios,
man caw oj che yute je na'bal jaxca jix yun eb yet peyxa tu'. Ma sjije eb tzet chi yal Dios, catu' chi yoche eb chi yotajne el oj jantaj spenail chi ske' chi yun eb yet c'am to chi jul sya'tajilal yiban eb yu Dios bey jun cusiltaj tx'otx' tu'.
Cax c'al jix yil eb je yichmam tzet jix wun yin cawinaj jabil an, pero jix jin yak' porobal eb bey jun tx'otx' tu' an.
10 Yuxan jix tit jin jowal yin eb an, catu' jix walon can yin eb: “Tx'oj c'al bey jix yaoc sna'bal eb yin tobal k'inal. Catu' c'am chi yoche eb chi yotajne el jin beybal an.”
11 Yuxan jix tit jin jowal yin eb an. Jix walon can yin eb an, tol c'am bak'in oj octej eb xew wetoj an, ẍi Yespíritu Dios yin eb.*
12 Che yil c'al je ba jex wuẍtaj, jex wanab, yet watx' c'am junoj mac txequel snan je xol, tol c'am chi cawbi el sna'bal yin Dios iquis c'al ta' ec' oj. 13 Yet ey to c'al jun tiempo ti' jaxca jix yun yalon naj Santo Espíritu, iptze wej je ba jun jun jex yin jun jun c'u, yet watx' c'am chi cawxi je na'bal yu junoj spenail chi etnewi. 14 Yutol ta tec'an c'al ke masanta' c'al slawubal yin tzettaj yetal ey oc yip oj cu c'ul yet tax jix cu cha'on el yich kaon oc cu c'ul yin, ey kalon ket yetoj Cristo. 15 Yutol jaxca wan lalan to yalon ti':
Ja' jun tiempoal ti' xin, ta che yab tzet chi yal Dios, man caw oj che yute je na'bal jaxca jix yun eb yet peyxa tu'.*
16 ¿Mac txequel eb jix cawxi el sna'bal yin Dios yet jix yaben sk'ane Dios eb tu' che na'? Ja' ton masanil eb i'bil eltej yu Moisés bey tx'otx' Egipto. 17 ¿Mac txequel eb bey chi jowbi a cu Mam Dios yin cawinaj jabil che na'? Ja' ton yin eb pena jix yute sba bey cusiltaj tx'otx' tu'. Ja' ton titu' jix cam can smimanil eb. 18 Jix al-le tet eb yu Dios, tol c'am bak'in oj octej eb xew yetoj. 19 Kotaj, tol ma octoj eb xew oj, yutol ma yaoc sc'ul eb yin Dios.
* 3:11 Salmos 95:7-11 * 3:15 Salmos 95:7, 8